foto1
foto1
foto1
foto1
foto1


Marsz dla Życia i Rodziny

Parafia na FB

Od dnia 8 grudnia 2006 Matka Boża Oliwska jest patronką Modlitwy Różańcowej Rodziców w Intencji Dzieci.

    Jak powstał Różaniec Rodziców
Różaniec Rodziców powstał bardzo spontanicznie wśród rodziców zatroskanych o losy swoich dzieci. Inicjatywa powstania róży różańcowej, w której rodzice modlą się w intencji swoich dzieci powstała podczas rekolekcji wspólnoty Marana Tha z Gdańska w dniu 8 września 2001.
    Różaniec Rodziców to modlitwa wspólnotowa oparta na schemacie Żywego Różańca. Podejmujemy modlitwę włączając się w 20-sto osobowe grupy rodziców, zwane różami. Uczestnik Różańca Rodziców podejmuje modlitwę w intencji swoich dzieci oraz w intencji dzieci pozostałych członków danej róży, a w zamian inni rodzice z tej róży modlą się za jego dzieci. Każdy z rodziców odmawia codziennie jedną dziesiątkę Różańca z przypisaną mu na dany miesiąc tajemnicą. W ten sposób za dzieci tego rodzica odmówiony jest codziennie cały różaniec.
    Co zyskujemy?

1.    Dajemy najpiękniejszy prezent naszym dzieciom - i to codziennie - wszystkie łaski związane z odmawianiem różańca w róży (wiele, wiele łask) - pełniej wypełniamy 4 przykazanie.
2.    Pewność że zawsze, każdego dnia ktoś modli się za moje dzieci, nawet wtedy gdy sam zapomnę - jeśli nikt nie zapomni to codziennie za nasze dzieci odmówiony jest cały różaniec!.
3.    Rozwój naszej osobistej modlitwy, często też rodzice podejmują wspólnie modlitwę za dzieci, jest to okazja do rozpoczęcia wspólnej modlitwy w rodzinie. ( jak najbardziej zalecane i bardzo owocne!)

Kto może modlić się w Różańcu Rodziców?
1.    oczywiście rodzice naturalni,
2.    rodzice którzy zaadoptowali dzieci,
3.    rodzice chrzestni, którzy własnych dzieci nie mają,
4.    rodzice pozostający w separacji i rozwiedzeni,
5.    rodzice, którzy pozostają w związkach niesakramentalnych - liczne świadectwa potwierdzają, że taka modlitwa pomaga w jakiś sposób takie trudne sytuacje uporządkować,
6.    wszyscy, którzy przyjmują odpowiedzialność za dzieci czyli wychowawcy, nauczyciele, katecheci, opiekunowie dzieci np. kadra harcerska itp. - tu również jest wiele świadectw działania tej modlitwy zmieniającej i losy dzieci i relacje w konkretnych środowiskach,
7.    wreszcie osoby, które nie mają dzieci - ale mają pragnienie w sercu do podjęcia takiej modlitwy w intencji dzieci innych rodziców.

Intencje:
•    prosimy o to aby Bóg w imię ofiary Chrystusa usunął skutki grzechów nas jako rodziców i aby nasze grzechy, przeszłe, ale również obecne nie wpływały negatywnie na nasze dzieci, aby dzieci nasze nie były narażone na skutki naszych grzechów.
•    Prosimy o błogosławieństwo dla naszych dzieci, aby w pełni zaczerpnęły ze skarbca Bożej Miłości.
•    Prosimy o rozszerzanie się tego dzieła modlitwy rodziców w intencjach dzieci, aby jak największa rzesza dzieci otrzymywała od swych rodziców modlitwę i błogosławieństwo!
•    O uzdrowienie przyczyn grzechów których skutki spotykają nasze dzieci, u rodziców i w środowisku.
•    w intencji Ojca Świętego i Jego intencjach oraz w intencji Kościoła Świętego 

W naszej parafii

Pierwsza róża Różańca Rodziców za dzieci w parafii NSJ w Sieradzu powstała 1 grudnia 2016 r. Obecnie istnieje 17 róż i nadal  są osoby chętne do tworzenia kolejnych. Spotkania członków Różańca Rodziców odbywają się w IV niedzielę miesiąca razem z Żywym Różańcem i Rycerstwem Niepokalanej, których opiekunem jest ks. Maciej Pawlak. W każdą pierwszą sobotę miesiąca o godz. 18.00 odprawiana jest msza św. w intencji członków Różańca Rodziców za dzieci .

Co roku 8 grudnia w Kościele podczas mszy św. lub indywidualnie ponawiamy nasz Akt Zawierzenia w łączności duchowej ze wszystkimi uczestnikami RR na całym świecie.

Wszyscy, w których sercu zrodzi się pragnienie takiej modlitwy mogą nawiązać kontakt przez opiekuna ks. Macieja Pawlaka.