foto1
foto1
foto1
foto1
foto1


Diecezjalna pielgrzymka na Jasną Górę

Remont Małżeński

Żywy

Remont Małżeński 2022

Panorama kościoła NSJ w Sieradzu

Autor panoramy - Jarosław Nogala

Parafia na FB

Chór Cantate Deo

W pierwszą niedzielę października, podczas liturgii z udziałem dzieci, zostały poświęcone różańce uczniom przygotowującym się do I komunii świętej.

Zapraszamy do uczestnictwa w Eucharystii z udziałem dzieci w każdą niedzielę o godz. 10:30, aby ci najmniejsi wzrastali w wierze i radości z racji bliskiej obecności Naszego Zbawiciela.

W roku 2023 przewidujemy I Komunię w następujących terminach:

I niedziela maja – SPI 8, SP 9 i SPGS;

II niedziela maja – SP 10.

W dniu dzisiejszym podczas Mszy Św. o godz. 12.00 grupa uczniów klas IV dziękowała Panu Bogu za dar Eucharystii przeżywając Komunię Świętą Rocznicową.

Niech Chrystus będzie uwielbiony w sercach dzieci przyjmujących Go w Komunii Świętej.

W kościele NSJ w Sieradzu,zgodnie z zaleceniami Księdza Biskupa Włocławskiego Wiesława Meringa, jest możliwość przyjmowania Pana Jezusa "na rękę".

Na każdej mszy świętej, osoby czujące zagrożenie oraz troszczące się o zdrowie i życie innych, mogą przyjmować Najświętszy Sakrament w postawie klęczącej "na rękę", od strony chrzcielnicy, na początku udzielania Komunii Świętej.

Ważne, aby czynić to godnie.

Załączony film ukazuje ten wlaściwy sposób.