foto1
foto1
foto1
foto1
foto1


Rekolekcje Wielkopostne online

Marsz dla Życia i Rodziny

Parafia na FB

Symbolicznym obrzędem posypania naszych głów popiołem rozpoczęliśmy czas Wielkiego Postu. Oby Krzyż codzienności przyjmowany przez każdego dnia w duchu łączności z Krzyżem Chrystusa nieustannie zbliżał nas do naszego Zbawiciela.

"Nawracajmy się i wierzmy w Ewangelię"

Ogłoszenia duszpasterskie

1. Dziś przyjęliśmy na nasze głowy popiół, tym samym podjęliśmy wielkopostną pokutę i umartwienie, aby jak najlepiej przygotować się do Zmartwychwstania Pańskiego.

2. Pomocą w tym przygotowaniu są również dla nas nabożeństwa pasyjne: Gorzkie Żale i Droga Krzyżowa. Rozważając Mękę Pańską zobaczymy, jak wielką miłością umiłował na Bóg Ojciec oddając swojego jedynego Syna na śmierć krzyżową dla naszego zbawienia. Gorzkie Żale w niedzielę o godz. 16.00, a Droga krzyżowa w piątki o godz. 17.00 - dzieci, a o 17.30 - dorośli i młodzież.

3. Mamy też nadzieję, że uda się nam przeprowadzić rekolekcje wielkopostne od czwartej niedzieli Wielkiego Postu wraz ze spowiedzią świętą. Zachęcamy do modlitwy w tej intencji.

4. Prośmy Boga o błogosławieństwo i łaskę, abyśmy z nadzieją wkroczyli w Wielki Post rozważając tajemnicę uniżenia i wywyższenia Jezusa Chrystusa. Prośmy, aby miłość Pana wyrażona na krzyżu stopiła lód naszych serc, by mógł zapłonąć ogień wiary w naszym życiu.