foto1
foto1
foto1
foto1
foto1


Chleb z Nieba

djembed

Parafia na FB

    W okresie Wielkiego Postu ponad 100 tyś. pątników w 20 krajach wzięło udział w Ekstremalnej Drodze Krzyżowej. W tym roku, dzięki staraniom Rycerzy Kolumba z Parafii Najświętszego Serca Jezusowego w Sieradzu, pątnicy mogli wyruszyć w drogę w rejonie sieradzkim. EDK rozpoczęła się 23 marca Mszą św. o godz. 21:30 w kościele parafialnym. Na wstępie odczytano list z błogosławieństwem Papieża Franciszka dla wszystkich organizatorów i uczestników EDK. Po Mszy św. i indywidualnym błogosławieństwie, pątnicy wyruszyli na 41 km trasę przechodząc przez Sieradz, Chałupki, Chojne, Dębinę, Sokołów, Dąbrowę Wielką, Jeziory, Górkę Kłocką, Zapustę Małą, kończąc szlak pątniczy w Sanktuarium Matki Bożej Księżnej Ziemi Sieradzkiej w Charłupi Małej.

    Podczas drogi krzyżowej obowiązywała zasad skupienia i milczenia. Pątnicy idąc samotnie lub w niewielkich grupach sami troszczyli się o swoje bezpieczeństwo. Po drodze zatrzymywali się przy wyznaczonych stacjach drogi krzyżowej, gdzie czytali specjalnie przygotowane dla nich rozważania. Pierwsi pątnicy dotarli do Charłupskiego Sanktuarium około godz. 6:30, a ostatni przed godz. 11:00. Najmłodszy uczestnik EDK liczył 11 lat, najstarszy zaś 65 lat. Na pątniczy szlak wyruszyli pątnicy ze wszystkich sieradzkich parafii, a także z Brąszewic,  Boleszczyna, Brzeźnia, Burzenina, Charłupi Małej, Charłupi Wielkiej, Chojnego, Dąbrowy Wielkiej,  Godynic, Gruszczyc, Kalinowej, Męki,  Miłkowic,  Opatówka, Warty, Wągłczewa, Wróblewa, Tubądzina oraz Zduńskiej Woli.

    W EDK chodzi głównie o wyjście poza strefę komfortu i porzucenie jej na rzecz wyzwania. Nocna wędrówka w trudnych i niesprzyjających warunkach fizycznych, psychiczny wysiłek na granicy wytrzymałości a czasem już poza nią, dają pątnikom doświadczenie przekroczenia siebie, swoich ograniczeń i przyzwyczajeń, a to prowadzi do prawdziwej, głębokiej przemiany. Pozwala pątnikom rozpalić w sobie zmianę, otworzyć się na Boga i drugiego człowieka.

    EDK to aktualnie jeden z najszybciej rozwijających się ruchów religijnych na świecie. Korzysta z nowoczesnej technologii, a jednocześnie stanowi powrót do korzeni chrześcijaństwa. Pomysł na EDK zrodził się w 2009 r. w środowisku duszpasterstwa akademickiego prowadzonego w Krakowie przez ks. Jacka Stryczka. Był odpowiedzią na poszukiwanie dróg pobożności na miarę XXI w. i sposobem na połączenie Ewangelii i nowoczesności przez ludzi, którzy chcą łączyć życie religijne z rodzinnym i biznesowym.

Czytaj więcej: I Ekstremalna Droga Krzyżowa w Sieradzu

Tradycyjnie już w ostatni piątek Wielkiego Postu odbyła się Droga Krzyżowa ulicami Sieradza.

Po mszy świętej o godzinie 18:00 w Kolegiacie Sieradzkiej wyruszyliśmy wraz z setkami mieszkańców Sieradza, ulicami naszego miasta w kierunku kościoła Najświętszego Serca Jezusowego.

Tematem tegorocznych rozważań była "Rodzina na Drodze Krzyżowej"

 

9 marca 2018r. o godz. 18.30 w Parafii Najświętszego Serca Jezusowego w Sieradzu odbyło się Misterium Męki Pańskiej, czyli przedstawienie ostatniej doby życia Jezusa Chrystusa na ziemi. Wierni zgromadzili się w ten wieczór wokół Chrystusa jak uczniowie na Ostatniej Wieczerzy. Uczestniczyli w tych samych wydarzeniach. Chrystus zaprosił ich do wspólnego stołu. Wziął chleb i wino, i przemienił je w swoje Ciało i Krew. Cierpiał, został ukrzyżowany i poniósł śmierć krzyżową. Uczynił to z miłości do ludzi. Udział w Misterium stał się zewnętrznym znakiem wiary, a zarazem prośbą o miłosierdzie i przebaczenie dla siebie i dla całego świata.

Wszystko to za przyczyną Amatorskiego Teatru „Cultus” – czyli cześć oddawana Bogu, który przygotował i przedstawił to Misterium. Teatr ten działa przy Parafii św. Maksymiliana w Zduńskiej Woli od 2004r. Opiekunem grupy teatralnej jest pan Zygmunt Legun. W przedstawieniach przygotowywanych przez teatr stara się, aby Pismo Święte było głównym źródłem tekstów, którym posługują się aktorzy a wygląd i strój odpowiadały realiom epoki w której żył Jezus Chrystus. W Misterium brało udział około 50 aktorów.

Czytaj więcej: Misterium Męki Pańskiej – „Od Wieczernika do Zmartwychwstania”