foto1
foto1
foto1
foto1
foto1


Ziemia Maryi

djembed

Pielgrzymka do Ziemi Świętej

Marsz dla Życia i Rodziny

Parafia na FB

W niedzielę Chrztu Pańskiego podczas Eucharystii o godz. 10: 30, której przewodniczył ks. prałat Mirosław Miłek, miało miejsce odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych, przez dzieci, które przystąpią w tym roku do I komunii świętej w naszej parafii.  Główny celebrans w homilii przypomniał zgromadzonym parafianom istotę sakramentu chrztu świętego, głosząc ją z pomocą dzieci, które entuzjastycznie odpowiadały, na kolejne pytania kaznodziei. Odkrywając przed ludem w świątyni głęboką symbolikę dzisiejszego święta i uwrażliwiał, aby szczególnie pamiętać o dniu swojego włączenia w wspólnotę Kościoła.