foto1
foto1
foto1
foto1
foto1


Wielkanoc 2020

Dekret Biskupa Włocławskiego

"Idziemy" - do pobrania

Marsz dla Życia i Rodziny

Parafia na FB

Dnia 02 lutego przypada święto Ofiarowania Pańskiego, gdzie w sposób szczególny modlimy się za osoby konsekrowane. Także do świątyń wierni przynoszą gromnice, które są błogosławione, aby strzegły ludzi przed zakusami zła w różnorodnych formach i zanosili światło do swoich domowych wspólnot. Z tej racji dzieci przygotowujące się do I spowiedzi oraz komunii świętej na mszy o godz. 10:30 odnowiły przyrzeczenia chrzcielna pod przewodnictwa ks. Macieja Adamskiego swojego opiekuna na drodze do tych sakramentów.

Dzisiaj podczas Mszy Św. o godz. 10.30 miało miejsce poświęcenie modlitewników dzieciom przygotowującym się do I Komunii Św.

Módlmy się aby dzieci naszej parafii dobrze przygotowały się do tego ważnego momentu w ich życiu, jakim będzie pierwsze pełne uczestnictwo we Mszy Św.

Terminy I Komunii Świętej w parafii NSJ w Sieradzu

 

2020r.

I niedziela maja tj. 03 maja 2020 – Pierwsza Komunia Św. – Szkoły Nr 8, 9 i SPGS

II niedziela maja tj. 10 maja 2020 – Pierwsza Komunia Św. – Szkoła Nr 10 – klasy A, B, C

III niedziela maja tj. 17 maja 2020 – Pierwsza Komunia Św. – Szkoła Nr 10 – klasy D, E, F

IV niedziela maja tj. 24 maja 2020 – Komunia Św. Rocznicowa – jedna grupa, wszystkie szkoły

 

2021r.

I niedziela maja tj. 02 maja 2021 – Pierwsza Komunia Św. – Szkoła Nr 9 i Szkoła Nr 10 – klasy A, B

II niedziela maja tj. 09 maja 2021 – Pierwsza Komunia Św. – Szkoła Nr 10 – klasy C, D, E

III niedziela maja tj. 16 maja 2021 – Pierwsza Komunia Św. – Szkoła Nr 8 i SPGS

IV niedziela maja tj. 23 maja 2021 – Komunia Św. Rocznicowa – jedna grupa, wszystkie szkoły

 

2022r.

I niedziela maja tj. 01 maja 2022 – Pierwsza Komunia Św. – Szkoła Nr 8, Szkoła Nr 9 i SPGS

II niedziela maja tj. 08 maja 2022 – Pierwsza Komunia Św. – Szkoła Nr 10

III niedziela maja tj. 15 maja 2022 – Komunia Św. Rocznicowa – jedna grupa, wszystkie szkoły

W niedzielę 7 kwietnia zostały pobłogosławione alby, które założą na siebie dzieci przystępujące do I komunii świętej. Ten moment uświadomił kandydatom, że zbliża się dzień, kiedy przyjmą po raz pierwszy w swoim życiu Chrystusa w postaci Eucharystycznej i uczynią, kolejny krok do pogłębienia ich wiary. Biały kolor alb ma przypominać, każdemu o nieustannej walce o czystość ludzkiego serca.

W niedzielę Chrztu Pańskiego podczas Eucharystii o godz. 10: 30, której przewodniczył ks. prałat Mirosław Miłek, miało miejsce odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych, przez dzieci, które przystąpią w tym roku do I komunii świętej w naszej parafii.  Główny celebrans w homilii przypomniał zgromadzonym parafianom istotę sakramentu chrztu świętego, głosząc ją z pomocą dzieci, które entuzjastycznie odpowiadały, na kolejne pytania kaznodziei. Odkrywając przed ludem w świątyni głęboką symbolikę dzisiejszego święta i uwrażliwiał, aby szczególnie pamiętać o dniu swojego włączenia w wspólnotę Kościoła.