foto1
foto1
foto1
foto1
foto1


100. rocznica urodzin Św. Jana Pawła II

Marsz dla Życia i Rodziny

Parafia na FB

Ogłoszenia duszpasterskie

1. Pusty grób napełnia radością i nadzieją uczniów Chrystusa na osiągnięcie życia wiecznego. Uczniowie idący do Emaus doświadczają kolejnego spotkania ze Zmartwychwstałym. W tym opisie warto zauważyć podobieństwo do naszego życia, w którym również zajmujemy się wieloma sprawami i problemami, a nie zauważamy idącego z nami przez życie Jezusa Chrystusa.

2. W tym tygodniu rozpoczyna się już maj. Zachęcamy do udziału w nabożeństwach ku czci Najświętszej Maryi Panny, zarówno w świątyni w dni powszednie po Mszy wieczornej, a w niedzielę po Mszy o godz. 16.00 jak i przy kapliczkach.

3. W dniu 1 maja wspomnienie św. Józefa Rzemieślnika - modlimy się w sposób szczególny za ludzi pracy. W tym dniu również przypada pierwszy piątek miesiąca. Spowiedź od godz. 16.00, a o godz. 16.30 Msza święta.

4. W tym tygodniu uroczystość Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski, jednak ze względów na przepisy liturgiczne, będzie ona obchodzona 2 maja w sobotę. W sobotę więc będą Msze święte o godz. 7.30, 9.00, 10.30, 12.00, 16.00 i o godz. 18.00 z nabożeństwem pierwszosobotnim i procesją fatimską. Intencja za ś.p. + Mariana Jaska z godz. 7.00 zostanie odprawiona o godz. 9.00

5. Ze względu na panującą epidemię wirusa, osoby czujące zagrożenie oraz troszczące się o zdrowie i życie innych, mogą przyjmować Pana Jezusa w postawie klęczącej "na rękę", od strony chrzcielnicy, na początku udzielania Komunii Świętej.

 

6. Dziękujemy za 3 ofiary z minionego czasu na nową ramę okienną z aluminium i witraż na sumę 1400 złotych. Bóg zapłać.

7. W poniedziałek 4 maja będą Msze święte tylko o godz. 7.00 i 18.00. Intencje z godz. 9.00 i 10.30 będą odprawione o godz. 7.00 natomiast intencje z godz. 16.00 zostaną odprawione o godzinie 18.00.

8. Dziękujemy za 4 ofiary na parafię i witraż na sumę 2400 zł.

9. W minionym tygodniu zainstalowaliśmy w kościele nowe oświetlenie ściany nad tabernakulum. Koszt wyniósł 3000 zł. Dziękujemy Panom: Wojciechowi Romanowi, Witoldowi Romkowi oraz Piotrowi Smarzychowi za realizację tych prac.

10. „Zgodnie z apostolską tradycją, która rozpoczęła się w dniu zmartwychwstania Chrystusa, Kościół celebruje misterium paschalne każdego ósmego dnia, który słusznie nazywany jest dniem Pańskim albo niedzielą. W tym bowiem dniu wierni powinni się gromadzić, aby słuchając słowa Bożego i uczestnicząc w Eucharystii, wspominać mękę, zmartwychwstanie i uwielbienie Pana Jezusa oraz składać dziękczynienie Bogu, który przez powstanie z martwych Jezusa na nowo zrodził ich do żywej nadziei. Niedziela jest zatem pierwotnym dniem świątecznym, który należy tak przedstawiać wiernym i wpajać w nich pobożność, aby stał się również dniem radości i odpoczynku od pracy. Ponieważ niedziela jest podstawą i rdzeniem całego roku liturgicznego, nie należy jej przysłaniać innymi obchodami, jeżeli nie są rzeczywiści bardzo ważne” (KL n.106)

11. Niech nasze pragnienia i nadzieje będą skierowane każdego dnia ku Bogu, byśmy nie przegapili Jego obecności w naszej trudniej dziś codzienności. Niech wspiera nas Jego łaska i błogosławieństwo.