foto1
foto1
foto1
foto1
foto1


Wizyta duszpasterska A. D. 2022/2023

900 lat Diecezji Włocławskiej

Orszak Trzech Króli 2023

Orszak Trzech Króli

Panorama kościoła NSJ w Sieradzu

Autor panoramy - Jarosław Nogala

Parafia na FB

Chór Cantate Deo

ks. prał. dr Mirosław Miłek - proboszcz, prałat
dr teologii, wyświęcony w 1985, ustanowiony 2005 r.

ks. mgr Przemysław Kłosowski - wyświęcony w 2018r.

ks. mgr lic. Marek Michalski - wyświęcony w 2003r.

ks. mgr Robert Maciejewski - wyświęcony w 2002r.

ks. kan. Ryszard Nowicki - kapelan szpitala, kanonik
wyświęcony w 1983, ustanowiony 1988,

kapelan szpitala od 01. 10. 1990 r.

Pierwszy Proboszcz. Urodzony 9 marca 1936 r. w Lubominie na Kujawach. W 1956 r. wstąpił do seminarium duchownego, które ukończył w roku 1961. Następnie kontynuował naukę w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim na wydziale filozoficznym, gdzie w 1966 r. uzyskał tytuł magistra filozofii. 18 sierpnia 1967 r. przyjął święcenia kapłańskie z rąk ks. bpa Antoniego Pawłowskiego. Od czerwca 1981 r. do 21.09.2005 r. pełnił funkcję proboszcza w parafii Najświętszego Serca Jezusowego w Sieradzu.

Pożegnanie Proboszcza
śp. Ks. prał. Józefa Kucharskiego

W środę 21 września 2005r, o godz. 20.10, po ciężkiej chorobie, zmarł w mieszkaniu na plebani nasz proboszcz ks. prałat Józef Kucharski. W ostatnich godzinach życia przyjął sakrament namaszczenia chorych. Odchodził z tego świata otoczony modlitwą najbliższych współpracowników. Miał 69 lat.


Uroczystości pogrzebowe odbyły się w piątek 23 września o godzinie 19.00 w kaplicy pogrzebowej. Następnie w kościele parafialnym została  odprawiona Msza św. w intencji zmarłego Ks. Proboszcza. Liturgii przewodniczył ks. prał. Józef Nocny, wikariusz biskupi sieradzki, homilię wygłosił ks. kan. Jarosław Włodarz, proboszcz parafii Nawiedzenia NMP w Boniewie. Na modlitwie przy trumnie gromadzono się do godziny 24.00.

Główne uroczystości pogrzebowe odbyły się w sobotę 24 września br. o godz. 11.00 w kościele NSJ w Sieradzu. Liturgii przewodniczył ks. bp Wiesław Mering, homilię wygłosił ks. kan. Włodzimierz Toboła, proboszcz parafii św. Prokopa w Kłóbce. Po Mszy św. na Cmentarzu Komunalnym w Kłocku złożono ciało do grobu.

Ks. Józef Kucharski - ur. 9 III 1936 w Lubominie na Kujawach. Studia seminaryjne rozpoczął w 1956 r. W l. 1962-1966 odbył studia na KUL. Po zdobyciu magisterium z psychologii powrócił do seminarium. Święcenia kapłańskie otrzymał od bp. Antoniego Pawłowskiego dnia 22 VIII 1967 r. w kościele par. Wniebowzięcia NMP w Lipnie. Był wikariuszem parafii: Złoczew, św. Mikołaja w Kaliszu, Przemienienia Pańskiego w Aleksandrowie Kujawskim, Wniebowzięcia NMP w Zduńskiej Woli. W czerwcu 1981 r. został mianowany wik. par. Wszystkich Świętych w Sieradzu z zadaniem zorganizowania ośrodka duszpasterskiego i budowy kościoła na Osiedlu Jaworowe. W rok później został wikariuszem zarządcą nowopowstałej parafii Najświętszego Serca Jezusowego, w kilka miesięcy później jej administratorem, a w kwietniu 1990 r. jej proboszczem. W 1995 r. dokonała się konsekracja pobudowanej przez niego świątyni parafialnej. Od 1990 r. aż do śmierci pełnił urząd dziekana dekanatu sieradzkiego II. W 1990 r. odznaczony godnością kapelana honorowego papieskiego a w 2002 r. mianowany prałatem dziekanem Kapituły Kolegiackiej Sieradzkiej.

WIELKI BUDOWNICZY
CZCICIEL NAJŚWIĘTSZEGO SERCA JEZUSOWEGO
I NIEPOKALANEGO SERCA NMP!!!!


FRAGMENT Z TESTAMENTU

Parafianom dziękuję za harmonijną współpracę przez ponad 20 lat. Proszę o przebaczenie przykrości, jeżeli komukolwiek wyrządziłem. Do parafian mam jedynie dwie prośby, aby modlili się za moją duszę i aby nigdy w życiu nie opuszczali Mszy św. niedzielnej. Rodzice powinni tak wychowywać swoje dzieci by nigdy w życiu ani razu z lenistwa nie zaniedbały Mszy św. niedzielnej. Odchodząc z tego świata jestem spokojny. Ogromna wdzięczność wypełnia moje serce wobec Najświętszego Serca Jezusowego i Niepokalanego Serca Maryi za dar Kapłaństwa. Dziękuję naszym umiłowanym Pasterzom diecezji biskupowi Wiesławowi, biskupowi Stanisławowi, biskupowi Czesławowi, biskupowi Bronisławowi i wszystkim kapłanom a zwłaszcza księżą wikariuszom współpracownikom. Nie będę wymieniał z nazwiska ani kapłanów ani wspaniałych lekarzy, którzy leczyli mnie i pragnęli żebym jeszcze żył. Chorobę, wszystkie cierpienia oraz śmierć już dawno ofiarowałem w intencji parafii. Z największą miłością obejmuję Krzyż Chrystusa i mocą tego Krzyża błogosławię wszystkim parafianom, młodzieży i dzieciom W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.

A myśmy się chlubić powinni Krzyżem Pana naszego Jezusa Chrystusa

 

galeria zdjęć