foto1
foto1
foto1
foto1
foto1


Rekolekcje Wielkopostne online

Marsz dla Życia i Rodziny

Parafia na FB

Ogłoszenia duszpasterskie

1. Uroczystość dzisiejsza nawiązuje do odbytego w roku 431 Soboru Efeskiego, na którym ogłoszono dogmat wiary, że "Najświętsza Maryja Panna jest Matką Bożą” (Bogarodzica). Reforma liturgiczna w 1969 roku nakazała obchodzić uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki w dniu 1 stycznia.

2. W roku 1967 papież Paweł VI na dzień 1 stycznia ustanowił Światowy Dzień Pokoju, w którym papież ogłasza Miastu i Światu orędzie pokoju, a Kościół modli się o pokój na świecie.

3. Dzisiaj przypada pierwszy piątek miesiąca. Przyjmujemy Komunię św. jako wynagrodzenie Bożemu Sercu za grzechy i bluźnierstwa. Spowiedź św. na Mszach świętych.

 

4. Wszystkim Parafianom i Gościom życzymy na ten Nowy Rok nadziei i pokoju, które są darem naszego Ojca zatroskanego o nasze życie. Życzymy szybkiego uporania się z koronawirusem, wyciągnięcia mądrych wniosków na przyszłość z tego trudnego minionego czasu i powrotu do normalności.

5. Rozpoczynamy nowy rok dany nam przez Boga. Niech nas pokrzepią słowa z pierwszego czytania, ponawiające błogosławieństwo Stwórcy: "Niech cię Pan błogosławi i strzeże. Niech Pan rozpromieni oblicze swe nad tobą, niech cię obdarzy swoja łaską. Niech zwróci ku tobie oblicze swoje i niech cię obdarzy pokojem”. Niech zatem Pan obdarzy nas pokojem, który nie jest wytworem ludzkich kompromisów, ale niespodziewanym darem Jego miłościwego spojrzenia na nas.