foto1
foto1
foto1
foto1
foto1


100. rocznica urodzin Św. Jana Pawła II

Marsz dla Życia i Rodziny

Parafia na FB

1. Narzeczeni zgłaszają się do kancelarii w celu ustalenia daty ślubu. Czym wcześniej, tym większa szansa na zarezerwowanie odpowiedniego dnia i godziny.

2. Do zawarcia sakramentu małżeństwa potrzebne są następujące dokumenty:
- świadectwo chrztu (nie starsze niż 6 miesięcy od daty wystawienia)
- świadectwo bierzmowania
- ksero świadectwa z oceną z religii (ostatnia klasa szkoły ponadgimnazjalnej)
- zaświadczenie o odbytej katechizacji przedmałżeńskiej
- zaświadczenie o odbytym kursie w poradni życia rodzinnego
- zaświadczenie z Urzędu Stanu Cywilnego (USC)

3. Po całościowym lub częściowym skompletowaniu dokumentów narzeczeni zgłaszają się do kancelarii w celu spisania protokołu rozmowy duszpastersko-kanonicznej i wystawienia zapowiedzi przedślubnych. Konieczne są dowody osobiste. Jeśli narzeczeni mieszkają za granicą, w tamtejszej parafii dokonują kompletowania dokumentów oraz spisania protokołu rozmowy duszpastersko-kanonicznej.

4. Narzeczeni zobowiązani są do odbycia dwóch spowiedzi przedślubnych: I zaraz po spisaniu protokołu przedślubnego, II w przeddzień lub dzień ślubu.

5. Narzeczeni w tygodniu poprzedzającym ślub zgłaszają się do kancelarii parafialnej w celu omówienia liturgii sakramentu małżeństwa oraz podania danych osobowych świadków ślubu (imię, nazwisko, wiek, adres zamieszkania). Świadkiem sakramentu małżeństwa powinna być osoba pełnoletnia.

6. Świadkowie muszą posiadać przy sobie dowody osobiste w trakcie podpisywania dokumentów. Ich brak może skutkować opóźnieniem ślubu lub jego odwołaniem.

UWAGA! Wszelkie zmiany dotyczące miejsca, daty lub odwołania ślubu należy niezwłocznie zgłaszać w kancelarii parafialnej. Szczegółowe informacje można uzyskać pod adresem: www.facebook.com/slub.koscielny.