foto1
foto1
foto1
foto1
foto1


Dekalog w sypialni ...

Dla kandydatów do bierzmowania

Spowiedź w parafii NSJ w Sieradzu

Panorama kościoła NSJ w Sieradzu

Autor panoramy - Jarosław Nogala

Parafia na FB

Chór Cantate Deo

W dniu 9 grudnia 2018 r. przeżywaliśmy w naszej wspólnocie Domowego Kościoła Rejonu Sieradzkiego - Rejonowy Dzień Wspólnoty Ruchu Światło- Życie w temacie „Wzrastanie – Dzieło Boga i Człowieka”.

Dzień Wspólnoty świętowaliśmy w Sieradzu w Kościele p.w. NMP Królowej Polski przy ulicy Mickiewicza. Gospodarz miejsca Ks. Proboszcz Marek Kryska z serdecznością i otwartością przyjął pod swój dach naszą wspólnotę.  

W Dniu Wspólnoty uczestniczyły małżeństwa wraz z dziećmi z naszego Rejonu tj. Sieradza, Zduńskiej Woli, parafii Kamionacz, Warty wraz z opiekunem kręgu Ks. Jackiem Borowskim i moderatorem naszego rejonu Ks. Marcinem Topolskm.

Spotkanie rozpoczęliśmy modlitwą - śpiewem do Ducha Świętego, po której nastąpiło zawiązanie wspólnoty i prezentacja poszczególnych Kręgów Rodzin i młodzieży.

Następnie w wygłoszonej konferencji Ks. Marcin, moderator Rejonowy DK wprowadził nas w temat naszego spotkania „Wzrastanie – Dzieło Boga i Człowieka „.

Dzień Wspólnoty mamy przeżywać, jako zaproszenie by jeszcze raz wyruszyć w drogę z naszym Panem. Stajemy przy Maryi, młodej dziewczynie, która odpowiada Bogu ”tak’ i jest gotowa zmienić całe swoje dotychczasowe życie. Młodość jest czasem budowania wielkich pragnień i ideałów, buntu przeciw temu, co fałszywe i nieautentyczne i byle jakie. Chociaż nie osiągniemy świętości o własnych siłach, to jednak duże znaczenie ma nasze nawracanie się. Nie ma nawrócenia bez pokory, a Boża inicjatywa i wielka rola Łaski Bożej mają wpływ w nawracaniu każdego człowieka.

Zainspirowani myślami z konferencji udaliśmy się na spotkanie w grupach, gdzie pod okiem animatorów odpowiadaliśmy sobie na pytanie wynikające z konferencji.

Odkrywaliśmy na podstawie fragmentów z Pisma Świętego, że Słowo Boże daje konkretne wskazówki jak wzrastać. Droga z Jezusem jest niemożliwa bez naszego zaangażowania. Dzieliliśmy się tym jak wygląda moja codzienna praca nad sobą; Co mogę zrobić żeby moje wzrastanie było owocne, by formacja przynosiła konkretne zmiany w moim życiu;

W czasie spotkania w grupach nasze dzieci spędzały czas na zabawach.

Centralnym punktem dnia Wspólnoty była Eucharystia sprawowana w kościele razem z parafianami, której przewodniczył Moderator Rejonowy ks. Marcin Topolski. Mszę koncelebrowało dwóch kapłanów: ks. Jacek Borowski i ks. Proboszcz Marek Kryska. Po uczcie duchowej udaliśmy się na Agapę posilić nasze ciała. Był to czas na spokojne rozmowy, spotkania i nawiązanie bliższych znajomości. Dziękujemy serdecznie Ks. Proboszczowi Markowi za otwartość serca i gościnność.

Bożena i Zdzisław – Para Rejonowa DK Rejonu Sieradzkiego

W dniu 14 października 2018 r. przeżywaliśmy w naszej wspólnocie Domowego Kościoła Rejonu Sieradzkiego - Rejonowy Dzień Wspólnoty Ruchu Światło - Życie w temacie „Powołanie – Moja Codzienność”.

Dzięki uprzejmości proboszcza i kustosza ks. prałata Grzegorza Drzewieckiego, Dzień Wspólnoty mogliśmy świętować w Charłupi Małej, w Sanktuarium Matki Bożej Księżnej Sieradzkiej. Matka Boża błogosławiła ten dzień dodatkowo piękną pogodą i życzliwością gospodarzy miejsca.

