foto1
foto1
foto1
foto1
foto1


Parafia na FB

Ogłoszenia duszpasterskie
1.  Słowo Ks. Biskupa.

2.  Abraham gotowy złożyć w ofierze swojego syna, jest zapowiedzią jedynego wydarzenie w dziejach ludzkości, gdy Bóg oddaje życie swojego Syna za zbawienie człowieka.

3.  My sami musimy jedynie odpowiedzieć, czy dar zbawienia otrzymany w sakramencie chrztu chcemy przyjąć i pomnożyć go, aby zbawienie stało się udziałem naszym i naszych bliskich. Niewątpliwie pomocą w tym są rekolekcje wielkopostne w dniach od 11-14 marca i idące w ślad nimi nasze nawrócenie. Poprowadzi je uliczny ewangelizator z Łodzi ks. Michał Misiak z zespołem Ewangelizacyjnym ,,Mocni w Duchu”.

4.  Jednym z uczynków postnych jest modlitwa: zechciejmy tak sobie zorganizować swoje zajęcia, aby w tym okresie znaleźć czas na bardziej rozbudowaną i żarliwą modlitwę.

5.  Zapraszamy na nabożeństwo Drogi krzyżowej w piątek i na Gorzkie Żale w niedzielę  o godz. 16.00.Kazania pasyjne głosi w tym roku ks. Ryszard Kokoszka.

6.  W dniu 9 marca, w piątek o godz. 18.30 zapraszamy na Misterium Męki Pańskiej, które przedstawi w naszym kościele teatr amatorski ze Zduńskiej Woli.

Czytaj więcej: 2 Niedziela Wielkiego Postu /25 II 2018r./

Ogłoszenia duszpasterskie
1.  Rozpoczynamy czas Wielkiego Postu pod hasłami  ,,Nawracajcie się” i ,,Wierzcie w Ewangelię”. To wezwania, którymi Kościół zachęca nas do zerwania z grzechem i pójścia za Chrystusem. Przemiana naszego serca pozwoli nam przemienić nasze życie i idąc śladami Chrystusa wołać razem  z Nim :,,Czas się wypełnił i bliskie jest Królestwo Boże. Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię”.

2.  Pomocą w przemianie naszego serca  są nabożeństwa pasyjne, a więc odprawiana w piątek - Droga krzyżowa: o godz. 17.00 z udziałem dzieci i o godz. 17.30 z udziałem dorosłych i młodzieży, a w niedzielę Gorzkie Żale po Mszy o godz. 16.00. Przygotowujemy się również do rekolekcji wielkopostnych ,które rozpoczniemy w IV niedziele Wielkiego Postu pod przewodnictwem ks. Michała Misiaka-ulicznego ewangelizatora z zespołem Ewangelizacyjnym ,,Mocni w Duchu”. W internecie można zapoznać się z jego działalnością.

Czytaj więcej: 1 Niedziela Wielkiego Postu /18 II 2018r./

Ogłoszenia duszpasterskie
1.  Dzisiejsza liturgia słowa przypomina nam, że są choroby utrudniające bliskość z Bogiem- związane są one z naszym duchem i ciałem. Lekarzem, który może nas z nich uzdrowić jest Jezus Chrystus.

2.  Pomocą dla nas w tym uzdrowieniu może być Wielki Post, w którym przez praktyki wielkopostne: modlitwę, post i jałmużnę możemy wyjść z naszej  choroby.

3.  Od roku 604 Wielki Post rozpoczyna się w Środę Popielcową, a od 1099 roku praktykuje się w całym Kościele posypywanie głów popiołem. Msze święte o godz. 7.00, 9.00, 16.00 i 18.00. Po Mszach św. od ministrantów można będzie nabywać odrobinę popiołu. Weźmy go dla osób, które nie mogą przyjść tego dnia do świątyni, a ofiary za-nie są przeznaczone na wakacyjny wyjazd ministrantów.

Czytaj więcej: 6 Niedziela zwykła /11 II 2018r./

Ogłoszenia duszpasterskie
1. W tym tygodniu w piątek święto Ofiarowania Pańskiego. Uobecniamy w tym dniu wydarzenia związane z przyniesieniem do świątyni jerozolimskiej Dzieciątka Jezus i ofiarowania Go Bogu. Tradycyjnie przychodzimy na Mszę św. z gromnicami, które zostaną poświecone w trakcie liturgii. Z tym świętem związany jest dzień życia konsekrowanego. Msze św. w naszej parafii o godz 7.00, 9.00, 16.00 i 18.00.

2. Przeżywać również będziemy pierwszy czwartek – Bractwo Eucharystyczne zaprasza na wspólną Adorację do kaplicy BM od godz. 17.00, oraz pierwszy piątek i pierwszą sobotę miesiąca wraz z odpowiednimi nabożeństwami. W czwartek modlimy się o powołania kapłańskie. W piątek - spowiedź i Komunia Święta oraz nawiedzenie chorych. W sobotę - nabożeństwo wynagradzające Niepokalanemu Sercu Najświętszej Maryi Panny.

Czytaj więcej: 4 Niedziela zwykła /28 I 2018r./

Ogłoszenia duszpasterskie

1.  W tym tygodniu kończymy Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan; tradycyjnie jego zakończenie przypada w dzień, w którym w liturgii przeżywamy nawrócenie św. Pawła, a więc 25 stycznia w czwartek. Zachęcamy do trwania w modlitwie o zjednoczenie chrześcijaństwa.

2.  Parafia św. Urszuli w Sieradzu organizuje w dniach od 12 - 19 IV pielgrzymkę do Medugorje i sanktuariów bałkańskich. Koszt i telefon kontaktowy podany jest w gablocie, a w głównym wejściu dyżuruje pani Elżbieta.

3.  Dziękujemy za 3 ofiary na kościół po 100 złotych.

4.  W dniu 10 lutego o godz. 11.00 obchodzony będzie w naszej parafii Światowy Dzień Chorego w rejonie sieradzkim. Przewodniczyć będzie Eucharystii J.E. ks. Bp Wiesław Alojzy Mering. Już dziś zapraszamy wszystkich chorych. Będzie też udzielany sakrament namaszczenia chorych.

5.  Za tydzień niedzielę, na Mszę parafialną o godz. 12:00 zapraszamy wszystkie małżeństwa, które w styczniu obchodzą rocznicę swojego ślubu. Podczas tej Mszy zostanie udzielone błogosławieństwo jubileuszowe. Serdecznie zapraszamy.

Czytaj więcej: 3 Niedziela zwykła /21 I 2018r./