foto1
foto1
foto1
foto1
foto1


Marsz dla Życia i Rodziny

Remont Małżeński

Parafia na FB

W roku 2023 przewidujemy I Komunię w następujących terminach:

I niedziela maja – SPI 8, SP 9 i SPGS;

II niedziela maja – SP 10.

W dniu dzisiejszym podczas Mszy Św. o godz. 12.00 grupa uczniów klas IV dziękowała Panu Bogu za dar Eucharystii przeżywając Komunię Świętą Rocznicową.

Niech Chrystus będzie uwielbiony w sercach dzieci przyjmujących Go w Komunii Świętej.

W kościele NSJ w Sieradzu,zgodnie z zaleceniami Księdza Biskupa Włocławskiego Wiesława Meringa, jest możliwość przyjmowania Pana Jezusa "na rękę".

Na każdej mszy świętej, osoby czujące zagrożenie oraz troszczące się o zdrowie i życie innych, mogą przyjmować Najświętszy Sakrament w postawie klęczącej "na rękę", od strony chrzcielnicy, na początku udzielania Komunii Świętej.

Ważne, aby czynić to godnie.

Załączony film ukazuje ten wlaściwy sposób.
 
 

Dnia 02 lutego przypada święto Ofiarowania Pańskiego, gdzie w sposób szczególny modlimy się za osoby konsekrowane. Także do świątyń wierni przynoszą gromnice, które są błogosławione, aby strzegły ludzi przed zakusami zła w różnorodnych formach i zanosili światło do swoich domowych wspólnot. Z tej racji dzieci przygotowujące się do I spowiedzi oraz komunii świętej na mszy o godz. 10:30 odnowiły przyrzeczenia chrzcielna pod przewodnictwa ks. Macieja Adamskiego swojego opiekuna na drodze do tych sakramentów.

411 Pielgrzymka Sieradzka