foto1
foto1
foto1
foto1
foto1


Parafia na FB

Ogłoszenia duszpasterskie
1. W ostatnim tygodniu Adwentu spowiedź św. codziennie od godz. 17.30. Postarajmy się również osobom starszym, chorym pomóc w dotarciu do kościoła, aby mogły skorzystać z sakramentu pokuty i Eucharystii. Chorych, którzy w ogóle nie wychodzą z domu odwiedzimy w piątek od godz. 8.30.

2. W sobotę - wigilia Bożego Narodzenia. Jednym z jej elementów jest wieczerza wigilijna, do której zasiadamy wraz z naszymi domownikami. Dzielenie się poświęconym opłatkiem niech nie będzie tylko pustym obrzędem, ale niech mu towarzyszy przeproszenie i przebaczenie w naszych rodzinach. Jednak centralnym wydarzeniem, do którego przygotowuje nas wieczerza wigilijna, będzie udział w uroczystej Mszy zwanej Pasterką, rozpocznie się ona o północy. Dla dzieci będzie Msza św. o godz. 22.00.

3. W związku z wieczerzą wigilijna przypominamy, że jest to wieczerza postna, bezalkoholowa. Warto również zastanowić się, czy w naszej rodzinie bądź w naszym otoczeniu nie ma osób samotnych, które można by zaprosić na wigilię.

Czytaj więcej: IV Niedziela Adwentu /18 grudnia 2016r./   

Ogłoszenia duszpasterskie
1.  W tym tygodniu zakończy się pierwsza część adwentu, w którym przeżywaliśmy  przygotowanie do powtórnego przyjścia Jezusa Chrystusa, a od 17 grudnia liturgia będzie nastawiona na bezpośrednie przygotowanie do uroczystości Bożego Narodzenia.

2.  Zechciejmy się zatroszczyć o osoby starsze, aby pomóc im w przygotowaniu do uroczystości Narodzenia Pańskiego. Nie poprzestawajmy jednak tylko na sprzątaniu i zakupach, ale zatroszczmy się o to, aby skorzystały z sakramentu pokuty i przyjęły Komunię Świętą. Chorych odwiedzać będziemy w piątek 23 grudnia od godz. 8.30. Prosimy o zgłoszenia.

3.  W czwartek po Mszy wieczornej spotkanie apostołów Bożego Miłosierdzia ,,Faustinum”, natomiast w piątek o godz. 17.30 katecheza chrzcielna dla rodziców i chrzestnych, a po Mszy wieczornej spotkanie w salce Rodziny Radia Maryja z racji szesnastego dnia miesiąca.

Czytaj więcej: III Niedziela Adwentu /11 grudnia 2016r./ 

Ogłoszenia duszpasterskie
1.    Dzisiejsza liturgia słowa stawia przed nami św. Jana Chrzciciela, który nawołuje nas: ,,Nawracajcie się, bliskie jest królestwo niebieskie”. Nim jednak spotkamy się z Chrystusem w królestwie niebieskim, najpierw musimy wyjść na pustynię i stanąć przed Janem Chrzcicielem, wyznać swoje grzechy i przyjąć ,,chrzest nawrócenia”. Nasza pustynią są rozpoczynające się dziś rekolekcje adwentowe, a naszym Janem Chrzcicielem jest o. prof. Emilian Gołąbek z Wrocławia, którego bardzo serdecznie witamy prosząc, by poprowadził nas w te cztery dni drogą nawrócenia."
Program Rekolekcji

2.    Spowiedź św. będzie we wtorek i w środę. Skorzystajmy z obecności zaproszonych spowiedników.

Czytaj więcej: II Niedziela Adwentu /4 grudnia 2016r./

Ogłoszenia duszpasterskie
1. Dzisiejsza liturgia przygotowuje nas na spotkanie Chrystusa, który przyszedł, przychodzi i przyjdzie.

2. Rozpoczynamy kolejny rok liturgiczny, w którym uobecniamy wydarzenia zbawcze.
Rozpoczyna je okres Adwentu, ukazujący dwa elementy zbawcze tego czasu. Przygotowuje on nas do uroczystości Bożego Narodzenia, przez którą wspominamy pierwsze przyjście Syna Bożego do ludzi. A równocześnie jest czasem oczekiwania na Jego powtórne przyjście na końcu czasów. Z obu tych względów Adwent jest okresem pobożnego i radosnego oczekiwania.

3. Z okresem Adwentu związane są roraty i rekolekcje adwentowe. Roraty to Msze ku czci Najświętszej Maryi Panny. Uczestnicząc w nich towarzyszymy Matce Najświętszej w oczekiwaniu na narodzenie Zbawiciela świata. Roraty u nas w poniedziałek, wtorek i środę o godz18.00, a w czwartek, piątek i sobotę o godz 7.00. Szczególnie zapraszamy dzieci z lampionami adwentowymi- dzieci otrzymywać będą karteczki uczestnictwa i wezmą udział w konkursie roratnim. Rekolekcje adwentowa rozpoczną się za tydzień od 4-7 XII. Poprowadzi je o. prof. Emilian Gołąbek z Wrocławia. Spowiedź św. będzie we wtorek i środę - 6 i 7 grudnia.

Czytaj więcej: I Niedziela Adwentu /27 Listopada 2016r./

Ogłoszenia duszpasterskie
1. We wtorek obchodzimy liturgiczne wspomnienie św. Cecylii, dziewicy i męczennicy, patronki chórzystów, organistów i muzyki kościelnej. W naszych modlitwach pamiętajmy o wszystkich zaangażowanych w naszym kościele w piękno śpiewu liturgicznego: o panu organiście Idzim Matyszczaku, chórzystach, o zaangażowanych w zespołach: Soli Deo, Sursum Corda i Boże Nutki. Wszystkim życzymy dalszego rozwijania talentów i Bożego Błogosławieństwa. Zapraszamy na Mszę św. o godz. 18.00.

2. W tym tygodniu w liturgii czcimy ponadto: w poniedziałek - Ofiarowanie Najświętszej Maryi Panny; w czwartek - świętych męczenników Andrzeja i Towarzyszy.

3. Za tydzień pierwsza niedziela Adwentu - rozpoczęcie nowego roku liturgicznego, czasu oczekiwania na nadejście Jezusa Chrystusa, naszego Zbawiciela. Po niedzieli adwentowej będziemy spotykać się na Mszy św. roratniej. W poniedziałki, wtorki i środy o godz. 18.00, w pozostałe dni powszednie o godz. 7.00. Również od przyszłej niedzieli pani Barbara wraz i innymi paniami będzie rozprowadzała świece Caritasu jako Dzieło Pomocy Dzieciom. Na rozpoczęcie nowego roku liturgicznego zapraszamy w sobotę na I nieszpory I niedzieli adwentu na godz.17.00, w sposób szczególny wszystkie wspólnoty. To także dzień skupienia dla ministrantów, a dziś o 10.30 – obłóczyny kandydatów na ministrantów. 

Czytaj więcej: XXXIV Niedziela zwykła  /20 Listopada 2016r./ Jezusa Chrystusa, Króla Wszechświata