foto1
foto1
foto1
foto1
foto1


Pielgrzymka do Ziemi Świętej

Marsz dla Życia i Rodziny

Parafia na FB

Ogłoszenia duszpasterskie

1. Pismo Święte nie podaje daty urodzenia Jezusa Chrystusa. Powszechnie świętuje się Boże Narodzenie w dniu 25 grudnia. Samo święto było obcho-dzone w Rzymie już w IV wieku.

2. Jednak w Ziemi Świętej uroczystość tę obchodzono już dużo wcześniej. W jej ramach patriarcha jerozolimski udawał się w procesji z Jerozolimy do Betlejem (8 km), tam w Grocie Narodzenia o północy odprawiał Mszę św., następnie wracał do Jerozolimy i drugą Mszę odprawiał w Bazylice Zmartwychwstania Pańskiego. Natomiast trzecią Mszę odprawiał w południe w swojej katedrze.

3. Dziękujemy ks. Maciejowi Adamskiemu i jego pomocnikom za tegoroczną dekorację świąteczną kościoła i urządzenie żłóbka.

4. Radując się z Bożego Narodzenia, starajmy się znaleźć czas spotkanie z Bogiem i człowiekiem.

5. Wszystkim Parafianom i Gościom życzymy autentycznej radości z Naro-dzenia Pańskiego. Niech ta radość zagości w Waszych domach. Nich pro-mieniuje na otocznie i na cały świat.

Ogłoszenia duszpasterskie

1. Czas oczekiwania na przyjście Zbawiciela się wypełnia, niebawem będziemy uobecniali wydarzenia związane z Jego narodzeniem w Betlejem. Czego się po tym wydarzeniu spodziewamy?

2. Jeżeli jeszcze nie zaopatrzyliśmy się w opłatki bożonarodzeniowe, to uczyńmy to czym prędzej u pana Organisty. Opłatek jest symbolem Chrystusa eucharystycznego, ale również symbolem jedności wspólnoty rodzinnej i wspólnoty parafialnej. Stąd też zadbajmy by był poświęcony i przyniesiony z naszej parafii.

3. W dniu 24 grudnia celebrujemy w naszych rodzinach Narodziny Jezusa Chrystusa. Celebracja ta rozpoczyna się od wieczerzy w domu rodzinnym, podczas której czytamy tekst o Narodzeniu Pańskim. Następnie przełamujemy się opłatkiem, przebaczając sobie wzajemnie winy i urazy. Wszystko po to, aby Chrystus narodził się przede wszystkim w nas. Wspólnotą rodzinną udajemy się do świątyni, aby tam celebrować Boże Narodzenie we wspólnocie parafialnej - również w niej warto znaleźć okazję do wzajemnego przeproszenia i pojednania. Pasterka tradycyjnie o godz. 24.00, aby wspólnie ogłosić, że w naszej wspólnocie parafialnej narodził się Zbawiciel świata - wcześniej o godz. 22.00 Msza św. z udziałem dzieci. Ofiary składane na tacę podczas paserki w 1/2 będą przeznaczone na Dom Samotnej Matki w Ciechocinku prowadzony przez naszą diecezję: dotychczas skorzystały z jego pomocy 304 matki i 294 dzieci. W dzień Bożego Narodzenia i w św. Szczepana msze święte według porządku niedzielnego.

4. Spowiedź św. jutro od godz. 17.00 i 24 XII rano.

5. W niedzielę Świętej Rodziny tj. 29 grudnia o godz. 12.00 zostanie odprawiona Msza Święta ze szczególnym błogosławieństwem dla małżeństw. Dzień ten jest patronalnym świętem Domowego Kościoła - gałęzi rodzinnej Ruchu Światło - Życie. Zapraszamy do udziału w Eucharystii, a także do przyłączania się małżeństw do wspólnoty Domowego Kościoła.

6. Rodzina Radia Maryja zaprasza w każdą sobotę na godz. 17.15 do dolnej kaplicy na Różaniec w int. Ojca Św., Ojczyzny, o nowe i święte powołania kapłańskie, zakonne i misyjne, a także w intencjach własnych.

7. Dzisiaj po Mszy św. o godz. 16.00 w Kaplicy Miłosierdzia Bożego odbędzie się spotkanie opłatkowe Rycerstwa Niepokalanej, Żywego Różańca i Różańca rodziców za dzieci.