W Dniu Wspólnoty uczestniczyły małżeństwa wraz z dziećmi z naszego Rejonu tj. Sieradza wraz z opiekunem kręgu ks. Maciejem Adamskim, Zduńskiej Woli, parafii Kamionacz, Warty wraz z opiekunem kręgu ks. Jackiem Borowskim oraz moderator rejonowy Domowego Kościoła ks. Marcin Topolski. Spotkanie rozpoczęliśmy modlitwą - śpiewem do Ducha Świętego, po której nastąpiło zawiązanie wspólnoty wraz z przedstawieniem się poszczególnych Kręgów Rodzin.

Czytaj więcej: Rejonowy Dzień Wspólnoty w Charłupi Małej

Jeżeli Bóg z nami, któż przeciwko nam? Zapraszajmy Jezusa do naszych małżeństw i do naszych rodzin.

23 września, czyli w czwartą niedzielę miesiąca, na mszy świętej o godzinie 12 ponownie modliliśmy się w intencji naszych małżeństw i rodzin. Ci małżonkowie, którzy w lipcu, sierpniu lub we wrześniu świętowali swoje rocznice ślubu mieli okazję odnowić swoje ślubowanie.
W tym miesiącu kilkadziesiąt wspaniałych par małżeńskich skorzystało z tej okazji. Wzruszenie było widoczne na bardzo wielu twarzach. Była radość, łzy szczęścia, pocałunki  małżonków a także oklaski wszystkich tych, którzy byli świadkami tej wzruszającej chwili.
Już teraz zapraszamy na mszę świętą o godzinie 12, w czwartą niedzielę października , na której swoje przyrzeczenia małżeńskie będą mogły odnowić „październikowe” małżeństwa.

 W niedzielę, 23 września zapraszamy na  na mszę świętą o godzinie 12:00 na której w szczególny sposób będziemy się modlić w intencji małżeństw i rodzin. Jednym z elementów liturgii będzie odnowienie przyrzeczeń dokonane przez pary małżeńskie, które w lipcu, w sierpniu lub we wrześniu świętują swoje rocznice ślubu.

Domowy Kościół, gałąź rodzinna Ruchu Światło - Życie, działający przy parafii NSJ w Sieradzu serdecznie zaprasza wszystkie małżeństwa, które starają się Swoją Małżeńską Miłość opierać na Miłości Bożej.

W sobotę 16 czerwca 2018 roku, Ruch Światło -Życie Diecezji Włocławskiej wraz ze swymi moderatorami, zgromadził się na Diecezjalnym Dniu Wspólnoty, w parafii Świętego Mikołaja Biskupa w Warcie, w rejonie sieradzkim.
Dzień Wspólnoty – czas radosnego spotkania, przywitał nas piękną pogodą i życzliwością gospodarzy. Były serdeczne powitania i mnóstwo uścisków, ale przede wszystkim modlitewne skupienie.

Podczas zawiązania wspólnoty, które poprowadził moderator Diecezjalny RŚŻ ks. Jacek Makowski, dziękowaliśmy Bogu za mijający Rok formacyjny, który był pod hasłem „Sługa Niepokalanej” i modliliśmy się w intencji nadchodzących rekolekcji. Naszą modlitwę pięknym śpiewem wspierała Diakonia muzyczna. Następnie Ks. Moderator wygłosił konferencję, w której między innymi wskazał, że kolejne etapy naszej formacji przygotowują do przyjęcia postawy służby jako stylu życia, a odkrywając w sobie różne dary mamy nimi służyć Domowemu Kościołowi i całej Wspólnocie RŚŻ, czego owocem powinno być włączenie się w konkretne diakonie. Nowy rok formacyjny rozpoczniemy pod hasłem „Młodzi w Kościele”, będziemy więc wsłuchiwać się w głos Ducha Świętego i szukać nowych dróg dotarcia do młodych nie tylko w naszym Ruchu, ale i w całym Kościele.

Czytaj więcej: Diecezjalny Dzień Wspólnoty Ruchu Światło - Życie

Po raz kolejny, na mszy świętej o godzinie 12:00 modliliśmy się w intencji małżeństw i rodzin. Jednym z elementów liturgii było odnowienie przyrzeczeń małżeńskich dokonane przez pary małżeńskie, które w marcu i kwietniu świętują swoje rocznice ślubu.

Małżeństwa, obchodzące swój jubileusz w maju, zapraszamy na mszę świętą w czwartą niedzielę - 27 maja o godzinie 12:00.