foto1
foto1
foto1
foto1
foto1


Pielgrzymka do Ziemi Świętej

Marsz dla Życia i Rodziny

Parafia na FB

W kościele pw. Najświętszego Serca Jezusowego w Sieradzu odbył się pierwszy przegląd chórów pod hasłem „W hołdzie niepodległej”. W konkursie wzięło udział 9 chórów nie tylko z naszego regionu. Przegląd był okazją do uczczenia setnej rocznicy odzyskania niepodległości.