foto1
foto1
foto1
foto1
foto1


Rekolekcje Wielkopostne online

Marsz dla Życia i Rodziny

Parafia na FB

Ogłoszenia duszpasterskie

1. Na początku Mszy św. zostały poświęcone nasze świece symbolizujące Jezusa - światłość świata. Chciejmy to światło zanieść do naszych domów.

2. W tradycji polskiej wierni, po powrocie do domu z kościoła, kopcącą świecą wykonywali krzyż na belce stropowej, a od zapalonej w kościele świecy rozniecali ogień w kuchni, zapalano również tą świecą lampkę lub świecę przed obrazem wiszącym na ścianie.

3. W roku 1997 papież Jan Paweł II dzień 2 lutego ustanowił Dniem Życia Konsekrowanego. Polecamy w naszych modlitwach osoby konsekrowane, prosząc Boga, aby gorliwie realizowały swój charyzmat zakonny. Dzisiaj też swymi ofiarami składanymi do puszek po Mszy św. wspieramy zakony kontemplacyjne. Rycerstwu Niepokalanej, Żywemu Różańcowi i wdowom konsekrowanym dziękujemy za przeprowadzenie tej zbiorki.

4. Niech Boże błogosławieństwo prowadzi nas w życie, byśmy swymi czynami i wiarą pokazywali, że Chrystus jest światłem naszego życia.