foto1
foto1
foto1
foto1
foto1


Parafia na FB

OGŁOSZENIA  DUSZPASTERSKIE

1. Święty Paweł w dzisiejszej liturgii słowa stawia nam pytanie: co nas może odłączyć od miłości Boga? Na to pytanie odpowiedź jest prozaicznie prosta: możemy się sami odłączyć od Bożej miłości.

2. Rzeczywistość ludzkiego życia znajduje się pomiędzy korzystaniem z Bożej miłości a jej odrzucaniem. Dobry Bóg wspiera nas w życiu duchowym. Odpuszcza nam nasze grzechy w sakramencie pokuty i wspiera nas w sprawach doczesnych, dając nam to co jest potrzebne do życie. Czy my jednak tę miłość Bożą przyjmujemy i dzielimy się nią z innymi?

3. We wtorek, tj. 15 VIII, uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. Z tym dniem związany jest obrzęd błogosławieństwa kwiatów, ziół i wieńców żniwnych. Msze święte wg. porządku niedzielnego.

Czytaj więcej: XIX  Niedziela Zwykła / 13 VIII 2017 r./

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
1. Przemienienie Pańskie na górze Tabor to dla apostołów moment, gdy Mistrz uświadamia im, że jest Synem Bożym, który ma cierpieć i umrzeć dla zbawienia człowieka.

2. W historii naszego kraju to święto związane było z chorobami - epidemiami, które przetaczały się przez Ojczyznę, zwłaszcza w XIX wieku, i modlitwami wtedy zanoszonymi do Boga o przemianę tego utrapienia.

3. W naszych czasach to między innymi: sierpniowa zachęta Kościoła do abstynencji od napojów alkoholowych i wyjście z tragedii uzależnienia bardzu wielu cierpiących rodzin. Z sierpniem wiąże się również dzieło przemiany naszego kraju, zapoczątkowane w pamiętnym sierpniu 1980 roku.

Czytaj więcej: Święto Przemienienia Pańskiego /6 VIII 2017 r./

OGŁOSZENIA  DUSZPASTERSKIE
1.  Najważniejszym przykazaniem i największym skarbem jest objawiona nam przez Chrystusa miłość do Boga i człowieka.

2.  Wędrując do różnych sanktuariów, oglądając piękne zjawiska przyrodnicze, zechciejmy sobie uświadomić, że w tych wspaniałych miejscach znaleźliśmy się, aby dawać  świadectwo o swojej miłości do Pana Boga i człowieka.

3.  Zbliża się sierpień, czas pielgrzymek udających się do sanktuariów maryjnych. Może więc warto podjąć udział w pielgrzymce, aby świadczyć o swojej bliskości z Bogiem i człowiekiem. Z Sieradzkiej Kolegiaty wyrusza 407 Piesza Pielgrzymka "Idźcie i głoście". Zapisy w Kolegiackiej kancelarii.

Czytaj więcej: XVII  Niedziela Zwykła / 30 VII 2017 r./

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
1.  Kontynuując rozważanie dotyczące obsiewania naszych serc słowem Bożym, którego  słuchamy w liturgii słowa, dochodzimy do momentu, w którym uświadamiamy sobie, że sensem zasiewu jest zebranie dobrego plonu. Potrzeba więc zadać sobie zasadnicze pytanie: jaki plon przynosi zasiana w moim sercu wiara?

2.  Niewątpliwą pomocą w rozwoju wiary jest modlitwa. Warto więc postawić sobie kolejne pytanie, a mianowicie: na ile pomagam swojej wierze przez modlitwę?

3.  Przypomnijmy więc sobie dzisiaj o modlitwie porannej i wieczornej, a także o tej w ciagu dnia, chocby modlitwie ,,Anioł Pański”, którą możemy odmawiać trzy razy w ciągu dnia: rano, w południe i wieczorem. A także o innych formach modlitwy: różańcu czy koronce do Miłosierdzia Bożego.

Czytaj więcej: XVI Niedziela Zwykła / 23 VII 2017 r./

OGŁOSZENIA  DUSZPASTERSKIE
1.  Dojrzewające łany zbóż pobudzają nas do refleksji dotyczącej owocności naszej wiary i życia. Zwłaszcza, że dzisiejsza liturgia słowa ukazuje nam obraz żniw. Zadajmy więc sobie pytanie: jak to jest z tą nasza wiarą? Jakiego rodzaju glebą jest nasze serce?

2.  Trwają wakacje. Dla nas, a zwłaszcza dla dzieci i młodzieży niech staną się one okazja do pogłębienia wiary. Przez piękno przyrody niech przemawia do nas Bóg Stwórca. Zechciejmy dla Niego otworzyć nasze serca i umysły. Pamiętajmy
o niedzielnej Mszy świętej.

3.  Czas wakacji to czas pielgrzymek. W dniu 26 lipca o godz. 18.30 przyjdą do nas na nocleg pielgrzymi z Bydgoszczy. Zaplanujmy sobie czas, żeby ich przyjąć.

Czytaj więcej:  XV Niedziela Zwykła / 16 VII 2017 r./