foto1
foto1
foto1
foto1
foto1


Pielgrzymka do Ziemi Świętej

Marsz dla Życia i Rodziny

Parafia na FB

Ogłoszenia duszpasterskie

1. W kolejną niedzielę słowo Boże odsłania nam tajemnicę powołania człowieka przez Boga. Dziś słyszeliśmy o powołaniu Izajasza. Również św. Paweł przypomina nam o swoim powołaniu do głoszenia Jezusa Chrystusa, i to ukrzyżowanego i zmartwychwstałego.

2. Do tego jednak, aby podjąć powołanie, potrzeba zaufać Chrystusowi i wypłynąć na głębię, jak tego doświadczyli apostołowie.

3. Zechciejmy również my podjąć wezwanie Chrystusa "wypłyń na głębię”, aby realizując Jego naukę przemieniać własne życie i pomagać innym w odkrywaniu naszego Zbawiciela.

4. Zespół dziecięcy "Boże Nutki" serdecznie zaprasza wszystkie chętne dzieci do wspólnego grania i śpiewania na większą Chwałę Pana. Zapraszamy również osoby grające na różnych instrumentach muzycznych, a zwłaszcza poszukujemy nowej gitarzystki bądź nowego gitarzysty. Wszelkie informacje można będzie uzyskać u Dominiki w każdą niedzielę z udziałem zespołu po Mszy Świętej o godz. 10.30

Czytaj więcej: V Niedziela Zwykła /10 II 2019r./

Ogłoszenia duszpasterskie

1. Pan Bóg na drodze naszego życia stawia ludzi, którzy głoszą nam słowo Boże, ale również i my sami jesteśmy powołani do głoszenia Słowa.

2. Szczególnie do głoszenia słowa Bożego powołani są kapłani i zakonnicy, polecajmy zatem w naszych modlitwach sprawę powołań do kapłaństwa i życia konsekrowanego. A może wokół nas są ludzie, którym warto wskazać drogę do odkrycia i realizacji powołania kapłańskiego.

3. Pamiętajmy też o tych, którzy głosili nam słowo Boże, o naszych kapłanach, katechetach i najbliższych, niech nasza modlitwa za nich będzie wyrazem wdzięczności za okazaną nam pomoc.

4. Spotkanie organizacyjne osób wyjeżdżających do Medjugorie odbędzie się we wtorek 5 lutego po Mszy św.wieczornej w salce katechetycznej przy plebani.

5. Już za dwa tygodnie, Rycerze Kolumba zapraszają na nowy film: "Chleb z Nieba".

Czytaj więcej: IV Niedziela Zwykła /03 II 2019r./

Ogłoszenia duszpasterskie

1. Izraelici rozpoczynają nowy czas od przypomnienia tego, co najważniejsze dla tego narodu, a mianowicie od czytania Prawa Bożego. Może warto, abyśmy również i my na początku 2019 roku postanowili sobie czytać Pismo Święte.

2. W wielu naszych parafiach została już zakończona wizyta duszpasterska, a w wielu dobiega końca – u nas w tym tygodniu. Kolęda jest podsumowaniem minionego roku, ale powoli wchodzimy już w nową rzeczywistość.

3. W piątek będzie miała miejsce od godz. 15.00 kolęda uzupełniająca. Prosimy o zgłoszenie takiej kolędy tych, którzy z różnych względów nie mogli przyjąć kapłana w wyznaczonym terminie, a chcieliby to uczynić.

4. W sobotę święto Ofiarowania Pańskiego. Msze święte będą sprawowane według porządku niedzielnego. Po Mszy św. godz. 18.00 będzie nabożeństwo pierwszej soboty miesiąca.

Czytaj więcej: III Niedziela Zwykła /27 I 2019r./

Ogłoszenia duszpasterskie

1. Ewangelia dzisiejszej niedzieli ukazuje nam objawienie się Jezusa Chrystusa uczniom na weselu w Kanie Galilejskiej. A jednocześnie wskazuje na Najświętszą Maryję Pannę jako Orędowniczkę i Opiekunkę w trudach ludzkiego życia.

2. Od soboty, tj. od 19 stycznia, możemy się cieszyć obecnością w naszym kościele płaskorzeźby Niepokalanego Serca NMP, która została zamontowana nad tabernakulum. Zbiegło się to z wydarzeniem zaproszenia Maryi wraz z Jezusem na wesele w Kanie Galilejskiej, o którym mówi dzisiejsza Ewangelia. My również zaprosiliśmy Maryję do naszej Kany. Koszt wyniósł 17.000, plus transport i montaż - 600zł. Dziękujemy parafiankom za zainspirowanie tego tematu. Dziękujemy też wszystkim ofiarodawcom, którzy wsparli już to dzieło. Wykonawcą był rzeźbiarz z Włocławka pan Janusz Bisaga.

Czytaj więcej: II Niedziela Zwykła /20 I 2019r./

Ogłoszenia duszpasterskie

1.  Chrzest Pański w Jordanie jest objawieniem się Jezusa Chrystusa wobec narodu wybranego. Przez to wydarzenie Jezus włączył się w oczekiwanie Izraela na przyjście zapowiadanego Mesjasza. Nie jest więc tożsamy z chrztem udzielanym obecnie w Kościele, którego moc zbawcza wynika z męki, śmierci i zmartwychwstania Jezusa Chrystusa.

2.  Święto dzisiejsze kończy okres Bożego Narodzenia w liturgii Kościoła, mimo że dekoracja bożonarodzeniowa i śpiew kolęd w liturgii trwa do 2 lutego, do Ofiarowania Pańskiego.

Czytaj więcej: Niedziela Święto Chrztu Pańskiego /13 I 2019r./