8. Osoby, które zapisały się na pielgrzymkę do Ziemi Świętej prosimy o zgłaszanie się w celu odebrania zaktualizowanych umów.

9. Przy wyjściu z kościoła można wesprzeć fundusz ministrancki nabywając od ministrantów pamiątki świąteczne.

10. Dziękujemy za 2 ofiary indywidualne na kościół na sumę 200 złotych.

11. Zachęcamy do nabywania i lektury prasy katolickiej, a szczególnie tygodnia ,,Idziemy".

12. Chociaż często nie rozumiemy Bożego działania i boimy się przyjąć Jego wolę, to nie odwracajmy się od Niego, nie czyńmy Boga bezdomnym. Wraz z Józefem i Maryją zaprośmy Go pod dach naszego domu, a błogosławieństwo zagości w naszych sercach.

Ogłoszenia duszpasterskie

1. W Ewangelii usłyszeliśmy dziś, że św. Jan jest posłańcem Boga, aby orientował drogi ludzkiego życia na spotkanie z Jezusem Chrystusem. Owocem spotkania ze Zbawicielem jest radość. Stąd dzisiejsza niedziela nazywa się niedzielą radości, a liturgia używa koloru różowego zamiast koloru fioletowego. Także dobrze przeżyte spotkanie z Chrystusem na niedzielnej Mszy św. jest okazją do radości ze wspólnego ucztowania. Eucharystia jest przecież zapowiedzią Uczty zbawionych w domu Ojca.

2. Wsłuchujmy się w Adwencie w słowo Boże, skorzystajmy ze spowiedzi, aby jak najlepiej przygotować się do Bożego Narodzenia.

3. Polecajmy w modlitwach nasze rodziny, prośmy, aby w nich rozwijało się życie chrześcijańskie, bo przecież w gronie rodziny będziemy przeżywali narodzenie Jezusa Chrystusa.

4. Dziękujemy tym wszystkim parafianom, którzy skorzystali z propozycji tegorocznych rekolekcji adwentowych podejmujących jakże ważny temat Domu-Rodziny.

5. Dziś o godz.16.50 spotkanie Rady Parafialnej, a po Mszy Św. o godz. 10.30 spotkanie rodziców i dzieci przygotowujących się do I Komunii Św.

6. Dzisiaj także po każdej Mszy Św. parafialna Caritas prowadzi zbiórkę ofiar do puszek na talony dla najbardziej potrzebujących wsparcia i pomocy. Bóg zapłać.

7. Przy wyjściu z kościoła można jeszcze nabywać u ministrantów kartki świąteczne, bombki z wizerunkiem naszego kościoła oraz figurki Dzieciątka Jezus i Maryi oraz sianko na stół wigilijny. Bóg zapłać za wspieranie funduszu ministrantów.

8. Rodzina Radia Maryja zaprasza w każdy czwartek na godz. 17.15 do dolnej kaplicy na Różaniec w int. Ojca Św., Ojczyzny, o nowe i święte powołania kapłańskie, zakonne i misyjne, a także w intencjach własnych.

9. We wtorek po Mszy wieczornej ks. Maciej Adamski zaprasza parafian do pomocy przy ustawianiu choinek w kościele. Również tego dnia rozpoczną się prace przy żłóbku. W sobotę natomiast dzieci mogą przynosić własnoręcznie wykonane ozdoby choinkowe, którymi udekorują swoje drzewko.

10. W niedzielę 22.12. po Mszy św. o godz. 16.00 w Kaplicy Miłosierdzia Bożego odbędzie się spotkanie opłatkowe Rycerstwa Niepokalanej, Żywego Różańca i Różańca rodziców za dzieci.

11. Dziękujemy za 2 ofiary na kościół na sumę 200 złotych.

12. Zrodziła się propozycja realizacji w trzech trójkątnych oknach naszego kościoła witraży. Zaprojektowaniem ich zajął się twórca wystroju naszego kościoła ks. prof. Tadeusz Furdyna. Pierwszy z projektów dotyczy okna nad prezbiterium, które jest widoczne dla uczestników liturgii. Możemy go zobaczyć wystawionego na sztalugach w prezbiterium. Jest to drogi projekt, gdyż jego realizacja może kosztować ok.85 tysięcy. Okno ma 40 m2.Chcemy się przymierzyć na przestrzeni 2 lat do jego realizacji. Dlatego podczas tegorocznej kolędy będzie można już włączyć się i poprzeć to dzieło swymi ofiarami. A pozostałe dwa okna będzie można realizować w późniejszym czasie. Najważniejsze, że będą gotowe projekty twórcy całości wystroju naszej świątyni.

