foto1
foto1
foto1
foto1
foto1


Diecezjalna pielgrzymka na Jasną Górę

Remont Małżeński

Żywy

Remont Małżeński 2022

Panorama kościoła NSJ w Sieradzu

Autor panoramy - Jarosław Nogala

Parafia na FB

Chór Cantate Deo

Ogłoszenia duszpasterskie

1. Przeżywamy dzisiaj Uroczystość Bożego Ciała, Chrystus przechodzi ulicami naszych miast i wiosek, dzięki czemu doświadczamy Jego fizycznej obecności pośród nas. Procesja eucharystyczna i udział w niej jest wyznaniem wiary w Jezusa Chrystusa. U nas tradycyjnie procesja po Mszy św. o godz. 16.00.

2. Zapraszamy na procesje w oktawie Bożego Ciała, aby codziennie o godz.18.00, a w niedzielę o 16.00 przez cały tydzień spotykać się z Chrystusem eucharystycznym i wyznawać Jego obecność pod postacią chleba i wina.

3. Tegoroczny czas oktawy to również czas duchowego przygotowania do Jubileuszu 40-lecia naszej parafii, który świętować będziemy 24 czerwca podczas Odpustu w naszej parafii. Zapraszamy od piątku 17 czerwca do codziennej adoracji i modlitwy różańcowej w kościele o godzinie 17.30, następnie o godz. 18.00 Eucharystia, nabożeństwo czerwcowe i procesja eucharystyczna. W niedziele procesja, adoracja i modlitwa różańcowa po mszy o godz. 16.00. Zapraszamy wspólnoty naszej parafii do poprowadzenia modlitwy różańcowej, a wszystkich do wspólnego trwania na modlitwie w intencji naszej parafii. Plan znajdziemy przy wejściu do świątyni.

4. Tegorocznej sumie odpustowej przewodniczył będzie i wygłosi kazanie Misjonarz z Manaus w Brazylii. Po mszach świętych będzie zbiórka do puszek na wsparcie misji.

5. Wzbogaciliśmy się o nową monstrancję na dużą hostie w formie kropli krwi. Zostanie ona użyta po raz pierwszy podczas sumy odpustowej podczas, której dziękować będziemy za 40 lat naszej parafii.

6. Przyjmijmy teraz Boże błogosławieństwo. Niech ono umocni w nas pragnienie jak najczęstszego spotykania się z Jezusem na Eucharystii i przyjmowania Go do naszego serca.