foto1
foto1
foto1
foto1
foto1


Wizyta duszpasterska A. D. 2022/2023

900 lat Diecezji Włocławskiej

Orszak Trzech Króli 2023

Orszak Trzech Króli

Panorama kościoła NSJ w Sieradzu

Autor panoramy - Jarosław Nogala

Parafia na FB

Chór Cantate Deo

Chór Uwielbienia z Sieradza

Dyrygent: Emilia Matusiak

Podstawą działalności chóru Uwielbienia jest prowadzenie koncertów, czuwań i spotkań o charakterze ewangelizacyjnym. Chór uczestniczy także w Mszach Świętych i nabożeństwach, służąc przy oprawie muzycznej.

 

 

 

Panie Twa Dobroć

Maszerują Strzelcy

 

Sił przybędzie (w. Jęz. Ang.)