foto1
foto1
foto1
foto1
foto1


Pielgrzymka do Ziemi Świętej

Marsz dla Życia i Rodziny

Parafia na FB

Ogłoszenia duszpasterskie

1.  W dniach od 1 do 8 listopada każdego dnia można zyskać odpust zupełny i ofiarować go za zmarłych. Aby zyskać odpust, należy spełnić następujące warunki: stan łaski uświęcającej, przyjęcie Komunii Świętej, odmówienie modlitwy w intencji Ojca Świętego, nawiedzenie cmentarza i modlitwa za zmarłych.

2.  Jutro Dzień Zaduszny, czyli dzień modlitw w intencji wszystkich wiernych zmar-łych. Msze święte w naszym kościele o godz. 7.00, 9.00, 16.30 i 18.00.Jutro też przypada pierwszy piątek miesiąca - spowiedź dla dzieci od godz. 16.00.

3.  Przyjmujemy w dalszym ciągu na wypominki roczne, jednorazowe i oktawalne.

4.  Niech błogosławieństwo Trójjedynego Boga uzdolni nas do tego, abyśmy byli Jego posłańcami niosącymi radość i pokój innym.

Ogłoszenia duszpasterskie

1.  Uroczystość dzisiejsza przypomina nam o szczególnym miejscu, jakim jest nasza parafialna świątynia. Warto pamiętać, że jest to miejsce spotkania człowieka z Bogiem. Tu bowiem wsłuchujemy się w słowo Boże, tu podejmujemy nasze uświęcenie przyjmując sakramenty.

2.  Trzeba również spojrzeć na świątynię jako na nasz parafialny obowiązek. Czy troszczymy się o ład i porządek w jej wnętrzu? Czy wspieramy inicjatywy związane z naszą świątynią? Kolejna sprawa związana ze świątynią to kwestia odpowiedniego ubioru i zachowania się w niej.

3.  Dziś przypada czwarta niedzielą miesiąca, dlatego podczas mszy świętej odprawianej o godz. 12-tej będziemy  modlić się w szczególny sposób w intencji rodzin i małżeństw, a Tym, którzy zawarli swój sakrament w październiku - udzielone zostanie specjalne błogosławieństwo.

4.  W czwartek Uroczystość Wszystkich Świętych. Msze święte w naszym kościele o godz.7.30, 9.00, 10.30 i 18,00. Natomiast na cmentarzu komunalnym o godz. 11.45 - Procesja i modlitwy za zmarłych, wypominki jednorazowe, a następnie Msza święta przy ołtarzu polowym.

Czytaj więcej: Uroczystość Rocznicy Poświęcenia Kościoła /28 X 2018r./

Ogłoszenia duszpasterskie

1.  Domagamy się od Jezusa Chrystusa, abyśmy byli wielcy w oczach świata, często zapominając, że spełnienie tej prośby doprowadzić nas może do bólu i cierpienia. Niezależnie od tego czy będziemy doceniani przez świat, jeżeli będziemy szli za Chrystusem, zbawienie stanie się naszym udziałem. Czy jednak jesteśmy gotowi przyjąć Boży plan zbawienia?

2.  Dzisiejsza niedziela rozpoczyna Tydzień Misyjny w Kościele katolickim. W naszych modlitwach polecać będziemy sprawę misji. Taca z dzisiejszej niedzieli jest przeznaczona na wsparcie misji katolickich.

3.  W liturgii w poniedziałek przypada uroczystość św. Jana Pawła II, w kolejną rocznicę objęcia przez niego urzędu Biskupa Rzymu.

4.  W przyszłą niedzielę przeżywać będziemy uroczystość konsekracji naszego kościoła.

5.  Przyszła niedziela tj. 28 października jest czwartą niedzielą miesiąca, dlatego podczas mszy świętej odprawianej o godz. 12-tej będziemy  modlić się w szczególny sposób w intencji rodzin i małżeństw, a Tym, którzy zawarli swój sakrament w październiku - udzielone zostanie specjalne błogosławieństwo.

Czytaj więcej: XXIX niedziela zwykła /21 X 2018r./

Ogłoszenia duszpasterskie

1. Nauczycielu, co mam czynić, aby osiągnąć zbawienie? To pytanie powinno nam nieustannie towarzyszyć. Ważne jednak jest, aby nie było to tylko pytanie retoryczne, ale abyśmy wskazania Jezusa potraktowali poważnie i realizowali je na co dzień w naszym życiu.

2. Dzisiaj w Kościele w Polsce przeżywamy XVIII Dzień Papieski. Tradycyjnie jak co roku po mszy zbierane są do puszek ofiary na stypendia dla biednej, a uzdolnionej młodzieży. Budujemy w ten sposób żywy pomnik św. Janowi Pawłowi II. Bóg zapłać za te ofiary.

3. W tym tygodniu w liturgii wspominamy: w poniedziałek - św. Teresę od Jezusa; we wtorek - św. Jadwigę Śląską; w środę - św. Ignacego Antiocheńskiego; w czwartek -  św. Łukasza Ewangelistę, patrona służby zdrowia; w sobotę - św. Jana Kantego.

Czytaj więcej: XXVIII niedziela zwykła /14 X 2018r./

Ogłoszenia duszpasterskie

1. Jednym z największych problemów współczesnego świata jest świadome niszczenie małżeństwa, a przez to całej rodziny. Niestety wielu uczniów Chrystusa przez postawę milczenia daje ciche przyzwolenie na życie w grzechu swoich bliskich, a tym samym na odrzucanie Bożego prawa.

2. Zapraszamy na modlitwę różańcową, w czasie której polecamy Bogu trudne sprawy naszych rodzin, nas samych i kościoła oraz Ojczyzny. Różaniec z udziałem dzieci w dni powszednie od poniedziałku do piątku o godz. 17.00, z udziałem dorosłych po mszy wieczornej, w niedzielę po Mszy o godz. 16.00.

3. W tym tygodniu w liturgii wspominamy: dziś - Najświętszą Maryję Pannę Różańcową; w sobotę - bł. Honorata Koźmińskiego.

4. W przyszłą niedzielę, 14 października obchodzić będziemy kolejny, XVIII Dzień Papieski - ofiary zbierane do puszek przed kościołem po mszach przeznaczone będą na pomoc stypendialną dla uzdolnionej, a biednej młodzieży.

5. Dzisiaj w naszej parafii przegląd chórów: "W hołdzie Niepodległej”. Rozpoczęcie Mszą świętą o godz. 12.00. Następnie przesłuchanie konkursowe chórów i ogłoszenie wyników. Dziękujemy chórowi "Cantate Deo” z panią prezes Danutą oraz dyrygentem p. Przemysławem za zorganizowanie tego przeglądu.

Czytaj więcej: XXVII niedziela zwykła /07 X 2018r./