foto1
foto1
foto1
foto1
foto1


Pielgrzymka do Ziemi Świętej

Marsz dla Życia i Rodziny

Parafia na FB

Ogłoszenia duszpasterskie

1.  Czas oczekiwania powoli się dopełnia, jeszcze widzimy w liturgii słowa Najświętszą Maryję Pannę pomagającą swojej krewnej Elżbiecie, a już niebawem będziemy świadkami narodzin Jezusa Chrystusa w Betlejem.

2.  Jutro wigilia Bożego Narodzenia. Po zabłyśnięciu pierwszej gwiazdy na niebie zasiądziemy do Wieczerzy Wigilijnej, która będzie oczekiwaniem we wspólnocie rodzinnej na Narodzenie Zbawiciela. Jej dopełnieniem jest pasterka, w czasie której wraz ze wspólnotą parafialną będziemy przeżywać narodzenie Jezusa Chrystusa. Niech więc spotkanie przy stole wigilijnym w naszych rodzinach będzie okazją do wzajemnego przebaczenia i darowania sobie win, aby obrzęd przełamania się opłatkiem nie był tylko pustym gestem. Pamiętajmy również o tym, aby wieczerza była postna i bez alkoholu.

3.  Tradycyjnie o 24.00 zapraszamy na Pasterkę. Będzie także Msza św. z udziałem dzieci w Wigilię o godz. 22.00.

4.  Tradycyjnie po Bożym Narodzeniu rozpoczyna się wizyta duszpasterska, zwana kolędą. Prosimy, aby w widoczny sposób okazać, że w danym mieszkaniu oczekuje się na księdza. Stół należy nakryć białym obrusem, na nim umieścić krzyż, świece i wodę święconą z kropidłem. W tych domach, gdzie dzieci i młodzież uczęszczają na religię, należy przygotować zeszyty od katechezy.

Czytaj więcej: IV Niedziela Adwentu /23 XII 2018r./

Ogłoszenia duszpasterskie

1.  W poprzednią niedzielę św. Jan Chrzciciel mówił, jak przygotować drogi na przyjęcie Zbawiciela, dziś już staje przed nami kwestia własnego przygotowania na spotkanie z naszym Panem i Zbawicielem. Czy już naprawdę jesteśmy przygotowani? Czy braliśmy udział w rekolekcjach adwentowych? Czy serce oczyszczone w sakramencie pokuty i pojednania?

2.  Zapraszamy do udziału w roratach, a przede wszystkim do przystąpienia do spowiedzi i komunii świętej, aby Chrystus nie tylko rodził się w betlejemskim żłobie, ale również i w naszym sercu.

3.  Jutro rozpoczniemy już drugą część Adwentu, w której liturgia słowa będzie przekazywała nam atmosferę Ziemi Świętej w okresie bezpośrednio poprzedzającym przyjście na świat Jezusa Chrystusa.

Czytaj więcej: III Niedziela Adwentu /16 XII 2018r./

Ogłoszenia duszpasterskie

1. Dzisiejsza liturgia słowa Bożego stawia przed naszymi oczyma św. Jana Chrzciciela, który nawołuje „do przygotowania drogi dla Pana”. Kościół w Adwencie stawia nam dwa sposoby na przygotowanie w naszym życiu drogi do Pana.

2. Jednym ze sposobów są roraty - msza o Najświętszej Maryi Pannie, w której towarzyszymy Jej w oczekiwaniu na Narodzenie Zbawiciela.

3. Dzisiaj po Mszy Św. o godz. 10.30 sieradzcy motocykliści pod wodzą p. Jacka Mikołajczyka będą obdarowywać dzieci cukierkami. Dziękujemy za ten gest naśladowania św. Mikołaja.

Czytaj więcej: II Niedziela Adwentu /09 XII 2018r./

Ogłoszenia duszpasterskie

1.  Dogmatyczne podstawy dzisiejszej uroczystości wskazują, że Maryja zostaje zachowana od grzechu pierworodnego i jego skutków ze względu na przewidziane misterium Jej syna, który gładzi grzechy świata.

2.  Uroczystość została ugruntowana przez papieża Piusa IX, który bullą „Ineffabilis Deus” z 8 XII 1854 r. ogłosił dogmat o Niepokalanym Poczęciu Najświętszej Maryi Panny.

3.  Z Niepokalanym Poczęciem NMP związane są godzinki, powstałe na przełomie XIV i XV w., które posiadają strukturę liturgii godzin, a które są swoistym modlitewnym wyjaśnieniem teologii tej uroczystości. Może warto je wskrzesić i w naszej parafii?

Czytaj więcej: Uroczystość Niepokalanego Poczęcia N.M.P. /08 XII 2018r./

Ogłoszenia duszpasterskie

1. Dzisiejsza niedziela rozpoczyna nowy rok liturgiczny 2018/2019. Podejmowana tematyka to: "Misja w mocy Bożego Ducha”, a hasłem tego roku będzie: "W mocy Bożego Ducha”. Symbolika nawiązuje do płonącego ognia - "języki ognia”. Niedzielna liturgia słowa oparta będzie o czytania z roku "C”, natomiast czytania codzienne "w ciągu roku” będą z roku I.

2. Przypomnijmy również, że Adwent to okres przygotowujący do Bożego Narodzenia. Mimo, że dziś zwany jest radosnym okresem oczekiwania na Narodzenie Jezusa Chrystusa, to jednak warto zauważyć, że Kościół już od IV wieku zachęcał w tym czasie do podejmowania postu i umartwienia, a także do uczestnictwa w Roratach.

3. Okres Adwentu obejmuje cztery niedziele, a liturgia słowa dzieli go na dwie części. Pierwsza, do 17 grudnia, przygotowuje na powtórne przyjście Jezusa Chrystusa uświadamiając, że trzeba będzie stanąć przed Panem i zdać sprawę z wykorzystania talentów, którymi nas obdarzył. Druga część to czas od 17 do 24 grudnia, który przybliża nam wydarzenia bezpośrednio poprzedzające narodzenie Zbawiciela.

Czytaj więcej: I Niedziela Adwentu /02 XII 2018r./