foto1
foto1
foto1
foto1
foto1


Pielgrzymka do Ziemi Świętej

Marsz dla Życia i Rodziny

Parafia na FB

Ogłoszenia duszpasterskie

1.  Nazwa "Objawienie Pańskie” obejmuje trzy wydarzenia biblijne - objawienie Chrystusa poganom (pokłon Trzech Króli), narodowi wybranemu (chrzest w Jordanie) i uczniom (wesele w Kanie). Obecnie jednak każde z tych wydarzeń obchodzone jest oddzielnie.

2.  Dziś przypominamy postacie Trzech Króli, którzy nie znając Bożego Objawienia, odkryli w sposób naturalny, poprzez obserwację, że urodził się Król Żydowski i przyszli do Betlejem złożyć dary ofiarne: złoto, kadzidło i mirrę. Dla upamiętnienia tego wydarzenia dziś błogosławimy: kredę do oznaczenia drzwi naszych domów; kadzidło - dla okadzenia domów i wodę święconą - dla odprawiania nabożeństw w naszym domu.

3.  Odwiedzamy w tym czasie domy rodzin katolickich, modląc się w ich intencji i udzielamy im Bożego błogosławieństwa. W rozmowie duszpasterskiej podejmuje się sprawy związane z wychowaniem dzieci m.in. uczestnictwa we Mszy św., udziału w katechezie, a także kwestie związane z funkcjonowaniem duchowym i materialnym parafii.

4.  Spotkanie organizacyjne osób wyjeżdżających do Medjugorie odbędzie się we wtorek 8 stycznia po Mszy świętej wieczornej w salce katechetycznej.

Czytaj więcej: Niedziela Uroczystość Objawienia Pańskiego /06 I 2019r./

Ogłoszenia duszpasterskie

1.  Uroczystość dzisiejsza nawiązuje do odbytego w roku 431 Soboru Efeskiego, na którym ogłoszono dogmat wiary, że "Najświętsza Maryja Panna jest Matką Bożą” (Bogarodzica). Reforma liturgiczna w 1969 r. nakazała obchodzić uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki w dniu 1 stycznia.

2.  W roku 1967 papież Paweł VI na dzień 1 stycznia ustanowił Światowy Dzień Pokoju, w którym papież ogłasza Miastu i Światu Orędzie Pokoju, a Kościół modli się o pokój na świecie.

3.  W dniu 6 stycznia przypada uroczystość Objawienia Pańskiego, zwana uroczystością Trzech Króli. Po Mszy św. o godz. 12.00 wyruszy ulicami miasta Orszak Trzech Króli organizowany w tym roku przez Rycerzy Kolumba. Na zakończenie orszaku przy naszym kościele pan prezydent Paweł Osiewała zasponsorował ciepły posiłek dla wszystkich. Za pomoc dziękujemy i zapraszamy całe rodziny i wszystkich parafian.

4.  W przyszłą niedzielę zapraszamy też o godz. 16.30 członków rady parafialnej na spotkanie opłatkowe.

5.  Ochrona życia, szczególnie zagrożonego i najbardziej bezbronnego to zadanie każdego z nas. Niech w podejmowanych działaniach na rzecz świętości życia umocni nas błogosławieństwo, przyjęte z wiarą, że Bóg jest Panem życia.

Ogłoszenia duszpasterskie

1.  Wpatrując się w Rodzinę Nazaretańską, można zauważyć, że jej życie nie było idylliczną sielanką, a na swojej drodze napotykała problemy i kłopoty dnia codziennego; jednak tym ci ją ożywiało, była bliskość z Bogiem i wzajemna miłość między Jezusem, Maryją i Józefem.

