foto1
foto1
foto1
foto1
foto1


Wizyta duszpasterska A. D. 2022/2023

900 lat Diecezji Włocławskiej

Orszak Trzech Króli 2023

Orszak Trzech Króli

Panorama kościoła NSJ w Sieradzu

Autor panoramy - Jarosław Nogala

Parafia na FB

Chór Cantate Deo

Ogłoszenia duszpasterskie

1. Dobrym czasem dla zgłębienia Bożego prawa miłości są rekolekcje wielkopostne. W naszej parafii rozpoczniemy je za tydzień 14 marca, a trwać będą do środy tj. do 17 marca. Poprowadzi te rekolekcje ks. Przemysław Krawiec - pallotyn z Warszawy. We wtorek - 16 marca, w konfesjonale posługiwać będą spowiednicy z dekanatu, a w środę, kto nie zdąży - nasi kapłani. Chciejmy te rekolekcje wykorzystać do pogłębienia naszej wiary, a jednocześnie dla skorzystania z miłosierdzia Bożego w sakramencie pokuty.

2. Pamiętajmy też o podejmowaniu w tym świętym czasie umartwień postnych i o udziale w nabożeństwach wielkopostnych: Drodze krzyżowej i Gorzkich Żalach.

3. W najbliższy piątek, tj. 12 marca, o godz. 18.30 Droga Krzyżowa dla kandydatów przygotowujących się do sakramentu Bierzmowania. Kandydaci przynoszą na tę Drogę Krzyżową podpisane przez rodziców zgody na uczestniczenie w przygotowaniu do Bierzmowania (które otrzymali przez dziennik elektroniczny od katechetów). Kandydaci spoza szkół nr 8, 9 i 10 (którzy nie otrzymali zgody od katechetów) mogą formularz zgody pobrać w zakrystii lub kancelarii parafialnej.

4. Dziękujemy za 3 ofiary złożone na konto parafialne na sumę 700 złotych oraz za 4 ofiary indywidualne na sumę 220 złotych.

5. Zachęcamy do nabywania i lektury prasy katolickiej: tygodnika „Idziemy”, miesięczników „W naszej Rodzinie” wraz z książką z rekolekcjami oraz „Rycerz Niepokalanej”. W tygodniku „Idziemy” m.in. artykuł: Docenić kobiety – Przy okazji 8 marca warto wywyższyć miliony „szarych” lub mniej znanych, a czasem zapomnianych bohaterek; Irak oczekuje Franciszka – Nadzieje i trudności towarzyszące pielgrzymce Ojca Świętego do Iraku; oraz wiele innych ciekawych artykułów.

6. Umocnieni łaską Chrystusa i Jego błogosławieństwem, idźmy do świata krocząc ścieżkami Bożego Prawa. Bądźmy świadkami wiary.