foto1
foto1
foto1
foto1
foto1


100. rocznica urodzin Św. Jana Pawła II

Marsz dla Życia i Rodziny

Parafia na FB

Ogłoszenia duszpasterskie

1.  Uroczystość dzisiejsza, oprócz sensu teologicznego, w dziejach naszej Ojczyzny zawiera głęboki sens patriotyczny. Najpierw więc Najświętsza Maryja Panna, jako najwspanialszy owoc miłości i wierności Bogu, pokazuje nam, że nasza ojczyzna jest w niebie i do niej mamy dążyć. Ale zauważamy również, że życie doczesne przeżywamy w naszej ziemskiej ojczyźnie, której mamy obowiązek bronić i przyczyniać się do jej rozwoju. Dziś przypada stulecie Bitwy Warszawskiej - Cudu nad Wisłą, podczas której przy pomocy Pani Zwycięskiej jako naród obroniliśmy siebie i Europę przed bolszewicka zarazą. Niech będą dzięki  Bogu Wszechmogącemu  i Maryi Królowej Polski.

2.  Na dzisiejszą uroczystość do tronu Matki Bożej na Jasnej Górze wędrują wierni, aby u Jej stóp podziękować za otrzymane dary i prosić Ją o potrzebne łaski.

3.  Dzisiaj na sumie parafialnej dziękczynienie za ocalenie naszej Ojczyzny przed stu laty przed zalewem bolszewizmu i odsłonięcie tablicy upamiętniającej stulecie Cudu nad Wisłą. Tablicę tę, której koszt wyniósł 3200 złotych ks. biskup W. Mering poświęci 13 IX  br.

4.  Ofiary dziś składane na tacę przeznaczone są z woli Księdza Biskupa na bazylikę katedralną we Włocławku.

5.  Za tydzień, po mszach św. w niedzielę 23 sierpnia, będzie można złożyć podpis poparcia dla projektu Tak dla rodziny, nie dla gender. Jest to projekt ustawy mającej na celu wypowiedzenie przez Polskę Konwencji Stambulskiej - która pod pretekstem walki z przemocą domową, w rzeczywistości godzi w wartości: rodziny, małżeństwa i praw rodziców oraz dzieci. Projekt ustawy, do której poparcia gorąco zachęcamy, zawiera także propozycje działań prawnych, zgodnych z chrześcijańską wizją rodziny.

6.  W obrzędzie błogosławieństwa kwiatów, ziół i wieńców słyszymy słowa: ,,A gdy będziemy schodzić z tego świata, niech nas, niosących pełne naręcza dobrych czynów, przedstawi Tobie Najświętsza Dziewica Wniebowzięta, najdoskonalszy owoc tej ziemi, abyśmy zasłużyli na przyjęcie do Twego domu. Zadajmy więc sobie pytanie: czy nasze dłonie są pełne dobrych uczynków?