2.  Zachęcamy, aby rodziny przeżywające kryzysy skorzystały z funkcjonujących w diecezji poradni rodzinnych.

3.  W tym tygodniu przypada pierwszy czwartek miesiąca z modlitwą o powołania do służby w Kościele.

4.  Przypada też pierwszy piątek - spowiedź od godz. 16.00, a o 16.30 Msza św. z udziałem dzieci.

5.  W przyszłą niedzielę przypada uroczystość Objawienia Pańskiego zwana uroczystością Trzech Króli. Zapraszamy na Mszę św. o godz. 12.00, po której wyruszy ulicami naszego miasta Orszak Trzech Króli organizowany w tym roku przez Rycerzy Kolumba. Trasa Orszaku taka sama jak w roku ubiegłym. W trakcie Orszaku odbędzie się na ruchomej platformie koncert kolęd, a zaraz po Orszaku przyznane zostaną nagrody, których fundatorami są: Prezydent Miasta Sieradza, Wójt Gminy Sieradz oraz Starosta Powiatu Sieradzkiego. Zaraz po Orszaku zapraszamy także przed kościołem na ciepły posiłek. Już dziś po każdej mszy Św. można nabywać korony na Orszak. Rozprowadzają je Rycerze Kolumba za symboliczną złotówkę.

Czytaj więcej: Niedziela Świętej Rodziny /30 XII 2018r./

Ogłoszenia duszpasterskie

1.  Uroczystości Bożego Narodzenia towarzyszy stosowna dekoracja w naszych domach i świątyniach. Niech więc nakryty na Wieczerzę Wigilijną stół będzie przez całe święta nieodłącznym elementem przeżywania świąt. Na środku stołu niech będzie opłatek, aby każdy wchodzący mógł nim się połamać z domownikami. Niech ciągle będzie przy nim jedno miejsce wolne dla zagubionego wędrowca; niech pod obrusem będzie sianko - przypominające ubóstwo w Betlejem.

2.  Przypominamy, że uroczystość Bożego Narodzenia obchodzona jest wraz z oktawą, a więc każdego dnia w oktawie liturgicznie obchodzimy Narodzenie Pańskie. W skład oktawy wchodzą: 26 grudnia - św. Szczepana - porządek niedzielny Mszy świętych; 27 XII - św. Jana Ewangelisty i Apostoła; 28 XII - świętych Młodzianków; 29 XII - św. Tomasza Becketa; 31 XII - św. Sylwestra. Niedziela w oktawie Bożego Narodzenia jest świętem Świętej Rodziny; Jezusa, Maryi i Józefa, a 1 stycznia uroczystością Świętej Bożej Rodzicielki.

3.  W niedzielę Świętej Rodziny tj. 30 grudnia o godz. 12.00 zostanie odprawiona Msza Święta ze szczególnym błogosławieństwem dla małżeństw. Dzień ten jest patronalnym świętem wspólnot Kościoła Domowego. Zapraszamy do udziału w Eucharystii, a także do przyłączania się rodzin do kręgów Domowego Kościoła.

Czytaj więcej: Uroczystość Narodzenia Pańskiego /25 XII 2018r./

Ogłoszenia duszpasterskie

1.  Pismo Święte nie podaje daty urodzenia Jezusa Chrystusa. Mimo istnienia różnych teorii dotyczących daty przyjścia na świat syna Bożego, powszechnie świętuje się Boże Narodzenie w dniu 25 grudnia, gdyż nikt tej daty nie podważa. Samo święto było obchodzone w Rzymie już w IV wieku.

2.  Początki świętowania uroczystości sięgają czasów wcześniejszych w Ziemi Świętej. Otóż patriarcha jerozolimski udawał się w procesji z Jerozolimy do Betlejem (8 km), tam w Grocie Narodzenia o północy odprawiał Mszę św., następnie wracał do Jerozolimy i drugą Mszę odprawiał w Bazylice Zmartwychwstania Pańskiego. Natomiast trzecią Mszę odprawiał w południe w swojej katedrze.

3.  Życzenia świąteczne przekazują nam: prezydent naszego miasta, wójt gminy Sieradz, pan poseł Polak i wiele instytucji.

4.  Również my kapłani pragniemy przekazać Gościom i naszym Parafianom jak najserdeczniejsze życzenia. Niech narodzony w Betlejem Boży Syn obudzi w nas wszystko to co najważniejsze i najpiękniejsze: miłość, wiarę i nadzieję. Niech Boże światło rozświetla Wam drodzy drogę ku wieczności. Radujcie się z Narodzenia Pańskiego, znajdźcie czas na spotkanie z Bogiem i człowiekiem. Błogosławionych Świąt.

5.  Dziękujemy ks. Maciejowi Pawlakowi oraz pomocnikom za dekorację świąteczną naszej świątyni, za poświęcony czas i trud.