foto1
foto1
foto1
foto1
foto1


Pielgrzymka do Ziemi Świętej

Marsz dla Życia i Rodziny

Parafia na FB

Ogłoszenia duszpasterskie

1. Przypomnijmy kilka ważniejszych wydarzeń związanych z kultem Matki Bożej Częstochowskiej: książę opolski Władysław w drugiej połowie XIV wieku (ok.1383 r.) sprowadził do Częstochowy obraz Czarnej Madonny z zamku w Bełzie i umieścił go w klasztorze, do którego sprowadził paulinów z Węgier. Dzięki obronie klasztoru przed Szwedami w 1655 roku, obraz Matki Bożej zasłynął w całej Rzeczpospolitej. Doprowadziło to do jego koronacji w 1717 roku; po skradzeniu koron ponowna koronacja nastąpiła koronami papieża Piusa X w 1904 r.

2. Dzisiejsze święto zostało ustanowione w 1904 roku. Papież Pius XI w roku 1931 przeniósł je na 26 sierpnia.

3. Z Jasna Górą kard. Stefan Wyszyński związał Wielką Nowennę przed 1000 rocznicą chrztu Polski i samo odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych.

4. W wielu miejscach Matka Boża Częstochowska czczona jest jako obrończyni narodu przed bolszewikami w czasie wojny roku 1920.