foto1
foto1
foto1
foto1
foto1


Marsz dla Życia i Rodziny

Parafia na FB

Ogłoszenia duszpasterskie

1.  Pismo Święte nie podaje daty urodzenia Jezusa Chrystusa. Mimo istnienia różnych teorii dotyczących daty przyjścia na świat syna Bożego, powszechnie świętuje się Boże Narodzenie w dniu 25 grudnia, gdyż nikt tej daty nie podważa. Samo święto było obchodzone w Rzymie już w IV wieku.

2.  Początki świętowania uroczystości sięgają czasów wcześniejszych w Ziemi Świętej. Otóż patriarcha jerozolimski udawał się w procesji z Jerozolimy do Betlejem (8 km), tam w Grocie Narodzenia o północy odprawiał Mszę św., następnie wracał do Jerozolimy i drugą Mszę odprawiał w Bazylice Zmartwychwstania Pańskiego. Natomiast trzecią Mszę odprawiał w południe w swojej katedrze.

3.  Życzenia świąteczne przekazują nam: prezydent naszego miasta, wójt gminy Sieradz, pan poseł Polak i wiele instytucji.

4.  Również my kapłani pragniemy przekazać Gościom i naszym Parafianom jak najserdeczniejsze życzenia. Niech narodzony w Betlejem Boży Syn obudzi w nas wszystko to co najważniejsze i najpiękniejsze: miłość, wiarę i nadzieję. Niech Boże światło rozświetla Wam drodzy drogę ku wieczności. Radujcie się z Narodzenia Pańskiego, znajdźcie czas na spotkanie z Bogiem i człowiekiem. Błogosławionych Świąt.

5.  Dziękujemy ks. Maciejowi Pawlakowi oraz pomocnikom za dekorację świąteczną naszej świątyni, za poświęcony czas i trud.

Ogłoszenia duszpasterskie

1.  Czas oczekiwania powoli się dopełnia, jeszcze widzimy w liturgii słowa Najświętszą Maryję Pannę pomagającą swojej krewnej Elżbiecie, a już niebawem będziemy świadkami narodzin Jezusa Chrystusa w Betlejem.

2.  Jutro wigilia Bożego Narodzenia. Po zabłyśnięciu pierwszej gwiazdy na niebie zasiądziemy do Wieczerzy Wigilijnej, która będzie oczekiwaniem we wspólnocie rodzinnej na Narodzenie Zbawiciela. Jej dopełnieniem jest pasterka, w czasie której wraz ze wspólnotą parafialną będziemy przeżywać narodzenie Jezusa Chrystusa. Niech więc spotkanie przy stole wigilijnym w naszych rodzinach będzie okazją do wzajemnego przebaczenia i darowania sobie win, aby obrzęd przełamania się opłatkiem nie był tylko pustym gestem. Pamiętajmy również o tym, aby wieczerza była postna i bez alkoholu.

3.  Tradycyjnie o 24.00 zapraszamy na Pasterkę. Będzie także Msza św. z udziałem dzieci w Wigilię o godz. 22.00.

4.  Tradycyjnie po Bożym Narodzeniu rozpoczyna się wizyta duszpasterska, zwana kolędą. Prosimy, aby w widoczny sposób okazać, że w danym mieszkaniu oczekuje się na księdza. Stół należy nakryć białym obrusem, na nim umieścić krzyż, świece i wodę święconą z kropidłem. W tych domach, gdzie dzieci i młodzież uczęszczają na religię, należy przygotować zeszyty od katechezy.

Czytaj więcej: IV Niedziela Adwentu /23 XII 2018r./

Ogłoszenia duszpasterskie

1.  W poprzednią niedzielę św. Jan Chrzciciel mówił, jak przygotować drogi na przyjęcie Zbawiciela, dziś już staje przed nami kwestia własnego przygotowania na spotkanie z naszym Panem i Zbawicielem. Czy już naprawdę jesteśmy przygotowani? Czy braliśmy udział w rekolekcjach adwentowych? Czy serce oczyszczone w sakramencie pokuty i pojednania?

2.  Zapraszamy do udziału w roratach, a przede wszystkim do przystąpienia do spowiedzi i komunii świętej, aby Chrystus nie tylko rodził się w betlejemskim żłobie, ale również i w naszym sercu.

3.  Jutro rozpoczniemy już drugą część Adwentu, w której liturgia słowa będzie przekazywała nam atmosferę Ziemi Świętej w okresie bezpośrednio poprzedzającym przyjście na świat Jezusa Chrystusa.

Czytaj więcej: III Niedziela Adwentu /16 XII 2018r./

Ogłoszenia duszpasterskie

1. Dzisiejsza liturgia słowa Bożego stawia przed naszymi oczyma św. Jana Chrzciciela, który nawołuje „do przygotowania drogi dla Pana”. Kościół w Adwencie stawia nam dwa sposoby na przygotowanie w naszym życiu drogi do Pana.

2. Jednym ze sposobów są roraty - msza o Najświętszej Maryi Pannie, w której towarzyszymy Jej w oczekiwaniu na Narodzenie Zbawiciela.

3. Dzisiaj po Mszy Św. o godz. 10.30 sieradzcy motocykliści pod wodzą p. Jacka Mikołajczyka będą obdarowywać dzieci cukierkami. Dziękujemy za ten gest naśladowania św. Mikołaja.

Czytaj więcej: II Niedziela Adwentu /09 XII 2018r./

Ogłoszenia duszpasterskie

1.  Dogmatyczne podstawy dzisiejszej uroczystości wskazują, że Maryja zostaje zachowana od grzechu pierworodnego i jego skutków ze względu na przewidziane misterium Jej syna, który gładzi grzechy świata.

2.  Uroczystość została ugruntowana przez papieża Piusa IX, który bullą „Ineffabilis Deus” z 8 XII 1854 r. ogłosił dogmat o Niepokalanym Poczęciu Najświętszej Maryi Panny.

3.  Z Niepokalanym Poczęciem NMP związane są godzinki, powstałe na przełomie XIV i XV w., które posiadają strukturę liturgii godzin, a które są swoistym modlitewnym wyjaśnieniem teologii tej uroczystości. Może warto je wskrzesić i w naszej parafii?

Czytaj więcej: Uroczystość Niepokalanego Poczęcia N.M.P. /08 XII 2018r./