foto1
foto1
foto1
foto1
foto1


100. rocznica urodzin Św. Jana Pawła II

Marsz dla Życia i Rodziny

Parafia na FB

W kościele NSJ w Sieradzu,zgodnie z zaleceniami Księdza Biskupa Włocławskiego Wiesława Meringa, jest możliwość przyjmowania Pana Jezusa "na rękę".

Na każdej mszy świętej, osoby czujące zagrożenie oraz troszczące się o zdrowie i życie innych, mogą przyjmować Najświętszy Sakrament w postawie klęczącej "na rękę", od strony chrzcielnicy, na początku udzielania Komunii Świętej.

Ważne, aby czynić to godnie.

Załączony film ukazuje ten wlaściwy sposób.