foto1
foto1
foto1
foto1
foto1


Rekolekcje Wielkopostne online

Marsz dla Życia i Rodziny

Parafia na FB

Ogłoszenia duszpasterskie

1. Dzisiejsze święto uobecnia wydarzenia zbawcze, które dokonały się nad Jordanem, a jednocześnie przypomina nam nasz chrzest, czyli to wydarzenie, które rozpoczęło dzieło zbawienia w naszym życiu. Stąd uroczyste przeżycie tego dnia dziś, wraz z odnowieniem przyrzeczeń chrzcielnych.

2. W tym dniu warto również przypomnieć kilka informacji dotyczących sprawowania sakramentu chrztu. Właściwym dniem do jego sprawowania jest niedziela, gdyż w czasie Mszy św. dziecko jest włączane do wspólnoty zbawczej, jaką jest parafia. Powinien być sprawowany w parafii faktycznego zamieszkania rodziców. Chrzestnym może być osoba, która przyjęła sakramenty wtajemniczenia chrześcijańskiego (chrzest, bierzmowanie, pokuta i Komunia święta), która praktykuje swoją wiarę (jest znana w parafii, uczęszcza na Eucharystię, uczęszczała na katechezę szkolną, przyjmuję kolędę). A osoba, która założyła rodzinę, żyje w sakramentalnym związku małżeńskim.

3. Z inicjatywy wiernych naszej parafii, zostały zamówione Msze Św. za księży z naszej parafii, błagając o odwagę i mądrość w tych coraz trudniejszych czasach.
        14.01 g. 18.00 - za ks. Proboszcza Mirosława Miłka
        21.01 g. 18.00 - za ks. Stanisława
        28.01 g. 18.00 - za ks. Macieja Pawlaka
        31.01 g. 16.00 - za ks. Ryszarda Nowickiego
        04.02 g. 18.00 - za ks. Macieja Adamskiego
        28.02 g. 16.00 - za ks. Krzysztofa Kaczmarka

4. W związku z pojawiającymi się coraz częściej aktami apostazji czyli wyrzeczenia się wiary i Kościoła i to często przez młode osoby pragniemy zwrócić uwagę zwłaszcza rodzicom, że z publicznym aktem apostazji wiążą się kanoniczno - prawne konsekwencje. Z mocy samego prawa na apostatę zostaje nałożona ekskomunika. Osoba taka nie może przyjmować sakramentów świętych, pełnić w Kościele żadnych funkcji, nie może być chrzestnym, świadkiem sakramentu bierzmowania oraz sakramentu małżeństwa, pozbawiony jest też katolickiego pogrzebu. Poza tym chrztu nie można już wymazać, ponieważ wyciska na duszy niezatarte znamię, pieczęć. Można się jedynie temu sakramentowi sprzeniewierzyć i porzucić wspólnotę Kościoła.

5. Eucharystia jest bramą nieba, która otwiera się na ziemi. Jest promieniem chwały niebieskiego Jeruzalem, który przenika cienie naszej historii i rzuca światło na drogi naszego życia.

6. KOLĘDA 2021 – CZAS JÓZEFA

7. Dziękujemy za 5 ofiarę na cele parafialne w wysokości 450 złotych.

8. Niech Boże błogosławieństwo wyzwoli w nas nową energię do żywego wyznawania wiary i do walki z własnymi grzechami.