foto1
foto1
foto1
foto1
foto1


Marsz dla Życia i Rodziny

Parafia na FB

Ogłoszenia duszpasterskie

1. Uroczystość dzisiejsza przypomina nam, że wśród nas żyli, żyją i będą żyli święci. Zarówno ci ogłoszeni przez Kościół, jak i ci, którzy zapewne nie będą nigdy ogłoszeni, ale za swoje życie w wierności Bogu zostali nagrodzeni chwałą zbawionych. Uroczystość dzisiejsza domaga się od nas zarówno uczestnictwa we Mszy świętej, jak i nawiedzenia cmentarza. Zachęcamy do wspólnej modlitwy.

2. Z uroczystością dzisiejszą oraz w tym roku z ustanowienia Papieża Franciszka z całym miesiącem listopadem wiąże się odpust, który można zyskać przez: pobożne nawiedzenie cmentarza, modlitwę za zmarłych i przyjęcie Komunii świętej. Odpust taki można uzyskać przez wszystkie dni listopada i ofiarować go za zmarłego. Przez całą oktawę natomiast trwał będzie różaniec za zmarłych i wypominki oktawalne.

3. Jutro wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych, dzień, w którym Kościół przypomina nam, że mamy obowiązek modlitwy za wszystkich zmarłych.

4. Zachęcamy do modlitwy w intencji zmarłych. Modlitwę tę można praktykować na rożne sposoby, a więc przez zamawianie Mszy św. czy wypominków za zmarłych, odmawianie różańca czy innych modlitw, przez ofiarowanie Komunii świętej i nawiedzanie cmentarzy.

5. Święty Jan Paweł II w encyklice ,,Ecclesia de Eucharistia” napisał, że „Kościół żyje dzięki Eucharystii. Karmi się tym żywym Chlebem. Czy można zatem nie odczuwać potrzeby nakłaniania wszystkich do odnowionego przeżywania tego doświadczenia?”

6. W przyszłą niedzielę modlić się będziemy za Kościół prześladowany i swymi ofiarami składanymi do puszek wesprzeć Kościół w potrzebie. O zbiórkę prosimy Odnowę w Duchu Świętym.

7. Od dziś rozpoczynamy Różaniec do Granic Nieba. Różaniec będzie dziś po Mszy o godz.16.00. W tygodniu po Mszy wieczornej razem z różańcem za zmarłych dołączając do niego dodatkowo intencje o poszanowanie życia, wzmocnienie nadziei, pojednanie i uzdrowienie duchowe Polaków, a także przyjęcie pokoju Bożego w życiu pojedynczych osób, rodzin i całego społeczeństwa.

8. Dziękujemy za 3 ofiary z minionego tygodnia na okno i witraż w wysokości 1400 złotych.

9. Zachęcamy do nabywania prasy katolickiej, w szczególny sposób tygodnika „Idziemy”, a w nim m.in.: Co zamiast zniczy? – Co zrobić, kiedy nawiedzenie cmentarzy jest utrudnione, a nawet niemożliwe; Nauka o odpustach – O co chodzi w praktyce odpustów?; Różaniec do granic nieba – O co chodzi w kolejnej wielkiej akcji modlitewnej?; oraz wiele innych ciekawych artykułów. Zachęcamy także do nabywania i lektury miesięczników: „Rycerz Niepokalanej”, "Anioł”, „W naszej Rodzinie”, „Wzrastanie” oraz „Miłujcie się” oraz najnowszy numer dwumiesięcznika „Któż jak Bóg”. Można także przy wyjściu z kościoła zabrać bezpłatny egzemplarz czasopisma „Dobre nowiny”

10. "Umocnieni przez tak licznych świadków, toczymy zwycięski bój z wrogami zbawienia, aby osiągnąć razem ze Świętymi niewiędnący wieniec chwały”. Dlatego, nie tracąc nadziei na naszą świętość, przyjmijmy Boże błogosławieństwo.