foto1
foto1
foto1
foto1
foto1


100. rocznica urodzin Św. Jana Pawła II

Marsz dla Życia i Rodziny

Parafia na FB

 

Dzisiaj, 11 listopada, w 102 rocznicę Odzyskania Niepodległości, modlimy się w intencji Ojczyzny

Tegoroczna niedziela misyjna w niezwykle dobitny sposób wybrzmiała we wspólnocie parafian Najświętszego Serca Jezusowego w Sieradzu. Jak co roku modlili się oni tradycyjnie za misje i misjonarzy, ale tego dnia uwypuklił się jeszcze nie jeden charakter misyjny kościoła. Tego dnia dwie panie: Grażyna Świniarska z parafii NSJ w Sieradzu oraz Grażyna Olejniczak z parafii NMP Królowej Polski w Sieradzu zostały zaślubione Chrystusowi jako swojemu Oblubieńcowi poprzez akt Błogosławieństwa wdów i tym samym powiększając grono wdów konsekrowanych naszej parafii do liczby 17 osób.

Tej wzruszającej i podniosłej uroczystości przewodniczył ks. Infułat Marian Bronikowski, Proboszcz Bazyliki Mniejszej w Sieradzu i zarazem wikariusz biskupi na rejon sieradzki.  W wygłoszonej homilii, ks. Infułat podkreślił ogromną wartość i rolę jaką wdowy odgrywają w życiu Kościoła, nawiązując do postaci wdów, które wychwala Pismo Święte, takich jak Judyta, uboga wdowa z Sarepty Sydońskiej, Prorokini Anna czy ewangeliczna wdowa z Nain opłakująca śmierć swojego jedynego syna. Po homilii ks. Infułat zwrócił się do nowych kandydatek do stanu wdowieństwa konsekrowanego z pytaniem: „Drogie siostry, Pan wezwał was, abyście dzisiaj publicznie wyraziły wolę ściślejszego z Nim zjed­noczenia przez wejście w stan wdów pobłogosławionych i w ten sposób były we wspólnocie Kościo­ła, oczekującego na powrót Boskiego Oblubieńca, znakiem nadziei i radości. Dlatego pytam każdą z was: Czy chcesz wejść do stanu wdów, aby podjąć wezwanie do jeszcze gorliwszego udziału w pełnie­niu prorockiej, kapłańskiej i królewskiej misji Chrystusa, w którą zostałaś włączona przez chrzest?”. Pozytywna odpowiedź jest jednoznacznym pragnieniem świadomego udziału w misji Chrystusa i Kościoła.

Czytaj więcej: Błogosławieństwo wdów i 25 lecie Radia Maryja

W związku z zaostrzeniem sytuacji epidemicznej i powtórnym wprowadzeniem limitu uczestników zgromadzeń religijnych w świątyniach, biskup włocławski Wiesław Mering udzielił wiernym dyspensy od obowiązku uczestnictwa w niedzielnej i świątecznej Eucharystii. Wydał także inne zarządzenia w sprawie duszpasterstwa w warunkach nowych rygorów sanitarnych.

Oto pełna treść dekretu:

DEKRET
Dyspensa oraz zarządzenie w sprawie duszpasterstwa w warunkach nowych rygorów sanitarnych

1. W związku z zaostrzeniem sytuacji epidemicznej i wprowadzonymi przez władze państwowe ograniczeniami liczby uczestników zgromadzeń religijnych w tzw. strefach żółtych i czerwonych, obowiązującymi od dnia 17 października br., mając na uwadze trwające wciąż zagrożenie dla zdrowia i życia, zgodnie z kan. 87 § 1, kan. 1245 i kan. 1248 § 2 Kodeksu Prawa Kanonicznego,udzielam niniejszym dyspensy od obowiązku uczestnictwa we Mszy św. w niedziele i święta nakazane do dnia 15 listopada br. wiernym Diecezji Włocławskiej oraz osobom przebywającym na jej terenie.

Czytaj więcej: Biskup Włocławski udzielił dyspensy od obowiązku uczestnictwa w niedzielnej i świątecznej...

21 września, jak co roku od 15 lat, przeżywaliśmy kolejną rocznicę śmierci pierwszego Proboszcza i budowniczego naszego kościoła Ks. Prałata Józefa Kucharskiego.

Pamięć o zmarłym Proboszczu oraz naszą wdzięczność okazaliśmy poprzez naszą modlitwę podczas Eucharystii o godz. 18.00 oraz wspólny śpiew, który uświetnił parafialny chór "Cantate Deo".

Niech Bóg będzie uwielbiony za osobę ks. Prałata, za Jego dobre słowa, kapłańską postawę oraz przykład całego życia.

Dobry Jezu a nasz Panie, Daj Mu wieczne spoczywanie.

8 września, jak co roku, punktualnie o godz. 9.00, wyruszyła sprzed naszego kościoła grupa pielgrzymów udająca się na uroczystości odpustowe do Charłupi Małej. Jak przystało na dzień poświęcony Matce Bożej towarzyszyła nam słoneczna pogoda.

Tradycyjnie na wysokości cmentarza przy ul. Wojska Polskiego połączyliśmy się z grupą z Bazyliki mniejszej (i nie tylko), by dalej już jako jedna grupa podążać do Tronu Pani Charłupskiej – Księżnej Sieradzkiej. Droga upłynęła na śpiewie oraz modlitwie różańcowej i nim zdążyliśmy poczuć zmęczenie witaliśmy Matkę Bożą w Jej Sanktuarium.

O godz. 12.00 wszyscy wzięli udział w uroczystości odpustowej, której przewodniczył Bp. Jacek Kiciński – Biskup Pomocniczy Archidiecezji Wrocławskiej.

Niech Maryja uprasza u swojego Syna Błogosławieństwa dla każdego z nas.