foto1
foto1
foto1
foto1
foto1


Orszak Trzech Króli

Parafia na FB

Ogłoszenia duszpasterskie
1.  Uroczystość dzisiejsza, oprócz sensu teologicznego, w dziejach naszej Ojczyzny zawiera głęboki sens patriotyczny. Najpierw więc Najświętsza Maryja Panna, jako najwspanialszy owoc miłości i wierności Bogu, pokazuje nam, że nasza Ojczyzna jest w niebie i do niej mamy dążyć. Ale zauważamy również, że życie doczesne przeżywamy w naszej ziemskiej Ojczyźnie, której mamy bronić i przyczyniać się do jej rozwoju.

2.  Ofiary dzisiaj składane na tacę przeznaczone są zaleceniem Księdza Biskupa na katedrę włocławską.

3.  Na dzisiejszą uroczystość do tronu Matki Bożej na Jasnej Górze wędrują dziesiątki tysięcy wiernych, aby u jej stóp  podziękować za otrzymane dary i prosić Ją o potrzebne łaski.

Czytaj więcej: Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny /15 VIII 2017 r./ 

OGŁOSZENIA  DUSZPASTERSKIE

1. Święty Paweł w dzisiejszej liturgii słowa stawia nam pytanie: co nas może odłączyć od miłości Boga? Na to pytanie odpowiedź jest prozaicznie prosta: możemy się sami odłączyć od Bożej miłości.

2. Rzeczywistość ludzkiego życia znajduje się pomiędzy korzystaniem z Bożej miłości a jej odrzucaniem. Dobry Bóg wspiera nas w życiu duchowym. Odpuszcza nam nasze grzechy w sakramencie pokuty i wspiera nas w sprawach doczesnych, dając nam to co jest potrzebne do życie. Czy my jednak tę miłość Bożą przyjmujemy i dzielimy się nią z innymi?

3. We wtorek, tj. 15 VIII, uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. Z tym dniem związany jest obrzęd błogosławieństwa kwiatów, ziół i wieńców żniwnych. Msze święte wg. porządku niedzielnego.

Czytaj więcej: XIX  Niedziela Zwykła / 13 VIII 2017 r./

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
1. Przemienienie Pańskie na górze Tabor to dla apostołów moment, gdy Mistrz uświadamia im, że jest Synem Bożym, który ma cierpieć i umrzeć dla zbawienia człowieka.

2. W historii naszego kraju to święto związane było z chorobami - epidemiami, które przetaczały się przez Ojczyznę, zwłaszcza w XIX wieku, i modlitwami wtedy zanoszonymi do Boga o przemianę tego utrapienia.

3. W naszych czasach to między innymi: sierpniowa zachęta Kościoła do abstynencji od napojów alkoholowych i wyjście z tragedii uzależnienia bardzu wielu cierpiących rodzin. Z sierpniem wiąże się również dzieło przemiany naszego kraju, zapoczątkowane w pamiętnym sierpniu 1980 roku.

Czytaj więcej: Święto Przemienienia Pańskiego /6 VIII 2017 r./

OGŁOSZENIA  DUSZPASTERSKIE
1.  Najważniejszym przykazaniem i największym skarbem jest objawiona nam przez Chrystusa miłość do Boga i człowieka.

2.  Wędrując do różnych sanktuariów, oglądając piękne zjawiska przyrodnicze, zechciejmy sobie uświadomić, że w tych wspaniałych miejscach znaleźliśmy się, aby dawać  świadectwo o swojej miłości do Pana Boga i człowieka.

3.  Zbliża się sierpień, czas pielgrzymek udających się do sanktuariów maryjnych. Może więc warto podjąć udział w pielgrzymce, aby świadczyć o swojej bliskości z Bogiem i człowiekiem. Z Sieradzkiej Kolegiaty wyrusza 407 Piesza Pielgrzymka "Idźcie i głoście". Zapisy w Kolegiackiej kancelarii.

Czytaj więcej: XVII  Niedziela Zwykła / 30 VII 2017 r./

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
1.  Kontynuując rozważanie dotyczące obsiewania naszych serc słowem Bożym, którego  słuchamy w liturgii słowa, dochodzimy do momentu, w którym uświadamiamy sobie, że sensem zasiewu jest zebranie dobrego plonu. Potrzeba więc zadać sobie zasadnicze pytanie: jaki plon przynosi zasiana w moim sercu wiara?

2.  Niewątpliwą pomocą w rozwoju wiary jest modlitwa. Warto więc postawić sobie kolejne pytanie, a mianowicie: na ile pomagam swojej wierze przez modlitwę?

3.  Przypomnijmy więc sobie dzisiaj o modlitwie porannej i wieczornej, a także o tej w ciagu dnia, chocby modlitwie ,,Anioł Pański”, którą możemy odmawiać trzy razy w ciągu dnia: rano, w południe i wieczorem. A także o innych formach modlitwy: różańcu czy koronce do Miłosierdzia Bożego.

Czytaj więcej: XVI Niedziela Zwykła / 23 VII 2017 r./