foto1
foto1
foto1
foto1
foto1


100. rocznica urodzin Św. Jana Pawła II

Marsz dla Życia i Rodziny

Parafia na FB


Ogłoszenia duszpasterskie

1. Uroczystość dzisiejsza została ogłoszona na kanwie objawień św. Małgorzaty Marii Alacoque w latach 1673-1675. W czasie tych objawień Pan Jezus prosił o ustanowienie różnych form czci Najświętszego Serca: godziny świętej (adoracji) Najświętszego Sakramentu; przyjmowania Komunii Świętej w każdy pierwszy piątek miesiąca (ofiarowanej w celu wynagrodzenia Bożemu Sercu za grzechy i oziębłość ludzką); święta ku czci Najświętszego Serca i odprawiania specjalnego nabożeństwa.

2. Jan Paweł II w 1995 roku nakazał tego dnia modlić się o świętość kapłanów.

3. Dzisiaj o godz. 18.00 - suma odpustowa pod przewodnictwem J. E. Ks. Bp-a Stanisława Gębickiego, w której uczestniczyć będą kapłani dziękujący za 35 lat posługi kapłańskiej. Po Mszy św. nabożeństwo czerwcowe.

4. „Przez konsekrację dokonuje się przeistoczenie (transsubstantaiatio) chleba i wina w Ciało i Krew Chrystusa. Pod konsekrowanymi postaciami chleba i wina jest obecny żywy i chwalebny Chrystus w sposób prawdziwy, rzeczywisty i substancjalny, z Ciałem i Krwią, Duszą i Bóstwem”. (KKK.n.1313).