• 2DSC_8930.jpg
  • 2DSC_8979-1.jpg
  • 2DSC_8981.jpg
  • 2DSC_8983.jpg
  • 2DSC_8990.jpg
  • 2DSC_8995.jpg
  • 2gabriel.jpg
  • 2jp2.jpg
  • 2michal.jpg
  • 2wyszynski.jpg

Niedziela Święto Chrztu Pańskiego /09 I 2022r./

Ogłoszenia duszpasterskie

1.  Chrzest Pański w Jordanie jest objawieniem się Jezusa Chrystusa wobec narodu wybranego. Przez to wydarzenie Jezus włączył się w oczekiwanie Izraela na przyjście zapowiadanego Mesjasza. Nie jest więc tożsamy z chrztem udzielanym obecnie w Kościele, którego moc zbawcza wynika z Męki, Śmierci i Zmartwychwstania Chrystusa.

2.  Dzisiejsze święto kończy okres Bożego Narodzenia w liturgii Kościoła, mimo że dekoracja bożonarodzeniowa i śpiew kolęd w liturgii trwa do Ofiarowania Pańskiego.

3.  Przypominamy kilka informacji dotyczących sprawowania sakramentu chrztu. Właściwym dniem do sprawowania tego sakramentu jest niedziela, gdyż w czasie Mszy św. dziecko jest włączone do wspólnoty zbawczej, jaką jest parafia. Właściwym miejscem do jego sprawowania jest parafia faktycznego zamieszkania rodziców. W innym przypadku potrzebna jest zgoda z innej parafii. Chrzest zgłasza jedno z rodziców. Zgłaszający dostarcza wtedy: akt urodzenia dziecka (powinien to być dokument w jęz. polskim) i zaświadczenia dla chrzestnych (z ich parafii zamieszkania). Rodzicem chrzestnym może być osoba, która przyjęła chrzest, bierzmowanie, pokutę i Eucharystię oraz praktykuje wiarę (jest znana w parafii, uczęszcza na Eucharystię, przyjmuje kolędę, żyje w sakramentalnym związku małżeńskim).

4. Od jutra rozpoczynamy kolędę w naszej parafii. Na stronie internetowej parafii, jak również w gablocie wywieszony jest plan kolędy w formie wspólnej modlitwy w kościele jak i odwiedzin w domach. Zapraszamy do kościoła na Mszę św. na godz. 18.00, aby wspólnie modlić się o Boże błogosławieństwo dla naszych rodzin. Na msze przynosimy wodę, do pobłogosławienia, którą po powrocie do domu poświęcimy domowników i nasze mieszkania. Jeśli ktoś będzie miał życzenie może złożyć ofiarę kolędową, którą w tym roku przeznaczamy na trzeci witraż Archanioła Rafała. Ofiary prosimy składać w podpisanych kopertach, z adresem zamieszkania, abyśmy mogli dokonać adnotacji w kartotece parafialnej. Będą rozdawane foldery kolędowe z okazjonalną pieczęcią przedstawiającą Archanioł Rafała, a na Mszach będą o nim głoszone homilie. Przy wyjściu z kościoła będzie można wesprzeć naszych ministrantów, którzy nie mogą z nami kolędować w domach, a będą obecni w kościele na mszach kolędowych.
Osoby, które zaprosiły księdza do domu na tradycyjną kolędę odwiedzimy według następującej kolejności: Porządek kolędy w domach na najbliższy tydzień.

5.  W niedzielę 16 stycznia  odbędzie się kiermasz ciast przed naszym kościołem na rzecz 14 miesięcznej Jagódki, która choruje na Rdzeniowy Zanik Mięśni (SMA), a której leczenie obliczono na 9,5 mln. Chciejmy wspomóc materialnie i modlitewnie, to dzieło.

6.  Również w przyszłą niedzielę 16.01. po mszy św. o godz. 10.30, zebranie rodziców i dzieci przygotowujących się do I komunii.

7.  Dziękujemy za 5 ofiar bankowych na sumę 420 złotych, także z poza parafii.

8.  Zachęcamy do lektury prasy katolickiej, w sposób szczególny tygodnika Idziemy, a w nim artykuły z życia naszej diecezji, jak również na temat Chrztu Pańskiego.

9.  Boże błogosławieństwo posyła nas do świata, który tak bardzo potrzebuje Dobrej Nowiny.

Related Articles

Free Joomla templates by Ltheme