Asysta parafialna

    Słowo asysta z łacińskiego assistere „stać przy” oznacza grupę osób towarzyszących, eskortę.

    Asysta przy parafii Najświętszego Serca Jezusowego powstała w 1982r. Od początku istnienia jej opiekunem był śp. ks. Józef Kucharski.

    Celem asysty jest uświetnianie uroczystości parafialnych i służba Jezusowi Eucharystycznemu podczas procesji, w której orszak procesyjny poprzedza samego Chrystusa niesionego w Monstrancji pod postacią Chleba oraz uczestnictwo w procesjach Maryjnych.

    Asysta pełni swoją posługę kilka razy w ciągu roku, w czasie większych świąt kościelnych: na Rezurekcji, w święto Ciała i Krwi Pańskiej oraz w jego oktawie, w odpust parafialny a także w inne uroczystości w parafii.

    W skład orszaku asystującego wchodzą następujące feretrony: chorągwie, sztandary, figury, obrazy, różaniec, poduszki i baldachim oraz  podtrzymujący kapłana idącego z Najświętszym Sakramentem.

    Asystę procesyjną stanowi grupa „kolorowa” w strojach sieradzkich i grupa „biała” - dzieci komunijne sypiące kwiatki. Zespół asysty od początku składał się z członków wywodzących się z Sieradza, z Zapusty Dużej i Zapusty Małej. Za grupę z Zapusty Dużej odpowiedzialna jest nadal Bronisława Bednarek, mająca olbrzymie zasługi od początku istnienia asysty. Odpowiedzialnymi za grupę z Zapusty Małej (która już nie wchodzi w skład asysty) były: Józefa Skotnicka a później Marianna Fornalczyk. Grupie sieradzkiej przewodziły kolejno: Janina Podsiadła, Leokadia Duszyńska – najbardziej zasłużony koordynator całej asysty przez 12 lat, Barbara Bartkiewicz, Maria Wojciechowska, Beata Jędrczak, Aneta Świeszczakowska a obecnie Wiesława Górska.

    W trosce o zachowanie i przekazanie kolejnym pokoleniom pięknych, polskich katolickich tradycji zapraszamy dzieci, młodzież i dorosłych do zaszczytnej posługi Jezusowi Eucharystycznemu w asyście.