foto1
foto1
foto1
foto1
foto1


Pielgrzymka do Ziemi Świętej

Marsz dla Życia i Rodziny

Parafia na FB

Ogłoszenia duszpasterskie

1. Dzisiejsza uroczystość przypomina nam świętych Apostołów Piotra i Pawła, którzy ponieśli śmierć męczeńską w Rzymie podczas prześlado-wania chrześcijan za panowania cesarza Nerona. Uświadamia nam ona jedność całej wspólnoty katolickiej pod kierunkiem Biskupa Rzymu.

2. Uroczystość dzisiejsza zachęca nas także do modlitwy w intencji Piotra naszych czasów, papieża Franciszka i jego współpracowników kierujących Kościołem.

3. Ofiary dziś zbierane na tacę przeznaczone są na potrzeby Stolicy Apostolskiej.