foto1
foto1
foto1
foto1
foto1


Rekolekcje Adwentowe

Parafia na FB

Ogłoszenia duszpasterskie
1.    Dzisiejsza liturgia słowa stawia przed nami św. Jana Chrzciciela, który nawołuje nas: ,,Nawracajcie się, bliskie jest królestwo niebieskie”. Nim jednak spotkamy się z Chrystusem w królestwie niebieskim, najpierw musimy wyjść na pustynię i stanąć przed Janem Chrzcicielem, wyznać swoje grzechy i przyjąć ,,chrzest nawrócenia”. Nasza pustynią są rozpoczynające się dziś rekolekcje adwentowe, a naszym Janem Chrzcicielem jest o. prof. Emilian Gołąbek z Wrocławia, którego bardzo serdecznie witamy prosząc, by poprowadził nas w te cztery dni drogą nawrócenia."
Program Rekolekcji

2.    Spowiedź św. będzie we wtorek i w środę. Skorzystajmy z obecności zaproszonych spowiedników.

Czytaj więcej: II Niedziela Adwentu /4 grudnia 2016r./

Ogłoszenia duszpasterskie
1. Dzisiejsza liturgia przygotowuje nas na spotkanie Chrystusa, który przyszedł, przychodzi i przyjdzie.

2. Rozpoczynamy kolejny rok liturgiczny, w którym uobecniamy wydarzenia zbawcze.
Rozpoczyna je okres Adwentu, ukazujący dwa elementy zbawcze tego czasu. Przygotowuje on nas do uroczystości Bożego Narodzenia, przez którą wspominamy pierwsze przyjście Syna Bożego do ludzi. A równocześnie jest czasem oczekiwania na Jego powtórne przyjście na końcu czasów. Z obu tych względów Adwent jest okresem pobożnego i radosnego oczekiwania.

3. Z okresem Adwentu związane są roraty i rekolekcje adwentowe. Roraty to Msze ku czci Najświętszej Maryi Panny. Uczestnicząc w nich towarzyszymy Matce Najświętszej w oczekiwaniu na narodzenie Zbawiciela świata. Roraty u nas w poniedziałek, wtorek i środę o godz18.00, a w czwartek, piątek i sobotę o godz 7.00. Szczególnie zapraszamy dzieci z lampionami adwentowymi- dzieci otrzymywać będą karteczki uczestnictwa i wezmą udział w konkursie roratnim. Rekolekcje adwentowa rozpoczną się za tydzień od 4-7 XII. Poprowadzi je o. prof. Emilian Gołąbek z Wrocławia. Spowiedź św. będzie we wtorek i środę - 6 i 7 grudnia.

Czytaj więcej: I Niedziela Adwentu /27 Listopada 2016r./

Ogłoszenia duszpasterskie
1. We wtorek obchodzimy liturgiczne wspomnienie św. Cecylii, dziewicy i męczennicy, patronki chórzystów, organistów i muzyki kościelnej. W naszych modlitwach pamiętajmy o wszystkich zaangażowanych w naszym kościele w piękno śpiewu liturgicznego: o panu organiście Idzim Matyszczaku, chórzystach, o zaangażowanych w zespołach: Soli Deo, Sursum Corda i Boże Nutki. Wszystkim życzymy dalszego rozwijania talentów i Bożego Błogosławieństwa. Zapraszamy na Mszę św. o godz. 18.00.

2. W tym tygodniu w liturgii czcimy ponadto: w poniedziałek - Ofiarowanie Najświętszej Maryi Panny; w czwartek - świętych męczenników Andrzeja i Towarzyszy.

3. Za tydzień pierwsza niedziela Adwentu - rozpoczęcie nowego roku liturgicznego, czasu oczekiwania na nadejście Jezusa Chrystusa, naszego Zbawiciela. Po niedzieli adwentowej będziemy spotykać się na Mszy św. roratniej. W poniedziałki, wtorki i środy o godz. 18.00, w pozostałe dni powszednie o godz. 7.00. Również od przyszłej niedzieli pani Barbara wraz i innymi paniami będzie rozprowadzała świece Caritasu jako Dzieło Pomocy Dzieciom. Na rozpoczęcie nowego roku liturgicznego zapraszamy w sobotę na I nieszpory I niedzieli adwentu na godz.17.00, w sposób szczególny wszystkie wspólnoty. To także dzień skupienia dla ministrantów, a dziś o 10.30 – obłóczyny kandydatów na ministrantów. 

Czytaj więcej: XXXIV Niedziela zwykła  /20 Listopada 2016r./ Jezusa Chrystusa, Króla Wszechświata

Ogłoszenia duszpasterskie
1. W tym tygodniu w liturgii wspominamy: w czwartek - św. Elżbietę Węgierską; w piątek - bł. Karolinę Kózkównę, dziewicę męczennicę; w sobotę - bł. Salomeę, dziewicę. 

2. W przyszłą niedzielę będziemy przeżywać uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata. We wszystkich katedrach i kościołach zostanie ponowiony w tym dniu akt intronizacji, przyjęcia Chrystusa za Króla i Pana, który zostanie wypowiedziany w najbliższą sobotę w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w krakowskich Łagiewnikach. Oznacza on uznanie z wiarą panowania Jezusa, poddanie i zawierzenie Mu życia osobistego, rodzinnego i narodowego we wszystkich jego wymiarach i życie według Bożego prawa. Akt ten ma się przyczynić do pobudzenia wiary oraz do wyprowadzenia wielu wiernych w Polsce ze swoistego letargu, który prowadzi do cichej apostazji. Do soboty po Mszy wieczornej trwa w tej intencji nowenna, w niedzielę po Mszy o godz. 16.00.

Czytaj więcej: XXXIII Niedziela zwykła /13 Listopada 2016r./

Ogłoszenia duszpasterskie
 1.    Na prośbę Księdza Biskupa Wiesława Alojzego Meringa, Biskupa Włocławskiego chcemy poinformować wiernych, że Biskupi Polscy otrzymali informację dotyczącą działań podejmowanych przez Europejską Inicjatywę Obywatelską: Mama, Tata i Dzieci. Wyżej wymieniona Inicjatywa postawiła sobie za cel przypomnienie w przestrzeni publicznej prawdy o małżeństwie, jako związku kobiety i mężczyzny. Aktualnie KEP podjęła starania o przedstawienie Komisji Europejskiej projektu legislacyjnego, definiującego małżeństwo jako związek kobiety i mężczyzny. Istnieje bowiem pilna potrzeba opracowania rozwiązań prawnych, potwierdzających suwerenne kompetencje państw członkowskich Unii Europejskiej w zakresie prawa rodzinnego, zakazujących instytucjom unijnym ingerowania w tym zakresie w ustawodawstwo poszczególnych państw. Do pomyślnej realizacji ww. przedsięwzięcia, konieczne jest zebranie przynajmniej miliona podpisów obywateli państw Unii Europejskiej.
W związku z tym Biskup Włocławski prosi, aby w parafiach diecezji włocławskiej były zbierane podpisy pod ww. inicjatywą. Podpisy można składać przy wyjściach z Kościoła dzisiaj i za tydzień w niedzielę. Prosimy o przeprowadzenie tej akcji przez Domowy Kościół.

Czytaj więcej: XXXII Niedziela Zwykła /6 - 11 - 2016r./