foto1
foto1
foto1
foto1
foto1


Rekolekcje Adwentowe

 
 

Pielgrzymka do Ziemi Świętej

Marsz dla Życia i Rodziny

Parafia na FB

„Bez Ducha Świętego Bóg jest daleki, Chrystus jest przeszłością, Ewangelia martwą literą, Kościół tylko organizacją, władza panowaniem, posłannictwo propagandą, kult przywoływaniem wspomnień, a postępowanie po chrześcijańsku moralnością niewolników.” – tymi słowami, przywołanymi za metropolitą Ignatiosem z Syrii, Proboszcz Parafii Najświętszego Serca Jezusowego w Sieradzu, ks. Prałat Doktor Mirosław Miłek, powitał Ordynariusza diecezji, Jego Ekscelencję Ks. Bp-a Wiesława Alojzego Meringa na progu uroczystej liturgii.

Tej chwili wraz z całą Parafią oczekiwało zwłaszcza ponad trzystu młodych ludzi, którzy tego dnia poprzez posługę Pasterza diecezji, otrzymali Ducha Świętego w Sakramencie Bierzmowania. Eucharystię wraz z Ks. Biskupem sprawowali: Ks. Infułat Doktor Marian Bronikowski, dziekan dekanatu sieradzkiego pierwszego oraz wikariusz Biskupi na rejon sieradzki oraz Proboszcz parafii Ks. Prałat Mirosław Miłek, którzy także posługiwali w udzielaniu Ducha Św. młodzieży, a także Kapelan Ks. Biskupa Ks. Prałat Doktor Janusz Bartczak.

Zwieńczeniem uroczystej liturgii było poświęcenie nowej figury Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny autorstwa Ks. Profesora Tadeusza Furdyny, który również obecny był tego dnia przy ołtarzu. Na pamiątkę tego niecodziennego wydarzenia Ks. Profesor przekazał Ks. Biskupowi namalowany przez siebie bardzo wymowny mistyczny obraz przedstawiający twarz Chrystusa i wyciągnięte w jej kierunku powiązane, zniewolone dłonie…

Na koniec młodzież i cała Parafia została zawierzona w uroczystym Akcie Niepokalanemu Sercu Maryi.

Wierzymy głęboko, że Sakrament Bierzmowania udzielony w przededniu Uroczystości Zesłania Ducha Świętego sprawi, iż młodzież która go przyjęła, odważnie wkroczy w swoje dorosłe życie podążając ścieżkami wiary i zaufania w Chrystusa Zmartwychwstałego.”