foto1
foto1
foto1
foto1
foto1


100. rocznica urodzin Św. Jana Pawła II

Marsz dla Życia i Rodziny

Parafia na FB

W porozumieniu z Ks. Biskupem, ustalony został nowy termin Bierzmowania na niedzielę 13 września o godzinie 12:00.

W zależności jednak od sytuacji, termin ten również może jeszcze ulec zmianom.

„Bez Ducha Świętego Bóg jest daleki, Chrystus jest przeszłością, Ewangelia martwą literą, Kościół tylko organizacją, władza panowaniem, posłannictwo propagandą, kult przywoływaniem wspomnień, a postępowanie po chrześcijańsku moralnością niewolników.” – tymi słowami, przywołanymi za metropolitą Ignatiosem z Syrii, Proboszcz Parafii Najświętszego Serca Jezusowego w Sieradzu, ks. Prałat Doktor Mirosław Miłek, powitał Ordynariusza diecezji, Jego Ekscelencję Ks. Bp-a Wiesława Alojzego Meringa na progu uroczystej liturgii.

Tej chwili wraz z całą Parafią oczekiwało zwłaszcza ponad trzystu młodych ludzi, którzy tego dnia poprzez posługę Pasterza diecezji, otrzymali Ducha Świętego w Sakramencie Bierzmowania. Eucharystię wraz z Ks. Biskupem sprawowali: Ks. Infułat Doktor Marian Bronikowski, dziekan dekanatu sieradzkiego pierwszego oraz wikariusz Biskupi na rejon sieradzki oraz Proboszcz parafii Ks. Prałat Mirosław Miłek, którzy także posługiwali w udzielaniu Ducha Św. młodzieży, a także Kapelan Ks. Biskupa Ks. Prałat Doktor Janusz Bartczak.

Zwieńczeniem uroczystej liturgii było poświęcenie nowej figury Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny autorstwa Ks. Profesora Tadeusza Furdyny, który również obecny był tego dnia przy ołtarzu. Na pamiątkę tego niecodziennego wydarzenia Ks. Profesor przekazał Ks. Biskupowi namalowany przez siebie bardzo wymowny mistyczny obraz przedstawiający twarz Chrystusa i wyciągnięte w jej kierunku powiązane, zniewolone dłonie…

Na koniec młodzież i cała Parafia została zawierzona w uroczystym Akcie Niepokalanemu Sercu Maryi.

Wierzymy głęboko, że Sakrament Bierzmowania udzielony w przededniu Uroczystości Zesłania Ducha Świętego sprawi, iż młodzież która go przyjęła, odważnie wkroczy w swoje dorosłe życie podążając ścieżkami wiary i zaufania w Chrystusa Zmartwychwstałego.”

 

TERMINY SPOTKAŃ KANDYDATÓW DO BIERZMOWANIA W TYM ROKU:

Spotkania przygotowujące do Bierzmowania:
08.03.2019 - g. 18.30
29.03.2019 - g. 18.30
12.04.2019 - Droga Krzyżowa ulicami miasta
26.04.2019 - g. 18.30
10.05.2019 - g. 17.00 (zmiana godziny spotkania)
31.05.2019 - g. 18.30
Cały pierwszy tydzień czerwca
08.06.2019 - g.11.00 - BIERZMOWANIE

Młodzież pragnącą przygotować się i przyjąć Sakrament Bierzmowania w roku 2019 prosimy o pobranie z naszej strony i wydrukowanie Karty Zgłoszenia Kandydata do Bierzmowania, przeczytanie jej treści, czytelne wypełnienie oraz podpisanie własnoręcznym podpisem, a także podpisanie przez rodziców. Wypełnione i podpisane karty młodzież złoży przed Mszą Św. o godz. 9.00 dn. 16 września do przygotowanych wcześniej pod chórem koszy. Na podstawie złożonych kart zostanie przygotowana lista kandydatów do Bierzmowania.

Pierwsze spotkanie formacyjne kandydatów do bierzmowania będzie miało miejsce w ostatni piątek września tj. 28 września bezpośrednio po Mszy Św. wieczornej czyli ok. godz. 18.30

Sakramentu Bierzmowania udzieli młodzieży naszej parafii  Jego Ekscelencja Ks. Bp Wiesław Alojzy Mering dn. 08 czerwca 2019r. o godz. 11.00

SAKRAMENT BIERZMOWANIA

Sakrament bierzmowania wraz z chrztem i Eucharystią należy do "sakramentów wtajemniczenia chrześcijańskiego", którego jedność powinna być zachowywana. Należy zatem wyjaśniać wiernym, że przyjęcie tego sakramentu jest konieczne jako dopełnienie łaski chrztu. Istotnie, "przez sakrament bierzmowania (ochrzczeni) jeszcze ściślej wiążą się z Kościołem, otrzymują szczególną moc Ducha Świętego i w ten sposób jeszcze mocniej zobowiązani są, jako prawdziwi świadkowie Chrystusa, do szerzenia wiary słowem i uczynkiem oraz do bronienia jej".