foto1
foto1
foto1
foto1
foto1


Wizyta duszpasterska A. D. 2022/2023

900 lat Diecezji Włocławskiej

Orszak Trzech Króli 2023

Orszak Trzech Króli

Panorama kościoła NSJ w Sieradzu

Autor panoramy - Jarosław Nogala

Parafia na FB

Chór Cantate Deo

W miesiącu maju dzieci z naszej parafii przystąpiły do I Komunii Świętej w trzech grupach

Od 7 maja, rozpoczęły się w naszej parafii piękne uroczystości.

Dzisiaj pierwsza grupa dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 8 i ze Szkoły Podstawowej nr 9 przystąpiła do I Komunii Świętej.

 11 listopada na Mszy św. o godz. 10.30, 271 dzieci przygotowujących się do Pierwszej Spowiedzi i Komunii św. otrzymało swoje książeczki do nabożeństwa. Ks. Janusz - opiekun dzieci komunijnych przypomniał, jak ważną rolę w życiu chrześcijanina odgrywają te pierwsze małe modlitewniki.

Dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 10, nr 4, SPI nr 8 i Charłupi, które przystąpiły dziś, 15.05 w Uroczystość Zesłania Ducha Świętego do I Komunii Świętej pod opieką pani katechetki Anetty Świeszczakowskiej i ks. Janusza Małeckiego. Mszy świętej przewodniczył i słowo Boże wygłosił ks. Janusz Małecki w koncelebrze z ks. kanonikiem Ryszardem Nowickim - kapelanem szpitala w Sieradzu.

SAKRAMENT EUCHARYSTII

Najświętsza Eucharystia dopełnia wtajemniczenie chrześcijańskie. Ci, którzy przez chrzest zostali wyniesieni do godności królewskiego kapłaństwa, a przez bierzmowanie zostali głębiej upodobnieni do Chrystusa, za pośrednictwem Eucharystii uczestniczą razem z całą wspólnotą w ofierze Pana.

Eucharystia - źródło i szczyt życia Kościoła
Eucharystia jest "źródłem i zarazem szczytem całego życia chrześcijańskiego" "Inne zaś sakramenty, tak jak wszystkie kościelne posługi i dzieła apostolstwa, wiążą się ze świętą Eucharystią i do niej zmierzają. W Najświętszej bowiem Eucharystii zawiera się całe duchowe dobro Kościoła, a mianowicie sam Chrystus, nasza Pascha".
"Eucharystia oznacza i urzeczywistnia komunię życia z Bogiem i jedność Ludu Bożego, przez które Kościół jest sobą. Jest ona szczytem działania, przez które Bóg w Chrystusie uświęca świat, a równocześnie szczytem kultu, jaki ludzie w Duchu Świętym oddają Chrystusowi, a przez Niego Ojcu".
W końcu, przez celebrację Eucharystii jednoczymy się już teraz z liturgią niebieską i uprzedzamy życie wieczne, gdy Bóg będzie wszystkim we wszystkich.
Eucharystia jest więc streszczeniem i podsumowaniem całej naszej wiary. "Nasz sposób myślenia zgadza się z Eucharystią, a Eucharystia ze swej strony potwierdza nasz sposób myślenia".