^Na górę

Historia chóru

Krótka kronika

Jesienią roku 1985 na osiedlu "Jaworowe" w Sieradzu prowadzone były pierwsze prace przy budowie nowego kościoła pod wezwaniem Najświętszego Serca Jezusowego. Wierni tworzącej się parafii mieli już możliwość uczestniczenia we Mszy Świętej oraz w nabożeństwach w postawionej obok budującego się kościoła kaplicy. Od samego początku działała przy kościele Rada Parafialna. Jednym z jej członków był ś.p. Mirosław Orczykowski. On to właśnie na jednym ze spotkań Rady zaproponował, by przy nowo powstającym kościele zorganizować chór parafialny. Inicjatywa ta wszystkim się spodobała. Uznano, że wśród wielu parafian nowego kościoła na pewno znajdą się pasjonaci śpiewania. Zorganizowania i prowadzenia chóru podjął się nauczyciel jednej ze szkół sieradzkich - mgr Idzi Matyszczak, absolwent Wydziału Filozoficzno-Historycznego Uniwersytetu Łódzkiego ze specjalnością - wychowanie muzyczne, również parafianin kościoła pod wezwaniem Najświętszego Serca Jezusowego. Pierwszymi, którzy zdecydowali się współtworzyć chór i śpiewać w nim, były osoby z kręgu znajomych organizatora, przede wszystkim nauczyciele, ale i miłośnicy śpiewu innych zawodów, w sumie osiem osób: Teresa Błaszczyk - sopran, Barbara Miller - sopran, Elżbieta Matyszczak - alt, Izabela Drozd - alt, Stanisław Kopka - tenor, ks.Marian Jaros - tenor, Marian Wojciechowski - bas i Mirosław Orczykowski - bas. Opiekunem duchowym został ksiądz Marian Jaros. Pierwsza próba chóru odbyła się w domu u państwa Matyszczaków pod koniec listopada 1985 roku. Tam też miały miejsce kolejne próby. Wieść o powstaniu śpiewającego zespołu szybko rozeszła się wśród innych parafian. Po pewnym czasie na próby chóru zaczęło przychodzić coraz więcej osób i wtedy dotychczasowe lokum okazało się za małe. Chór przeniósł się więc do jednej z sal domu katechetycznego, stojącego obok kaplicy. W roku 1986 oddano do użytku nowy budynek domu katechetycznego. Dzięki przychylności księdza proboszcza chór zyskał nowe miejsce do pracy - salę katechetyczną. Było to o tyle korzystne, że w pomieszczeniu tym znajdował się instrument muzyczny. W ciągu kolejnych lat chór szybko rozwijał się. Z roku na rok rosła liczba osób pragnących śpiewać. W piątą rocznicę powstania chóru, w roku 1990, zespół liczył ponad dwudziestu członków, a w cztery lata później tzn. w roku 1994 - ponad trzydziestu. Pod koniec roku 1997 do zespołu należało już około 40 osób. Nazwę "Cantate Deo" (co oznacza - śpiewajmy Panu) chór przyjął w roku 1992. Od 1988 roku kilkakrotnie zmieniali się opiekunowie zespołu, którymi byli księża wikariusze z parafii Najświętszego Serca Jezusowego w Sieradzu. Przez wiele lat prezesem chóru był Andrzej Twardy. Od końca lat dziewięćdziesiątych do 2010 r funkcję tę pełnił Jan Pertkiewicz. Od 2011r. prezesem chóru jest Danuta Tabaszewska. Niezmiennie stanowisko organizatora, dyrygenta i kierownika artystycznego piastuje - Idzi Matyszczak.

Śpiewaliśmy Papieżowi

 

Mieliśmy zaszczyt uczestniczyć czynnie w IV pielgrzymce Ojca Świętego Jana Pawła II do Polski.
Było to 6 czerwca 1991r w Kruszynku k. Włocławka.
Byliśmy znaczącą częścią połączonych chórów Diecezji Włocławskiej.
To niezapomniane spotkanie z Wielkim Papieżem  pozostanie na zawsze w naszej pamięci.!