foto1
foto1
foto1
foto1
foto1


Diecezjalna pielgrzymka na Jasną Górę

Remont Małżeński

Żywy

Remont Małżeński 2022

Panorama kościoła NSJ w Sieradzu

Autor panoramy - Jarosław Nogala

Parafia na FB

Chór Cantate Deo

Chór Parafialny Bazyliki Kolegiackiej w Sieradzu
Dyrygent: Marek Hawryluk

Chór parafialny Bazyliki Kolegiackiej posiada długą i bogatą tradycję muzyczną. Obecnie chór tworzy 18 osób podzielonych na cztery głosy mieszane. Zespół towarzyszy najważniejszym uroczystościom liturgicznym i patriotycznych w Bazylice Mniejszej w Sieradzu, dbając przez dobry śpiew o rozmodlenie parafian i gości. Regularnie chór śpiewa podczas Mszy Świętej niedzielnej o godzinie 10.00.

Program:

1)    "Umiłowałeś nas do końca" – muz. Leon Gronek,

2)    "Piechota" – muz. Leon Łuskino,

3)    "Zawierzenie" – muz. Zbigniew Orzełowski