foto1
foto1
foto1
foto1
foto1


100. rocznica urodzin Św. Jana Pawła II

Marsz dla Życia i Rodziny

Parafia na FB

Ogłoszenia duszpasterskie

1.  Dzisiejsza uroczystość została ustanowiona przez papieża Piusa XI w roku 1925, jako swoista propozycja Kościoła dla ludzi dobrej woli, którzy chcą żyć w oparciu o wspólne wartości wynikające z nauki Jezusa Chrystusa. Jednocześnie kończy ona roczny obchód misteriów zbawczych Jezusa Chrystusa, poczynając od Jego narodzenia przez zbawczą działalność, której szczytem była Męka, Śmierć i Zmartwychwstanie.

2.  Liturgia słowa przypomina nam, że Chrystus jest Dobrym Pasterzem, który troszczy się o swoje owce, dla nich umarł i zmartwychwstał i wreszcie ukazuje nam prawo miłości Boga i człowieka jako praktyczną realizację Jego nauki.

3.  W tym tygodniu w liturgii wspominamy: we wtorek - świętych męczenników Andrzeja Dung-Lac i Towarzyszy.

4.  Za tydzień pierwszą niedzielą Adwentu rozpoczniemy kolejny rok liturgiczny. Roraty będą w poniedziałek, wtorek i środę o godz.18.00, w czwartek, piątek i sobotę o godz. 7.00.

5.  Kościół otrzymał Eucharystię od Chrystusa, swojego Pana, nie jako jeden z wielu cennych darów, ale jako dar największy, ponieważ jest to dar z samego siebie z własnej osoby w jej świętym człowieczeństwie, jak też dar Jego dzieła zbawienia.

6.  Z racji ostatniego piątku miesiąca od godz. 18.30 do 19.30 w pokoju kancelarii czynna będzie Poradnia Teologiczna.

7.  Od dziś można już nabywać przy wyjściu z kościoła świece „Caritas – wigilijne dzieło pomocy dzieciom”. Jak co roku tradycyjnie małe świece w cenie 5 zł, duże świece w cenie 15 zł.

8.  Dziękujemy naszym parafianom za 9 ofiar na witraż i okno aluminiowe na sumę 1550 złotych. Dziękujemy też za wyższe ofiary składane w obecnym trudnym czasie na tacę.

9.  Z racji przypadającej dziś św. Cecylii, patronki muzyki kościelnej, składamy podziękowania wszystkim, którzy kultywują i rozwijają muzykę kościelną w naszej świątyni: panu mistrzowi Idziemu, panu dyrygentowi Przemkowi, chórzystkom i chórzystom, zespołom muzycznym: ,,Soli Deo”, „Boże nutki” i „Sursum corda”. Życzymy Wam kochani radości dzielenia się talentami z innymi i świadomości iż głosicie chwałę Bożą.

10.  Zachęcamy do nabywania prasy katolickiej, w szczególny sposób tygodnika „Idziemy”, a także miesięczników: „Rycerz Niepokalanej”, "Anioł”, „W naszej Rodzinie”, „Wzrastanie” oraz „Miłujcie się”.

11.  Umocnieni Bożym błogosławieństwem, podejmijmy zadania codziennego spełniania uczynków miłości.