foto1
foto1
foto1
foto1
foto1


Wizyta duszpasterska A. D. 2022/2023

900 lat Diecezji Włocławskiej

Orszak Trzech Króli 2023

Orszak Trzech Króli

Panorama kościoła NSJ w Sieradzu

Autor panoramy - Jarosław Nogala

Parafia na FB

Chór Cantate Deo

Chrzest odbywa się w każdą niedzielę o godz. 12.00: I i III niedziela miesiąca - podczas Mszy św. Istnieje możliwość chrztu w soboty w godzinach popołudniowych poza Mszą św.
Dziecko do chrztu mogą zgłaszać tylko i wyłącznie rodzice albo prawni opiekunowie.

RODZICE:
    miesiąc przed planowanym chrztem dziecka zgłaszają się do kancelarii parafialnej celem ustalenia terminu chrztu.

Czytaj więcej: INFORMACJE DOTYCZĄCE CHRZTU ŚWIĘTEGO DZIECKA

SAKRAMENT CHRZTU (według Katechizmu Kościoła Katolickiego)
Chrzest święty jest fundamentem całego życia chrześcijańskiego, bramą życia w Duchu (vitae spiritualis ianua) i bramą otwierającą dostęp do innych sakramentów. Przez chrzest zostajemy wyzwoleni od grzechu i odrodzeni jako synowie Boży, stajemy się członkami Chrystusa oraz zostajemy wszczepieni w Kościół i stajemy się uczestnikami jego posłania: "Chrzest jest sakramentem odrodzenia przez wodę i w słowie".

Czytaj więcej: Chrzest święty