foto1
foto1
foto1
foto1
foto1


      

      

Marsz dla Życia i Rodziny

Parafia na FB

TERMINY SPOTKAŃ KANDYDATÓW DO BIERZMOWANIA W TYM ROKU:

Spotkania przygotowujące do Bierzmowania:
08.03.2019 - g. 18.30
29.03.2019 - g. 18.30
12.04.2019 - Droga Krzyżowa ulicami miasta
26.04.2019 - g. 18.30
10.05.2019 - g. 18.30
31.05.2019 - g. 18.30
Cały pierwszy tydzień czerwca
08.06.2019 - g.11.00 - BIERZMOWANIE

Młodzież pragnącą przygotować się i przyjąć Sakrament Bierzmowania w roku 2019 prosimy o pobranie z naszej strony i wydrukowanie Karty Zgłoszenia Kandydata do Bierzmowania, przeczytanie jej treści, czytelne wypełnienie oraz podpisanie własnoręcznym podpisem, a także podpisanie przez rodziców. Wypełnione i podpisane karty młodzież złoży przed Mszą Św. o godz. 9.00 dn. 16 września do przygotowanych wcześniej pod chórem koszy. Na podstawie złożonych kart zostanie przygotowana lista kandydatów do Bierzmowania.

Pierwsze spotkanie formacyjne kandydatów do bierzmowania będzie miało miejsce w ostatni piątek września tj. 28 września bezpośrednio po Mszy Św. wieczornej czyli ok. godz. 18.30

Sakramentu Bierzmowania udzieli młodzieży naszej parafii  Jego Ekscelencja Ks. Bp Wiesław Alojzy Mering dn. 08 czerwca 2019r. o godz. 11.00

SAKRAMENT BIERZMOWANIA

Sakrament bierzmowania wraz z chrztem i Eucharystią należy do "sakramentów wtajemniczenia chrześcijańskiego", którego jedność powinna być zachowywana. Należy zatem wyjaśniać wiernym, że przyjęcie tego sakramentu jest konieczne jako dopełnienie łaski chrztu. Istotnie, "przez sakrament bierzmowania (ochrzczeni) jeszcze ściślej wiążą się z Kościołem, otrzymują szczególną moc Ducha Świętego i w ten sposób jeszcze mocniej zobowiązani są, jako prawdziwi świadkowie Chrystusa, do szerzenia wiary słowem i uczynkiem oraz do bronienia jej".