foto1
foto1
foto1
foto1
foto1


Jak Bóg da

djembed

Parafia na FB

Ogłoszenia duszpasterskie
1.  Dziś rozpoczynamy Wielki Tydzień. Szczególnym czasem w Wielkim Tygodniu będzie Triduum Paschalne podczas którego będziemy przeżywali wydarzenia zbawcze Jezusa Chrystusa związane z Ostatnią Wieczerzą, Męką Pańską i Zmartwychwstaniem.


Program Triduum

Pierwszy Dzień Triduum - Chrystus Ukrzyżowany

Wielki Czwartek - 29 marca
Msza Wieczerzy Pańskiej
    17:30  - Katecheza wprowadzająca w Triduum Paschalne i Liturgię Wieczerzy Pańskiej
    18:00 - Msza Wieczerzy Pańskiej – Pamiątka ustanowienia Sakramentu Eucharystii i Kapłaństwa. Na zakończenie Procesja z Najświętszym Sakramentem do dolnej Kaplicy i Adoracja Najświętszego Sakramentu do północy .

 Wielki Piątek – 30 marca – dzień Męki Pańskiej
    9:00 Liturgia Godzin – Jutrznia (kaplica dolna)
  15:00 I Dzień Nowenny do Miłosierdzia Bożego (kaplica dolna)
  17:30 Katecheza wprowadzająca w Liturgię Męki Pańskiej
 18:00 Liturgia Męki Pańskiej zakończona procesją z Najświętszym Sakramentem do Bożego Grobu i Adoracja do północy.

Drugi Dzień Triduum - Chrystus Pogrzebany

Wielka Sobota – 31 marca 2018 r.
    9.00 Liturgia Godzin – Jutrznia
  15:00 II Dzień Nowenny do Miłosierdzia Bożego /kościół górny/

Trzeci  Dzień Triduum - Chrystus Zmartwychwstały

  21.30 Katecheza wprowadzająca w Liturgię Wigilii Paschalnej
  22:00 Liturgia Wigilii Paschalnej /Rezurekcja/ - w Wielką Noc
Składa się ona z Poświecenia ognia, słuchania historii zbawienia od stworzenia do Zmartwychwstania, Odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych – przynosimy świece, Eucharystia i ogłoszenie światu, że Chrystus Zmartwychwstał – czyli Rezurekcja.

Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego – 01 kwietnia 2018 r.
Msza św. godz.7:30, 9:00,10:30, 12:00, 16:00, 18.00
  15:00 III Dzień Nowenny do Miłosierdzia Bożego /górny kościół/
  18:00 Msza św. z Nieszporami - Zakończenie Triduum Paschalnego


Czytaj więcej: Niedziela Palmowa - Męki Pańskiej /25 III 2018r./

Ogłoszenia duszpasterskie
1.  Słowo ks. Bp. Ordynariusza w sprawie Szkoły Katolickiej w Sieradzu

2.  Dzisiejsza niedziela dawniej była nazywana niedzielą Meki Pańskiej, a liturgia słowa, poczynając od dziś, będzie sie koncentrowała na męce Chrystusa. Stąd już dziś zasłonięte obrazy i krzyże, które maja nam przypominać również o umartwieniu wzroku w okresie Wielkiego Postu.

3.  Jutro uroczystość św. Józefa, która przypomina nam postać świątobliwego męża, Opiekuna Zbawiciela świata i Oblubieńca Najświętszej Maryi Panny. Msze święte w naszym kościele o godz 7.00,9.00,16.00 i 18.00. Zapraszamy szczególnie wszystkich tych, którzy noszą to piękne imię.

4.  W czwartek po Mszy wieczornej i nabożeństwie spotkanie Apostołów Bożego Miłosierdzia ,,Faustinum”.

5.  W najbliższy piątek Droga krzyżowa w naszym kościele będzie o godz. 17.00 i 17.30. Z Fary około godz. 18.30 wyruszy Droga krzyżowa ulicami miasta do naszej świątyni. Natomiast o 21.30 Msza św. na rozpoczęcie ekstremalnej Drogi krzyżowej. Zapraszamy do uczestnictwa.

