foto1
foto1
foto1
foto1
foto1


Pielgrzymka do Ziemi Świętej

Marsz dla Życia i Rodziny

Parafia na FB

Młodzież pragnącą przygotować się i przyjąć Sakrament Bierzmowania w roku 2019 prosimy o pobranie z naszej strony i wydrukowanie Karty Zgłoszenia Kandydata do Bierzmowania, przeczytanie jej treści, czytelne wypełnienie oraz podpisanie własnoręcznym podpisem, a także podpisanie przez rodziców. Wypełnione i podpisane karty młodzież złoży przed Mszą Św. o godz. 9.00 dn. 16 września do przygotowanych wcześniej pod chórem koszy. Na podstawie złożonych kart zostanie przygotowana lista kandydatów do Bierzmowania.

Pierwsze spotkanie formacyjne kandydatów do bierzmowania będzie miało miejsce w ostatni piątek września tj. 28 września bezpośrednio po Mszy Św. wieczornej czyli ok. godz. 18.30

Sakramentu Bierzmowania udzieli młodzieży naszej parafii  Jego Ekscelencja Ks. Bp Wiesław Alojzy Mering dn. 08 czerwca 2019r. o godz. 11.00