Czytaj więcej: III Niedziela Adwentu /15 XII 2019r./

Ogłoszenia duszpasterskie

1. Adwent to czas oczekiwania na przyjście Jezusa Chrystusa. Dzisiejsza liturgia słowa i rozpoczynające się dziś rekolekcje adwentowe wskazują nam jak na to spotkanie się przygotować: "Nawróćcie się, bo bliskie jest królestwo niebieskie”.

2. Najlepszym przygotowaniem na spotkanie z Chrystusem jest stan łaski uświęcającej. Dlatego zachęcamy podczas rekolekcji do uczestnictwa w sakramencie pokuty i pojednania. Spowiedź będzie we wtorek i w środę w wyznaczonych godzinach. Nie odkładajmy jej na ostatnią chwilę bo możemy nie zdążyć.

3. Witając bardzo serdecznie księdza Profesora Pawła z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego zapraszamy wszystkich parafian i gości do owocnego i rzetelnego uczestnictwa w tych rekolekcjach, które rozpoczynamy. W czasie rekolekcji przyjmujemy zgłoszenia osób chorych, do których udamy się z posługą sakramentalną w piątek 20 grudnia od godz. 9.00. Program rekolekcji jest następujący…

4. Dziś modlimy się za Kościół na Wschodzie i wspieramy go ofiarami zbieranymi do puszek po każdej Mszy świętej. Dziękujemy za składane ofiary, a także dziękujemy wspólnotom: Rycerstwa Niepokalanej oraz Żywemu Różańcowi za przeprowadzenie zbiórki. Dziś także o godz. 16.00 zostanie odprawiona Msza Św. w int. członków Rycerstwa Niepokalanej, Żywego  Różańca oraz Różańca Rodziców za Dzieci z Aktem zawierzenia.

5. W przyszłą niedzielę o godz.16.50 spotkanie Rady Parafialnej, a po Mszy Św. o godz. 10.30 spotkanie rodziców i dzieci przygotowujących się do I Komunii Św.

6. Ks. Łukasz Ściślewski organizuje pielgrzymkę na Festiwal Młodych w Medugorje. Szczegóły na plakacie w gablocie.

7. Dziękujemy za 1 ofiarę na kościół w wysokości 100 zł.

Czytaj więcej: II Niedziela Adwentu /08 XII 2019r./

Ogłoszenia duszpasterskie

1. Dzisiejsza niedziela rozpoczyna nowy rok liturgiczny. W tym roku rozważać będziemy Eucharystię jako tajemnicę wyznawanej prawdy wiary. Korzystać będziemy z czytań roku A, a wciągu tygodnia z czytań roku II.

2. Adwent przypomina nam, że realizując swoje życie doczesne oczekujemy na przyjście Jezusa Chrystusa. W pierwszej jego części, do 17 grudnia, oczekujemy na spotkanie ostateczne związane z naszym zbawieniem, a od 17 grudnia przypominamy to oczekiwanie, które było udziałem narodu wybranego na narodzenie Jezusa Chrystusa w Betlejem.

3. Nabożeństwa okresu Adwentu to roraty i rekolekcje adwentowe do udziału w których zapraszamy, a rozpoczniemy je za tydzień w niedzielę podczas której przeżywać będziemy Uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP. W tym roku poprowadzi rekolekcje ks. prof. Paweł Brudek - psycholog na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim.

4. Roraty w naszej parafii w poniedziałek, wtorek i środę o godz.18.00, a od czwartku do soboty o godz.7.00.

5. W tym tygodniu przypadają pierwszy czwartek, pierwszy piątek i pierwsza sobota miesiąca z odpowiednimi nabożeństwami. Wspominamy także świętych patronów: św. Barbarę, patronkę górników i św. Ambrożego, patrona pszczelarzy.

6. We wtorek o godz. 16.30 spotkanie formacyjne dla wdów w pokoju przy kancelarii. Zapraszamy nowe wdowy i wdowców, natomiast w czwartek o godz. 17.00 spotkanie Bractwa Eucharystycznego w Kaplicy Miłosierdzia Bożego.

Czytaj więcej: I Niedziela Adwentu /01 XII 2019r./