^Na górę

Dorobek artystyczny

Dorobek artystyczny

Chór „Cantate Deo” jest amatorskim chórem mieszanym. Od listopada 2009 r funkcjonuje jako Towarzystwo Śpiewacze, a w roku 2010 obchodził jubileusz 25 lecia.
Od początku swej działalności integruje lokalne społeczeństwo. Jest dostrzegany przez władze kościelne diecezji włocławskiej, władze miasta i powiatu sieradzkiego. Zawsze uczestniczy w ważnych dla regionu wydarzeniach kulturalnych i społecznych. Skupia miłośników muzyki gotowych poświęcić bezinteresownie swój czas dla kultywowania tradycji śpiewu, ubogacania życia kulturalnego w środowisku, krzewienia kultury chrześcijańskiej i narodowej.
Zespół ma w swoim repertuarze pieśni zarówno religijne jak i świeckie, patriotyczne oraz popularne.
Chór „Cantate Deo” wielokrotnie brał udział w przeglądach chórów we Włocławku i Kaliszu oraz w przeglądach pod nazwą „Kolędy Świata” organizowanych przez Miejski Dom Kultury w Sieradzu. Kilkakrotnie zostawał ich laureatem. Wielkim zaszczytem i przeżyciem było uczestnictwo we Mszy Świętej celebrowanej przez Papieża Jana Pawła II w 1991 roku na włocławskich błoniach. Chór jest zawsze obecny podczas wszystkich ważniejszych uroczystości w rodzinnej parafii. Wiele razy był zapraszany do Klasztoru Sióstr Urszulanek w Sieradzu, Parafii Wszystkich Świętych i Królowej Polski w Sieradzu, Kościoła Garnizonowego, ale również do Parafii Św. Walentego w Kłocku, Świętej Urszuli Ledóchowskiej w Monicach, Parafii w Chojnem i w Strońsku. Ubogacał swym śpiewem eucharystie transmitowane przez Telewizję Polonia w Kłocku i Sieradzu. Śpiewał podczas uroczystości otwarcia Szpitala Wojewódzkiego im. Stefana Wyszyńskiego w Sieradzu, z udziałem Premiera RP Tadeusza Mazowieckiego. Współpracował z Muzeum Okręgowym w Sieradzu, Tubądzinie i Wyższą Szkołą Kupiecką w Łodzi - oddział w Sieradzu, uświetniając uroczystości organizowane przez te instytucje. Nową tradycję chóru stanowią majowe śpiewy przy wiejskich kapliczkach i w sieradzkim skansenie.
W 2002 roku chórzyści uczestniczyli w pielgrzymce do Rzymu i spotkali się w Castel Gandolfo z Papieżem Janem Pawłem II.
Za swą działalność dyrygent Idzi Matyszczak został odznaczony w czerwcu 2006 roku przez Radę Miasta Sieradza medalem „Zasłużony dla miasta Sieradza”. W roku 2009 Chór „Cantate Deo” za całokształt działalności otrzymał nagrodę jubileuszową z rąk Starosty Sieradzkiego, przyznaną z okazji Uroczystego Spotkania Animatorów Kultury Powiatu Sieradzkiego.
28 stycznia 2010r. biuro kontaktowe leksykonu Who Is Who w Polsce powiadomiło Towarzystwo Śpiewacze „Cantate Deo” o przyjęciu biografii dyrygenta Idziego Matyszczaka i prezesa Jana Pertkiewicza do publikacji w wyżej wymienionym leksykonie. 21 listopada 2010r , podczas obchodów 25 lecia działalności, prezydent Sieradza wręczył chórowi Cantate Deo odznakę honorową Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego: ZASŁUŻONY DLA KULTURY POLSKIEJ.

 

Copyright © 2013. Cantate Deo 2016  Rights Reserved.