foto1
foto1
foto1
foto1
foto1


Dekalog w sypialni ...

Dla kandydatów do bierzmowania

Spowiedź w parafii NSJ w Sieradzu

Panorama kościoła NSJ w Sieradzu

Autor panoramy - Jarosław Nogala

Parafia na FB

Chór Cantate Deo

    Pod koniec 1981 roku, w pierwszych miesiącach istnienia parafii do grona ministrantów przystąpiło 60 chłopców. Pierwsze uroczyste przyjęcie do Służby Liturgicznej odbyło się 21.11.1982 r. w uroczystość Jezusa Chrystusa, Króla Wszechświata. Przyjęcia ok. 100 chłopców dokonał ks. proboszcz ś.p. Józef Kucharski. Kandydatów do służby ministranckiej przygotowywał ś.p. ks. Kazimierz Skorupiński, pierwszy opiekun Służby Liturgicznej. Kolejnym opiekunami byli: ks. Marian Jaros, ks. Ryszard Nowicki, ks. Marian Bronikowski, ks. Marian Skibiński, ks. Dariusz Puszkiewicz, ks. Roman Żerkowski, ks. Jarosław Olszewicz, ks. Sławomir Sobiech, ks. Jerzy Czerski, ks. Tomasz Radaszewski.  Aktualnie opiekunem naszej wspólnoty jest ks. Janusz Małecki a zespół ministrantów – w tym seniorów – liczy ok. 60 osób.

    W 1996 r. został przyjęty Pierwszy Statut Służby Liturgicznej parafii Najświętszego Serca Jezusowego w Sieradzu. Statut opracował Zarząd ministrancki pod kierunkiem wiceprezesa Sylwestra Nykla. Statut określa prawa i obowiązki ministrantów. W 2007 roku Statut został poprawiony i obecnie zgodnie ze Statutem co roku wybierany jest czteroosobowy Zarząd i Grupowi.

    W naszej parafii od kilku lat istnieje także grupa ministrantów seniorów. Spotykają się oni w pierwszą niedzielę miesiąca i przygotowują liturgię Mszy Świętej. Po niej następuje spotkanie formacyjne.

    Parafia istniejąca 30 lat ma dobrze zorganizowaną diakonię liturgiczną, zajmującą się przygotowaniem Mszy św., nabożeństw i procesji. Do diakonii należą starsi ministranci, którzy starają się wprowadzać młodszych w tajniki sztuki liturgicznej i organizacyjnej. Diakonia jest bardzo żywą cząstką grupy ministrantów. Z grona ministrantów wielu zdecydowało się pójść za głosem powołania kapłańskiego: diecezjalnego i zakonnego: Sylwester Nykiel, Paweł Sufleta, Jacek Szewczyk,  Jakub Maciejewski.

Prezesi ministrantów: Sylwester Nykiel, Marcin Juchner, Mariusz Dąbrowski, Jakub Maciejewski, Rafał Pertkiewicz, Maciej Parzybut, Bartłomiej Rosłan, Jan Jurczak, Maciej Stępiński.