Soli Deo

Wielki Piątek 2016

Zapraszamy do udziału w czuwaniu wielkopiątkowym. Będzie ono połączone z możliwością spowiedzi - aż do ostatniej chętnej osoby. Noc Konfesjonałów rozpocznie się po Nabożeństwie – około godziny 20. Nas będzie można usłyszeć od godziny 21 do 22.
Zachęcamy do spędzenia tego wyjątkowego wieczoru na zadumie i modlitwie przy Grobie Pańskim oraz do wspólnego śpiewu i oddania czci Temu, który poświęcił życie dla naszego zbawienia.