Soli Deo

Oprawa Mszy Świętych

Priorytetem naszej działalności jest ubogacanie niedzielnych Mszy Świętych w naszej parafii, najczęściej o godz. 9:00. Staramy się, by pieśni wykonywane podczas Eucharystii były odpowiednio dobrane do okresu liturgicznego oraz czytań mszalnych.

Czytaj więcej...

Oprawa muzyczna na ślubach

Służymy oprawą muzyczną podczas uroczystości ślubnych w Sieradzu i okolicach. Śpiewamy pieśni mówiące głównie o miłości Boga i ludzi. Zapewniamy również wykonanie utworu Ave Maria na altówce lub skrzypcach.

Czytaj więcej...

Spotkania modlitewne, czuwania

Chętnie śpiewamy na różnego rodzaju czuwaniach i spotkaniach modlitewnych. Jesteśmy otwarci na zaproszenia wspólnot i innych parafii do wspólnej modlitwy poprzez muzykę.