foto1
foto1
foto1
foto1
foto1


Dekalog w sypialni ...

Dla kandydatów do bierzmowania

Spowiedź w parafii NSJ w Sieradzu

Panorama kościoła NSJ w Sieradzu

Autor panoramy - Jarosław Nogala

Parafia na FB

Chór Cantate Deo

W dniu 9 grudnia 2018 r. przeżywaliśmy w naszej wspólnocie Domowego Kościoła Rejonu Sieradzkiego - Rejonowy Dzień Wspólnoty Ruchu Światło- Życie w temacie „Wzrastanie – Dzieło Boga i Człowieka”.

Dzień Wspólnoty świętowaliśmy w Sieradzu w Kościele p.w. NMP Królowej Polski przy ulicy Mickiewicza. Gospodarz miejsca Ks. Proboszcz Marek Kryska z serdecznością i otwartością przyjął pod swój dach naszą wspólnotę.  

W Dniu Wspólnoty uczestniczyły małżeństwa wraz z dziećmi z naszego Rejonu tj. Sieradza, Zduńskiej Woli, parafii Kamionacz, Warty wraz z opiekunem kręgu Ks. Jackiem Borowskim i moderatorem naszego rejonu Ks. Marcinem Topolskm.

Spotkanie rozpoczęliśmy modlitwą - śpiewem do Ducha Świętego, po której nastąpiło zawiązanie wspólnoty i prezentacja poszczególnych Kręgów Rodzin i młodzieży.

Następnie w wygłoszonej konferencji Ks. Marcin, moderator Rejonowy DK wprowadził nas w temat naszego spotkania „Wzrastanie – Dzieło Boga i Człowieka „.

Dzień Wspólnoty mamy przeżywać, jako zaproszenie by jeszcze raz wyruszyć w drogę z naszym Panem. Stajemy przy Maryi, młodej dziewczynie, która odpowiada Bogu ”tak’ i jest gotowa zmienić całe swoje dotychczasowe życie. Młodość jest czasem budowania wielkich pragnień i ideałów, buntu przeciw temu, co fałszywe i nieautentyczne i byle jakie. Chociaż nie osiągniemy świętości o własnych siłach, to jednak duże znaczenie ma nasze nawracanie się. Nie ma nawrócenia bez pokory, a Boża inicjatywa i wielka rola Łaski Bożej mają wpływ w nawracaniu każdego człowieka.

Zainspirowani myślami z konferencji udaliśmy się na spotkanie w grupach, gdzie pod okiem animatorów odpowiadaliśmy sobie na pytanie wynikające z konferencji.

Odkrywaliśmy na podstawie fragmentów z Pisma Świętego, że Słowo Boże daje konkretne wskazówki jak wzrastać. Droga z Jezusem jest niemożliwa bez naszego zaangażowania. Dzieliliśmy się tym jak wygląda moja codzienna praca nad sobą; Co mogę zrobić żeby moje wzrastanie było owocne, by formacja przynosiła konkretne zmiany w moim życiu;

W czasie spotkania w grupach nasze dzieci spędzały czas na zabawach.

Centralnym punktem dnia Wspólnoty była Eucharystia sprawowana w kościele razem z parafianami, której przewodniczył Moderator Rejonowy ks. Marcin Topolski. Mszę koncelebrowało dwóch kapłanów: ks. Jacek Borowski i ks. Proboszcz Marek Kryska. Po uczcie duchowej udaliśmy się na Agapę posilić nasze ciała. Był to czas na spokojne rozmowy, spotkania i nawiązanie bliższych znajomości. Dziękujemy serdecznie Ks. Proboszczowi Markowi za otwartość serca i gościnność.

Bożena i Zdzisław – Para Rejonowa DK Rejonu Sieradzkiego