foto1
foto1
foto1
foto1
foto1


Dekalog w sypialni ...

Dla kandydatów do bierzmowania

Spowiedź w parafii NSJ w Sieradzu

Panorama kościoła NSJ w Sieradzu

Autor panoramy - Jarosław Nogala

Parafia na FB

Chór Cantate Deo

W sobotę 16 czerwca 2018 roku, Ruch Światło -Życie Diecezji Włocławskiej wraz ze swymi moderatorami, zgromadził się na Diecezjalnym Dniu Wspólnoty, w parafii Świętego Mikołaja Biskupa w Warcie, w rejonie sieradzkim.
Dzień Wspólnoty – czas radosnego spotkania, przywitał nas piękną pogodą i życzliwością gospodarzy. Były serdeczne powitania i mnóstwo uścisków, ale przede wszystkim modlitewne skupienie.

Podczas zawiązania wspólnoty, które poprowadził moderator Diecezjalny RŚŻ ks. Jacek Makowski, dziękowaliśmy Bogu za mijający Rok formacyjny, który był pod hasłem „Sługa Niepokalanej” i modliliśmy się w intencji nadchodzących rekolekcji. Naszą modlitwę pięknym śpiewem wspierała Diakonia muzyczna. Następnie Ks. Moderator wygłosił konferencję, w której między innymi wskazał, że kolejne etapy naszej formacji przygotowują do przyjęcia postawy służby jako stylu życia, a odkrywając w sobie różne dary mamy nimi służyć Domowemu Kościołowi i całej Wspólnocie RŚŻ, czego owocem powinno być włączenie się w konkretne diakonie. Nowy rok formacyjny rozpoczniemy pod hasłem „Młodzi w Kościele”, będziemy więc wsłuchiwać się w głos Ducha Świętego i szukać nowych dróg dotarcia do młodych nie tylko w naszym Ruchu, ale i w całym Kościele.

Po konferencji i podziale na grupy, przedstawiciele dzielili się owocami posługi w diakoniach: Ewangelizacji, Modlitwy, Miłosierdzia, Wyzwolenia, Muzycznej i Rekolekcyjnej, zapraszając  do rozeznawania i włączenia się w wybraną diakonię. Dzieci i młodzież z opiekunem ks. Adrianem Szczęsnym przeżywały swoją formację.

Centralnym punktem tego dnia była Eucharystia, której przewodniczył Moderator Diecezjalny RŚŻ ks. Jacek Makowski. Mszę koncelebrowało czterech kapłanów: Moderator Diecezjalny DK ks. Mariusz Danielewski, Moderator Rejonowy Rejonu Sieradzkiego DK Ks. Marcin Topolski, ks. Jacek Borowski gospodarz miejsca i opiekun kręgu DK oraz ks. Adrian Szczęsny wikariusz parafii  w Szadku. Podczas Eucharystii miało miejsce uroczyste błogosławieństwo sześciu małżeństw z Warty, które złożyły deklarację przystąpienia do Domowego Kościoła. 

Na zakończenie Eucharystii podziękowaliśmy ustępującej Parze Diecezjalnej DK Ani i Krzysztofowi Jakubowskim i Parom Rejonowym DK z Konina Robertowi i Marioli Wiśniewskim oraz Basi i Piotrowi Kuklak z Włocławka. Błogosławieństwo na swoją posługę otrzymały nowo wybrane Pary: Diecezjalna - Mariola i Robert Wiśniewscy oraz Rejonowe z Konina - Elżbieta i Jacek Tomczyk i z Włocławka - Ewa i Grzegorz Krysińscy.

Po uczcie duchowej poszliśmy na Agapę posilić nasze ciała. Był to czas na rozmowy, spotkania i nowe znajomości oraz czas na zapoznanie się z propozycjami  Diakonii Słowa „Natanael’’, która posługiwała podczas Dnia Wspólnoty.
Serdecznie dziękujemy lokalnej parafii Św. Mikołaja Biskupa w Warcie za gościnność i otwartość serca.

Bożena i Zdzisław Wardęga
Para Rejonowa Rejonu Sieradzkiego