foto1
foto1
foto1
foto1
foto1


100. rocznica urodzin Św. Jana Pawła II

Marsz dla Życia i Rodziny

Parafia na FB

W dniu dzisiejszym podczas Mszy Św. o godz. 12.00 grupa uczniów klas IV dziękowała Panu Bogu za dar Eucharystii przeżywając Komunię Świętą Rocznicową.

Niech Chrystus będzie uwielbiony w sercach dzieci przyjmujących Go w Komunii Świętej.

W kościele NSJ w Sieradzu,zgodnie z zaleceniami Księdza Biskupa Włocławskiego Wiesława Meringa, jest możliwość przyjmowania Pana Jezusa "na rękę".

Na każdej mszy świętej, osoby czujące zagrożenie oraz troszczące się o zdrowie i życie innych, mogą przyjmować Najświętszy Sakrament w postawie klęczącej "na rękę", od strony chrzcielnicy, na początku udzielania Komunii Świętej.

Ważne, aby czynić to godnie.

Załączony film ukazuje ten wlaściwy sposób.
 
 

Dnia 02 lutego przypada święto Ofiarowania Pańskiego, gdzie w sposób szczególny modlimy się za osoby konsekrowane. Także do świątyń wierni przynoszą gromnice, które są błogosławione, aby strzegły ludzi przed zakusami zła w różnorodnych formach i zanosili światło do swoich domowych wspólnot. Z tej racji dzieci przygotowujące się do I spowiedzi oraz komunii świętej na mszy o godz. 10:30 odnowiły przyrzeczenia chrzcielna pod przewodnictwa ks. Macieja Adamskiego swojego opiekuna na drodze do tych sakramentów.

Dzisiaj podczas Mszy Św. o godz. 10.30 miało miejsce poświęcenie modlitewników dzieciom przygotowującym się do I Komunii Św.

Módlmy się aby dzieci naszej parafii dobrze przygotowały się do tego ważnego momentu w ich życiu, jakim będzie pierwsze pełne uczestnictwo we Mszy Św.

Terminy I Komunii Świętej w parafii NSJ w Sieradzu

 

2020r.

I niedziela maja tj. 03 maja 2020 – Pierwsza Komunia Św. – Szkoły Nr 8, 9 i SPGS

II niedziela maja tj. 10 maja 2020 – Pierwsza Komunia Św. – Szkoła Nr 10 – klasy A, B, C

III niedziela maja tj. 17 maja 2020 – Pierwsza Komunia Św. – Szkoła Nr 10 – klasy D, E, F

IV niedziela maja tj. 24 maja 2020 – Komunia Św. Rocznicowa – jedna grupa, wszystkie szkoły

 

2021r.

I niedziela maja tj. 02 maja 2021 – Pierwsza Komunia Św. – Szkoła Nr 9 i Szkoła Nr 10 – klasy A, B

II niedziela maja tj. 09 maja 2021 – Pierwsza Komunia Św. – Szkoła Nr 10 – klasy C, D, E

III niedziela maja tj. 16 maja 2021 – Pierwsza Komunia Św. – Szkoła Nr 8 i SPGS

IV niedziela maja tj. 23 maja 2021 – Komunia Św. Rocznicowa – jedna grupa, wszystkie szkoły

 

2022r.

I niedziela maja tj. 01 maja 2022 – Pierwsza Komunia Św. – Szkoła Nr 8, Szkoła Nr 9 i SPGS

II niedziela maja tj. 08 maja 2022 – Pierwsza Komunia Św. – Szkoła Nr 10

III niedziela maja tj. 15 maja 2022 – Komunia Św. Rocznicowa – jedna grupa, wszystkie szkoły