foto1
foto1
foto1
foto1
foto1


100. rocznica urodzin Św. Jana Pawła II

Marsz dla Życia i Rodziny

Parafia na FB

Ogłoszenia duszpasterskie

1. Uroczystość dzisiejsza nawiązuje do ślubów króla Jana Kazimierza w katedrze lwowskiej złożonych 1 kwietnia 1656 roku. Uroczystość ta w dniu 3 maja jest obchodzona na podstawie decyzji Świętej Kongregacji Obrzędów z roku 1923. Podkreślono w ten sposób, że Konstytucja 3 Maja 1791 roku częściowo wypełniła śluby królewskie.

2. Z dzisiejszą uroczystością związane są Śluby Jasnogórskie Narodu Polskiego, które odbyły się 26 sierpnia 1956 roku na Jasnej Górze. Złożyło je około miliona osób tam obecnych, a następnie powtórzono we wszystkich diecezjach i parafiach. Śluby te rozpoczęły Wielka Nowennę przygotowującą do Milenium Chrztu Polski.

3. Dzisiaj nabożeństwo majowe po Mszy o godz. 16.00, a po Msz św. o godz. 18.00 nabożeństwo pierwszej soboty miesiąca.

4. "Obchodząc ten roczny cykl misteriów Chrystusa, Kościół święty ze szczególną miłością oddaje cześć Najświętszej Matce Bożej, Maryi, która nierozerwalnym węzłem złączona jest ze zbawczym dziełem swojego Syna. W Niej Kościół podziwia i wysławia owoc odkupienia i jakby w przeczystym obrazie z radością ogląda to, czym cały pragnie i spodziewa się być.” (KL,n.103).

5. Niech Boże błogosławieństwo i opieka Królowej Polski towarzyszą nam byśmy mocno trwali w wierze ojców służąc z oddaniem braciom i siostrom i przyczyniając się do wzrostu i rozwoju naszej ziemskiej Ojczyzny.