Organy

Organy w kościele Najświętszego Serca Jezusowego w Sieradzu wykonała firma organowa Remigiusza Cynara z Wrocławia.

Dyspozycje głosów i projekt prospektu zostały opracowane przez ks. Kanonika Henryka Wieczorka i nieżyjącego już śp. Józefa Cynara, założyciela firmy.

Instrument posiada 51 głosów, na które składa się 3688 piszczałek grających. 60 piszczałek zdobi front instrumentu.

Głosy rozdzielono pomiędzy cztery zespoły brzmieniowe: trzy klawiatury po 58 klawiszy i klawiaturę nożną o 30 klawiszach.
Traktura elektromagnetyczna sterowana jest elektrycznie z kontuaru.

Related Articles

Free Joomla templates by Ltheme