foto1
foto1
foto1
foto1
foto1


Marsz dla Życia i Rodziny

Remont Małżeński

Parafia na FB

Ogłoszenia duszpasterskie

1. W dniu dzisiejszym wspominamy wzięcie z ciałem i duszą Maryi do nieba. Maryja, jak to wskazuje modlitwa błogosławieństwa kwiatów i ziół, jest wzorem dobrych czynów, które przedstawimy Bogu, gdy staniemy przed Nim, aby zdać sprawę ze swojego życia.

2. Dziś przypominamy również wydarzenia z 1920 roku i wojny, która wtedy trwała, a która była wojną o chrześcijańskie oblicze Rzeczpospolitej i całej Europy. W perspektywie 100-lecia Odzyskania Niepodległości warto o nich pamiętać, ponieważ dziś ideologia neomarksistowska wdziera się do naszej Ojczyzny, wykorzystując bezczynność nas współczesnych.

3. Zakupiono do parafii nowy obraz z wizerunkiem św. Jana Pawła II, który zostanie zawieszony w kaplicy Miłosierdzia Bożego.

4. W tym tygodniu w liturgii wspominamy: w poniedziałek - św. Stefana Węgierskiego; w czwartek - św. Jana Eudesa; w piątek - św. Bernarda; w sobotę - św. Piusa X.

5. Na niedzielę 29 sierpnia o  godz. 12.00 planujemy dożynki parafialne. Prosimy gospodynie o upieczenie chlebów i o delegacje z owocami ziemi. Również w tę niedzielę odbędzie się festyn w Rakowicach oraz na placu przy kościele NSJ - będzie można  nabyć ciasto wspomagając leczenie i rehabilitację Lenki walczącą  z chorobą Zespół Ataksja -Teleangiektazja. Zapraszamy.

6. Dziękujemy za 4 ofiary bankowe na sumę 400 zł oraz za 5 indywidualne na sumę 500 zł.

7. Jak można dostrzec rozpoczynamy prace nad wymianą oszklenia i konserwacją ramy okiennej  w oknie trójkątnym naszego kościoła. Po ich zakończeniu zostanie zamontowany drugi witraż przedstawiający Archanioła Gabriela - scenę Zwiastowania.

8. W przyszłą niedzielę, tj. 22 VIII  w Bazylice sieradzkiej o godz. 6.30  Msza św. na rozpoczęcie Pielgrzymki sieradzkiej do Pani Jasnogórskiej.                                                                                    

9. Idąc dalej po drogach życia przyjmijmy Boże błogosławieństwo, byśmy jak Maryja doszli do chwały zbawionych.

411 Pielgrzymka Sieradzka