foto1
foto1
foto1
foto1
foto1


Wizyta duszpasterska A. D. 2022/2023

900 lat Diecezji Włocławskiej

Orszak Trzech Króli 2023

Orszak Trzech Króli

Panorama kościoła NSJ w Sieradzu

Autor panoramy - Jarosław Nogala

Parafia na FB

Chór Cantate Deo

Neokatechumenat

Wspólnota Neokatechumenalna przy parafii Najświętszego Serca Jezusowego w Sieradzu powstała w 1996 r. z inicjatywy Proboszcza Ks. Prałata Józefa Kucharskiego.

W październiku i listopadzie 1996 r. przeprowadzono w naszym kościele katechezy i w końcu listopada powstała pierwsza wspólnota, której prezbiterem został Ks. Proboszcz Józef Kucharski.

Następne katechezy przeprowadzono w lutym i marcu 1998 r., w wyniku których w końcu marca powołano drugą wspólnotę. Prezbiterem nowej wspólnoty został Ks. Wojciech Jasnowski - wikariusz tutejszej parafii.

Dwie wspólnoty istniały do śmierci Ks. Wojciecha Jasnowskiego (+ 19.09.1998 r.). Po tym zdarzeniu obie wspólnoty połączono w jedną pod kierownictwem Ks. Proboszcza.

Wspólnota włącza się w życie parafii poprzez branie udziału w uroczystościach kościelnych, czuwaniach pokutnych, nabożeństwach wynagradzających, ewangelizację, itp.

W ostatnim czasie usilnie modli się o łaskę następnych katechez i powstanie nowej wspólnoty.