Czytaj więcej: 5 Niedziela Wielkiego Postu /18 III 2018r./

Ogłoszenia duszpasterskie
1.    Rozpoczynamy dziś nasze Rekolekcje wielkopostne. To czas Bożego miłosierdzia. Skorzystajmy z niego szczególnie w sakramencie pokuty i pojednania, który będzie sprawowany we wtorek i w środę. Zechciejmy zatroszczyć się również i o naszych bliźnich, którzy ciągle boją się skorzystać z miłosierdzia Bożego. Razem z naszymi bliskimi przystępujmy do stołu Pańskiego, aby już tu na ziemi mieć przedsmak chwały zbawionych.

2.    Rekolekcje w tym roku poprowadzi młody, ale dobrze znany kapłan z Łodzi ks. Michał Misiak, którego witamy serdecznie w naszej wspólnocie parafialnej.

3.    Program Rekolekcji.

4.    W przyszłą niedzielę po Mszy o 10.30 konferencja dla rodziców dzieci pierwszokomunijnych, a na godz. 17.15 zapraszamy na spotkanie zespół liturgiczny dorosłych,

5.    Również za tydzień w niedzielę parafialna Caritas będzie zbierała do puszek ofiary na talony i pomoc dla potrzebujących. Już dziś dziękujemy za wrażliwość serca.

6.    W piątek Droga krzyżowa o godz. 17.00 z udziałem dzieci i o godz. 17.30.

Czytaj więcej: 4 Niedziela Wielkiego Postu /11 III 2018r./

Ogłoszenia duszpasterskie
1.  Naród wybrany przygotowywał się do zbawienia w oparciu o Dziesięć Przykazań, ciągle jednak brakowało mu zrozumienia dla Bożego planu zbawienia człowieka. Niejednokrotnie odrzucał go wprost, jak to było widoczne wobec Jezusa. Dopiero mądrość oparta na miłości da człowiekowi  zbawienie.

2.  Dobrym czasem dla zgłębiania Bożego prawa miłości są rekolekcje wielkopostne, które rozpoczynamy w naszej parafii od przyszłej niedzieli. Poprowadzi je w tym roku uliczny Ewangelizator ks. Michał Misiak z Łodzi wraz z zespołem ,,Mocni w Duchu”. W związku, że zespół pozostanie na czas rekolekcji w naszej parafii, zwracamy się z prośbą do parafian o udzielenie noclegu członkom tegoż zespołu. Chętni mogą się zgłaszać w zakrystii lub w kancelarii. Zechciejmy wykorzystać rekolekcje do pogłębienia naszej wiary, a jednocześnie do skorzystania z miłosierdzia Bożego w sakramencie pokuty. (Program Rekolekcji).

Czytaj więcej: 3 Niedziela Wielkiego Postu /4 III 2018r./

Ogłoszenia duszpasterskie
1.  Słowo Ks. Biskupa.

2.  Abraham gotowy złożyć w ofierze swojego syna, jest zapowiedzią jedynego wydarzenie w dziejach ludzkości, gdy Bóg oddaje życie swojego Syna za zbawienie człowieka.

3.  My sami musimy jedynie odpowiedzieć, czy dar zbawienia otrzymany w sakramencie chrztu chcemy przyjąć i pomnożyć go, aby zbawienie stało się udziałem naszym i naszych bliskich. Niewątpliwie pomocą w tym są rekolekcje wielkopostne w dniach od 11-14 marca i idące w ślad nimi nasze nawrócenie. Poprowadzi je uliczny ewangelizator z Łodzi ks. Michał Misiak z zespołem Ewangelizacyjnym ,,Mocni w Duchu”.

4.  Jednym z uczynków postnych jest modlitwa: zechciejmy tak sobie zorganizować swoje zajęcia, aby w tym okresie znaleźć czas na bardziej rozbudowaną i żarliwą modlitwę.

5.  Zapraszamy na nabożeństwo Drogi krzyżowej w piątek i na Gorzkie Żale w niedzielę  o godz. 16.00.Kazania pasyjne głosi w tym roku ks. Ryszard Kokoszka.

6.  W dniu 9 marca, w piątek o godz. 18.30 zapraszamy na Misterium Męki Pańskiej, które przedstawi w naszym kościele teatr amatorski ze Zduńskiej Woli.

Czytaj więcej: 2 Niedziela Wielkiego Postu /25 II 2018r./